Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. : -utworzenie Spółki - kwiecień 2008 r. - inicjatywa władz samorządowych Grudziądza; -kapitał zakładowy 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. : -utworzenie Spółki - kwiecień 2008 r. - inicjatywa władz samorządowych Grudziądza; -kapitał zakładowy 2."— Zapis prezentacji:

1

2 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. : -utworzenie Spółki - kwiecień 2008 r. - inicjatywa władz samorządowych Grudziądza; -kapitał zakładowy 2 mln zł, większościowy wspólnik – gmina miasto Grudziądz; -siedziba Spółki budynek Zamiejscowego Oddziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przy ul. Sienkiewicza 22; -obszar działalności - Grudziądz oraz sąsiednie powiaty z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego -członek Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz instytucja współpracująca z PARP w ramach KSU.

3 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Celem działalności – ułatwianie dostępu przedsiębiorców z sektora MŚP do kapitału zewnętrznego (kredyty, pożyczki) poprzez udzielanie im poręczeń tych zobowiązań. Beneficjenci Spółki – przedsiębiorcy mający zdolność kredytową, a nie posiadający odpowiedniego majątku, celem zabezpieczenia kredytu/pożyczki.

4 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Działalność poręczycielska GPK Sp. z o.o. ma wpływ na rozwój gospodarczy terenów objętych ofertą Spółki, poprzez: -współudział w utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy, - zainteresowanie instytucji finansujących finansowaniem sektora MŚP, w tym osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

5 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Celem zwiększenia kapitału poręczycielskiego oraz akcji poręczeniowej Spółka aplikowała o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1, Rozwój instytucji otoczenia biznesu.

6 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Projekt: „Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” -październik 2009 roku podpisanie umowy; -wartość projektu 7.918.067,93 zł; -główne założenia – w okresie 3 lat udzielenie poręczeń na kwotę 12.560.000,00 zł.

7 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Projekt: „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z sektora MMŚP z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego do kapitału poręczeniowego” -sprawna realizacja Projektu z 2009 r. -grudzień 2010 roku podpisanie umowy; -wartość projektu 5.000.000,00 zł; -główne założenia – w okresie 3 lat udzielenie poręczeń na kwotę 6.700.000,00 zł.

8 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Dzięki realizowanym Projektom GPK Sp. z o.o.: -podwyższyła kapitał poręczeniowy Spółki z ponad 1 mln zł do prawie 15 mln zł; -zwiększyła jednostkową wartość udzielonego poręczenia na rzecz jednego przedsiębiorcy z kwoty 55 tys. do 350 tys. zł; -zwiększyła ilość udzielonych poręczeń z niespełna 1,1 mln zł w 2009 r. do 7 mln zł w 2010 r. i tyle samo w 2011 r., prawie 6-krotnie zwiększenie akcji poręczeniowej Spółki; -przyczyniła się do utworzenia blisko 300 nowych miejsc pracy oraz utrzymania ponad 1,6 tys. stanowisk pracy.

9 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. GPK udzieliła poręczeń o wartości ponad 15 mln zł, zabezpieczając przedsiębiorcom z sektora MŚP kredyty/pożyczki na kwotę 36 mln zł.

10 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Przykładowi beneficjenci: - przedsiębiorca z branży spożywczej, działający ponad 20 lat, dzięki udzielonemu poręczeniu uzyskał kredyt na rozszerzenie swojej oferty, zakupił maszyny do produkcji lodów, utworzenie 4 dodatkowych miejsc pracy; - przedsiębiorca (starter) z branży metalowej, dzięki udzielonemu poręczeniu pozyskał kredyt – zakup maszyn i urządzeń, utworzenie ponad 20 miejsc pracy.

11 Dziękuję za uwagę Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22, 86 – 300 Grudziądz tel. 56 / 46-12-377 www.gpk.grudziadz.pl


Pobierz ppt "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. : -utworzenie Spółki - kwiecień 2008 r. - inicjatywa władz samorządowych Grudziądza; -kapitał zakładowy 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google