Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele projektu CELE GŁÓWNE  Poszerzenie w iedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych  Rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele projektu CELE GŁÓWNE  Poszerzenie w iedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych  Rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Cele projektu CELE GŁÓWNE  Poszerzenie w iedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych  Rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych  Nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami informatycznymi i cyfrowymi  Poszerzenie umiejętności analizy danych jakościowych FORMY i SPOSOBY  zajęcia treningowe i warsztatowe w grupach interdyscyplinarnych  laboratoria  praca metodą projektu  wizyty studyjne, spotkania z praktykami

3 Kim jesteśmy? Instytut Psychologii oraz Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UAM otrzymali dotacje na projekt LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymi organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt obejmuje 2 edycje: pierwsza w roku akademickim 2016-2017, druga 2017-2018. Kierownik projektu - prof. UAM, dr hab. Ryszard Cichocki- Instytut Socjologii Kierownik merytoryczny projektu - prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Instytut Psychologii

4 Do kogo adresowany jest projekt? Grupa docelowa projektu to 240 studentów (po 120 w roku akademickim 2016/17 i 2017/18) studiujących na ostatnich dwóch semestrach studiów dziennych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych UAM z kierunków: Filozofia Kognitywistyka Kulturoznawstwo Praca Socjalna Psychologia Socjologia

5 Schemat projektu LKZ warsztat interpersonalny – budowanie umiejętności współpracy w zespołach interpersonalnych Profil ilościowy Profil społeczny Profil jakościowy Profil kliniczny warsztaty pisania projektu 2 wizyty studyjne u pracodawców prezentacja projektów przed przedstawicielami pracodawców 30h STUDENT WYBIERA DO REALIZACJI JEDEN PROFIL

6 Ścieżki realizacji projektu LKZ PROFIL ILOŚCIOWY Narzędzia technologiczne w badaniach sondażowych i ilościowych Moduły badawcze CADAS: CATI, CAWI, CAPI, PAPI, MOBI Parametry przebiegu realizacji badania Programowanie narzędzi badawczych Bazy danych i próby w badaniach ilościowych Obróbka danych sondażowych Analiza danych ilościowych: środowisko - Excel oraz pakiety "open" Analiza danych ilościowych: środowisko - SPSS Analiza danych ilościowych: środowisko - CADAS Raportowanie badań ilościowych Narzędzia technologiczne w badaniach sondażowych i ilościowych Moduły badawcze CADAS: CATI, CAWI, CAPI, PAPI, MOBI Parametry przebiegu realizacji badania Programowanie narzędzi badawczych Bazy danych i próby w badaniach ilościowych Obróbka danych sondażowych Analiza danych ilościowych: środowisko - Excel oraz pakiety "open" Analiza danych ilościowych: środowisko - SPSS Analiza danych ilościowych: środowisko - CADAS Raportowanie badań ilościowych Zadania praktyczne w formie projektowej 96h 24h wizyty studyjne 10h Studenci 3 i 5 roku wszystkich kierunków WNS Studenci 3 i 5 roku wszystkich kierunków WNS Limit miejsc 30 osób Opiekun dr hab. Piotr Jabkowski Opiekun dr hab. Piotr Jabkowski

7 Ścieżki realizacji projektu LKZ PROFIL JAKOŚCIOWY Narzędzia technologiczne w marketingu i jakościowych badaniach rynku Moduły badawcze CADAS Focus Board: FGI, IDI Jakościowe narzędzia badawcze Realizacja badań jakościowych CADAS Focus Board - organizacja IDI CADAS Focus Board - organizacja FGI CADAS Focus Board - realizacja badań Analiza danych jakościowych: środowisko - NVIVO Analiza danych jakościowych: środowiska "open" Raportowanie badań jakościowych Narzędzia technologiczne w marketingu i jakościowych badaniach rynku Moduły badawcze CADAS Focus Board: FGI, IDI Jakościowe narzędzia badawcze Realizacja badań jakościowych CADAS Focus Board - organizacja IDI CADAS Focus Board - organizacja FGI CADAS Focus Board - realizacja badań Analiza danych jakościowych: środowisko - NVIVO Analiza danych jakościowych: środowiska "open" Raportowanie badań jakościowych Zadania praktyczne w formie projektowej 96h 24h wizyty studyjne 10h Studenci 3 i 5 roku wszystkich kierunków WNS Studenci 3 i 5 roku wszystkich kierunków WNS Limit miejsc 30 osób Opiekun prof. UAM, dr hab. Ryszard Cichocki Opiekun prof. UAM, dr hab. Ryszard Cichocki

8 Ścieżki realizacji projektu LKZ PROFIL SPOŁECZNY Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie. Rozwijanie umiejętności samoobserwacji i monitorowania własnych doświadczeń. Trening umiejętności społecznych Warsztaty pisania projektu Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie. Rozwijanie umiejętności samoobserwacji i monitorowania własnych doświadczeń. Trening umiejętności społecznych Warsztaty pisania projektu Zadania praktyczne w formie projektowej 50h 18h wizyty studyjne 12h Zastosowanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu uczenia się i nauczaniu Trening umiejętności w zakresie poradnictwa psychologicznego Trening umiejętności animacji i aktywizacji grup i organizacji Zastosowanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu uczenia się i nauczaniu Trening umiejętności w zakresie poradnictwa psychologicznego Trening umiejętności animacji i aktywizacji grup i organizacji 50h Studenci 3 i 5 roku wszystkich kierunków WNS Studenci 3 i 5 roku wszystkich kierunków WNS Limit miejsc 30 osób Opiekun prof. UAM, dr hab. Błażej Smykowski Opiekun prof. UAM, dr hab. Błażej Smykowski

9 Ścieżki realizacji projektu LKZ PROFIL KLINICZNY Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie. Rozwijanie umiejętności samoobserwacji i monitorowania własnych doświadczeń. Trening umiejętności społecznych Warsztaty pisania projektu Warsztat koncentracji i dekoncentracji na sobie. Rozwijanie umiejętności samoobserwacji i monitorowania własnych doświadczeń. Trening umiejętności społecznych Warsztaty pisania projektu Zadania praktyczne w formie projektowej 50h 18h wizyty studyjne 12h Warsztat pomocy okołoporodowa Warsztat pomocy osobom starszym Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową Warsztat pomocy okołoporodowa Warsztat pomocy osobom starszym Warsztat pomocy osobom z chorobą nowotworową 50h Studenci 5 roku kierunku psychologia Studenci 5 roku kierunku psychologia Limit miejsc 30 osób Opiekun Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska Opiekun Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

10 Kto prowadzi zajęcia w ramach LKZ? Interdyscyplinarny zespół składający się z ekspertów w obszarach konkretnych kompetencji - pracownicy naukowi, praktycy i przedstawiciele pracodawców. Przykładowo: PRACOWNICY UAM: PRAKTYCY: Dr M. Michalak: Uniwersytet Medyczny Poznań Dr A. Siatkowski: Instytut Badań Innowacyjnych Mgr R. Pawłowski: Pactor Badania Społeczne Dr M. Wojciechowska: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, nauka o zdrowiu Mgr A. Frączek: trener i psychoterapeuta, współ. z Oś. Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Mgr I. Jóźwiak: psychoterapeuta i trener, współ. z Oś. Zdrowia Psychicznego Ponadto, na każdym kierunku studiów objętych wsparciem w ramach projektu, przewidziano zajęcia warsztatowe, prowadzone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz przedstawicieli PRACODAWCÓW. Prof. dr hab. L. Cierpiałkowska Prof. UAM, dr hab. R. Cichocki Prof. UAM dr hab. B. Smykowski Dr hab. P. Jabkowski Dr D. Górskadr hab. J. Isanski Dr E. Sorokodr P. Cichocki dr M. Marszałdr J. Kubera dr A. Rosińskadr Ł. Rogowski dr T. Pasikowskidr A. Figiel dr D. Rosińskidr M. Kokociński dr P. Klekadr A. Jeran dr P. ŁupkowskiMgr W. Nowak PSYCHOLOGIA SOCJOLOGIA

11 Gdzie odbywać się będą wizyty studyjne? Przykładowa* lista placówek, w których odbywać się będą wizyty studyjne: PROFIL KLINICZNY: ● Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu ● Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ● Prywatny ośrodek opieki nad osobami starszymi PROFIL SPOŁECZNY: ● Działy Kariery/ HR: Solaris i Volskwagen - Poznań ● Dział Zarządzania Centrum Nauki Kopernik – Warszawa PROFIL ILOŚCIOWY i JAKOŚCIOWY: ● Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Warszawa *w trakcie realizacji projektu oferta placówek może ulec zmianie.

12 Rekrutacja na I edycję Termin naboru od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016r. Liczba uczestników projektu 120 os. dokumenty: formularz zgłoszeniowy: na stronie projektu lub w sekretariacie IP NABÓR: kandydaci będą przyjmowani na poszczególne profile, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami dla profili wg zasad: ● bezwzględne pierwszeństwo osoby niepełnosprawne* ● średnia z ostatniego roku powyżej (egzaminy i zaliczenia) ● zaangażowanie w rozwój uczelni tj. koła naukowe, samorząd studentów itp. ● uczestnictwo w projektach naukowych, publikacje/konferencje Zgłoszenia formalnie poprawne, ale o zbyt niskiej liczbie pkt. umieszczane będą na liście rezerwowej. Po etapie oceny zawarte zostaną z uczestnikami umowy dotyczące charakteru wsparcia * Wymogiem przyznania punktów w danym kryterium będzie przedłożenie dokumentów poświadczających status..

13 Zasady uczestnictwa Trzy główne zasady, których celem jest stworzenie warunków powodzenia projektu  Zasada wytrwałości  Zasada zaangażowania  Zasada udziału w badaniach oceniających kompetencje na wejściu i na wyjściu z projektu

14 Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu nabytych kompetencji Udział w projekcie jest bezpłatny, finansowany z EFS i trwa rok akademicki

15 Instytut Psychologii ul. A. Szamarzewskiego 89 AB 60-568 Poznań Tel. 61829 2305/2102 marlena.janasik@amu.edu.pl/monika.mielcarek@amu.edu.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Pobierz ppt "Cele projektu CELE GŁÓWNE  Poszerzenie w iedzy o zjawiskach społecznych i interpersonalnych  Rozwój kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google