Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU Gdańsk 19 marca 2008 r.

2 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH (w zł) 1 ROK 2006ROK 2007 DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA Skąd wzięła się nadwyżka budżetowa 1.oszczędności w wydatkach dodatkowe dochody planowany deficyt (-) nadwyżka (+) wynik - nadwyżka (+) /1+2+3/

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH Lp.Dochody wg grup 2006 rok2007 rok % wzrostu 2007/2006 wykon. PlanWykonanie % wykonaniaPlanWykonanie % wykonania I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych , ,32 4,32 II.Udziały w podatkach , ,86 24,47 III. Dochody z mienia komunalnego , ,77 -8,32 IV.Subwencje , ,00 5,78 V. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe , ,71 10,17 VI.Pozostałe dochody , ,67 0,41 VII.Dotacje na zadania własne , ,47 128,58 VIII. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,45 6,29 Ogółem , ,67 14,

4 WYBRANE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH Lp. Dochody wg źródeł 2006 rok2007 rok % wzrostu 2007/2006 wykon. PlanWykonanie % wykonani aPlanWykonanie % wykonania 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , ,73 27,22 2. Wpływy z podatku od nieruchomości , ,43 3,15 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , ,42 1,97 4. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) , ,29 37,07 5. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego , ,64 -13,33 6.Wpływy z usług , ,19 2, w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych , ,86 -1,29 Ogółem , ,61 11,

5 WYDATKI BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 4 ROK WYDATKI OGÓŁEM w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

6 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH Dział Nazwa 2006 rok2007 rok PlanWykonanie% wykPlanWykonanie% wyk Kwota niewykonani a 600Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Oświata i wychowanie , , Edukacyjna opieka wychowawcza 852Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozost ałe , , Ogółem , ,

7 WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA "JANOSIKOWE" w latach Rodzaj wydatku / lata2006 rok2007 rok Wydatki ogółem Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa "JANOSIKOWE"

8 FINANSOWANIE OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH Rodzaj wydatku / lata 2006 rok2007 rok WykonanieStrukturaWykonanieStruktura Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - ogółem , ,00 Subwencja oświatowa , ,33 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska , ,

9 WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 ROKU 8 Wydatki majątkowePlanWykonanie % wykonania OGÓŁEM ,99 Wydatki inwestycyjne ,40 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) ,00 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej ,80 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska ,68 Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie-Hucisko ,23 Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport, ,59 Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia ,90 Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi ,97 Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku - Ujeścisku ,65 Kanalizacja deszczowa w zlewni potoku granicznego w Gdańsku - budowa zbiornika "Orłowska II", kolektora Granicznego na odcinku od ul. Gospody do zbiornika "Orłowska II" i odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika do ul. Jelitkowskiej ,52 Przebudowa wiaduktu "Błędnik" wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania ulic: Al. Zwycięstwa - 3 Maja w Gdańsku ,92 Rozbudowa Stadionu Piłkarskiego ul. Traugutta ,88 Przebudowa rowu S ,49 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku ,87 Budowa domów jednorodzinnych dla potrzeb pomocy społecznej ,51 Inwestycje wymienione powyżej

10 NAJWIĘKSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 9 Nazwa zadania Nakłady w latach Plan 2007Wykonanie 2007 % wykonani a Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IA, z czego : , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE , e-Gdańsk - europejska metropolia on-line, z czego : ,300 własne środki budżetu ,900 dofinansowanie z UE ,100 3 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej II , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE , Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie-Hucisko ,200 własne środki budżetu ,800 dofinansowanie z UE ,300 5 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska, z czego : , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE ,

11 NAJWIĘKSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 10 Nazwa zadania Nakłady w latach Plan 2007Wykonanie 2007 % wykonania Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia, z czego : ,900 własne środki budżetu ,100 dofinansowanie z UE ,700 7 Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport, z czego , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie) , Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie) , Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie) , Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte , własne środki budżetu , dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie) ,

12 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W LATACH RAZEM2007RAZEM Wydatki na zadania zlecone pokrywane z dotacji Dofinansowanie zadań zleconychwydatki ogółem Wydatki na zadania zlecone pokrywane z dotacji Dofinansowanie zadań zleconych wydatki ogółem Administracja publiczna płace i pochodne utrzymanie stanowisk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Świadczenia rodzinne w tym: zasiłki Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej SUMA

13 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH Rodzaj wydatku / lata2005 rok2006 rok2007 rok Wydatki ogółem Wydatki majątkowe udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem11,117,724,8 Wydatki ogółem 2007 Wydatki majątkowe

14 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU Gdańsk 19 marca 2008 r.


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19."

Podobne prezentacje


Reklamy Google