Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w Zgorzelcu Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej i Aktywizacji Zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w Zgorzelcu Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej i Aktywizacji Zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w Zgorzelcu Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej i Aktywizacji Zawodowej

2 URZĄD PRACY

3 Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej oferuje osobom poszukującym pracy i pracodawcom poszukującym pracowników usługi obejmujące przede wszystkim: Poradnictwo zawodowe i informację zawodową Poradnictwo zawodowe i informację zawodową Program Klubu Pracy Program Klubu Pracy Doradztwo dla pracodawców w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji zawodowych Doradztwo dla pracodawców w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji zawodowych Informacje o możliwościach podjęcia pracy w kraju i za granicą Informacje o możliwościach podjęcia pracy w kraju i za granicą Inicjowanie i organizację kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami / spotkania, giełdy pracy/ Inicjowanie i organizację kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami / spotkania, giełdy pracy/ Organizowania konsultacji tematycznych z przedstawicielami urzędów, instytucji, fundacji, ośrodków szkoleniowych itp. w zależności od zapotrzebowania ze strony docelowej Organizowania konsultacji tematycznych z przedstawicielami urzędów, instytucji, fundacji, ośrodków szkoleniowych itp. w zależności od zapotrzebowania ze strony docelowej

4 PORADNICTWO ZAWODOWE Jaki wybrać zawód? Gdzie pracować?

5 Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami: dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców; dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców; dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego; dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego; równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową; równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualna, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową; swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; bezpłatności usług poradnictwa zawodowego; bezpłatności usług poradnictwa zawodowego; poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego. poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

6 Usługi świadczone przez doradców zawodowych Porady indywidualne dla osób bezrobotnych - stwarzają możliwość określenia w czasie rozmowy z doradcą zawodowym swojego potencjału, zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz dalszy plan rozwoju zawodowego. Porady indywidualne dla osób bezrobotnych - stwarzają możliwość określenia w czasie rozmowy z doradcą zawodowym swojego potencjału, zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz dalszy plan rozwoju zawodowego. Porady grupowe to spotkania w czasie, których wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy, w atmosferze akceptacji i otwartości można zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania. Porady grupowe to spotkania w czasie, których wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy, w atmosferze akceptacji i otwartości można zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania. Informacja zawodowa to możliwość otrzymania pełnej informacji o zawodzie, czyli jakie czynności są wykonywane w danym zawodzie, jakie wymagania psychologiczne i fizyczne należy spełnić aby móc wykonywać zawód, jakie są szansę zatrudnienia i płace; oraz o instytucjach szkoleniowych, edukacyjnych, w których możesz zdobyć zawód lub podnieść swoje kwalifikacje. Informacja zawodowa to możliwość otrzymania pełnej informacji o zawodzie, czyli jakie czynności są wykonywane w danym zawodzie, jakie wymagania psychologiczne i fizyczne należy spełnić aby móc wykonywać zawód, jakie są szansę zatrudnienia i płace; oraz o instytucjach szkoleniowych, edukacyjnych, w których możesz zdobyć zawód lub podnieść swoje kwalifikacje.

7 Zasoby i narzędzia Sprawdzone metody pracy, w tym : Sprawdzone metody pracy, w tym : m. in.: rozmowa indywidualna, kurs inspiracji, metoda edukacyjna; m. in.: rozmowa indywidualna, kurs inspiracji, metoda edukacyjna; informacje o zawodach w formie tradycyjnej oraz multimedialnej, w tym informacje o zawodach w formie tradycyjnej oraz multimedialnej, w tym m. in: program komputerowy „Doradca 2000”, Przewodnik po Zawodach, filmy zawodoznawcze; m. in: program komputerowy „Doradca 2000”, Przewodnik po Zawodach, filmy zawodoznawcze; profesjonalne testy do badania zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych; profesjonalne testy do badania zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych; informatory o instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych. informatory o instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych. bazy danych rynku pracy; bazy danych rynku pracy;

8 KLUB PRACY

9 Co to jest Klub Pracy? Jednym z zadań urzędów pracy jest udzielanie, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającej na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Zadanie to realizowane jest przez Klub Pracy który działa w Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu. W czasie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z ich własna sytuacją zawodową.

10 Formy działania Klubu Pracy Klub Pracy wykorzystuje trzy formy działania: Szkolenia Szkolenia Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne Dostęp do informacji Dostęp do informacji Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla: osób które nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, osób które przez pewien czas nie pracowały zawodowo, a teraz chcą znów podjąć pracę, osób zniechęconych długotrwałym brakiem pozytywnych efektów swoich starań o pracę. Szkolenie trwa trzy tygodnie. Osoby, bezrobotne, które w nim uczestniczą mają prawo do zasiłku szkoleniowego oraz zwrotu kosztów przejazdu na zajęcia, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem ich stałego zamieszkania. Zajęcia aktywizacyjne to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób, chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy. Informacje to materiały i źródła, zawierające różnego rodzaju dane przydatne w trakcie poszukiwania zatrudnienia lub inne pracy zarobkowej.

11 Czego możesz się nauczyć ? Poznasz Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą. Dokonasz Dokonasz analizy rynku pracy, na którym poszukujesz pracy dla siebie. Określisz Określisz swoja sylwetkę zawodową oraz dokonasz bilansu swoich mocnych i słabych stron. jak własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy. Nabędziesz Nabędziesz wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczysz się stosować je w praktyce. Nawiążesz Nawiążesz kontakty pomocne w poszukiwaniu pracy. Uzyskasz Uzyskasz wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

12 Czy warto? Czy warto? Poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą. Poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą. Dokonać analizy rynku pracy, na którym poszukuje się pracy dla Ciebie Dokonać analizy rynku pracy, na którym poszukuje się pracy dla Ciebie Określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron Określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron Określić czy własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy Określić czy własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy Nabyć wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczyć się stosować je w praktyce Nabyć wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczyć się stosować je w praktyce Nawiązać kontakty pomocne w poszukiwaniu pracy Nawiązać kontakty pomocne w poszukiwaniu pracy Uzyskać wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej Uzyskać wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej Klub pracy pomaga zmienić postawę osób bezrobotnych wobec siebie i sytuacji, w której się znajdują – pomaga inaczej spojrzeć na przeszkody, które do tej pory wydawały się nie do pokonania, umożliwia poznanie ludzi, którzy mieli lub mają podobne problemy. Klub pracy pomaga zmienić postawę osób bezrobotnych wobec siebie i sytuacji, w której się znajdują – pomaga inaczej spojrzeć na przeszkody, które do tej pory wydawały się nie do pokonania, umożliwia poznanie ludzi, którzy mieli lub mają podobne problemy. W trakcie szkolenia także praktycznie szuka się pracy W trakcie szkolenia także praktycznie szuka się pracy W Klubie Pracy można :

13 W Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dysponujemy: Nowoczesną multimedialną informacją o zawodach, szkołach oraz instytucjach szkoleniowych Nowoczesną multimedialną informacją o zawodach, szkołach oraz instytucjach szkoleniowych Możliwością poszukiwania pracy za pomocą Internetu Możliwością poszukiwania pracy za pomocą Internetu Wykwalifikowaną kadrą Wykwalifikowaną kadrą

14 Bliższe informacje na temat usług Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy 59-900 Zgorzelec ul. Mickiewicza 13 Telefon 075 77 55 605 lub 606 - u specjalisty ds. rozwoju zawodowego - u pośrednika pracy lub w Centrum Informacji w Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8 59-900 Zgorzelec Telefax 075 77 16 460 u doradcy zawodowego i lidera klubu pracy CENTRUM JEST DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w Zgorzelcu Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej i Aktywizacji Zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google