Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19 marca 2008 r.

2 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2006-2007 (w zł) 1 ROK 2006ROK 2007 DOCHODY1 449 209 7781 653 459 954 WYDATKI1 419 044 1211 642 070 967 NADWYŻKA30 165 65711 388 987 Skąd wzięła się nadwyżka budżetowa 1.oszczędności w wydatkach49 320 64397 081 203 2.dodatkowe dochody26 021 18858 572 668 3.planowany deficyt (-) nadwyżka (+)-45 176 174 -144 264 884 wynik - nadwyżka (+) /1+2+3/30 165 65711 388 987 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2006 - 2007 2 Lp.Dochody wg grup 2006 rok2007 rok % wzrostu 2007/2006 wykon. PlanWykonanie % wykonaniaPlanWykonanie % wykonania I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych210 106 684213 952 600101,83216 035 517223 204 929103,32 4,32 II.Udziały w podatkach458 445 210479 430 579104,58553 234 953596 728 683107,86 24,47 III. Dochody z mienia komunalnego154 312 350151 530 82598,20124 291 922138 917 649111,77 -8,32 IV.Subwencje263 555 282 100,00278 777 757 100,00 5,78 V. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe28 736 25530 000 217104,4031 870 74733 052 256103,71 10,17 VI.Pozostałe dochody160 296 163167 718 021104,63134 000 661168 404 315125,67 0,41 VII.Dotacje na zadania własne51 203 21650 989 97199,58148 523 457116 551 13578,47 128,58 VIII. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej96 533 43092 032 28395,34108 152 27297 823 23090,45 6,29 Ogółem1 423 188 5901 449 209 778101,831 594 887 2861 653 459 954103,67 14,09 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

4 WYBRANE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W LATACH 2006 - 2007 3 Lp. Dochody wg źródeł 2006 rok2007 rok % wzrostu 2007/2006 wykon. PlanWykonanie % wykonani aPlanWykonanie % wykonania 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)353 676 510366 049 959103,50436 300 016465 681 391106,73 27,22 2. Wpływy z podatku od nieruchomości199 000 000202 546 521101,78202 012 109208 932 000103,43 3,15 3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)59 228 70058 087 77598,0760 800 02059 234 29997,42 1,97 4. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)28 970 00038 644 171133,3940 346 18952 971 489131,29 37,07 5. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego103 631 86799 180 65595,7079 123 78485 960 135108,64 -13,33 6.Wpływy z usług112 963 326114 697 842101,54115 505 397118 040 253102,19 2,91 6.1 w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej, prowizja od sprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych92 024 91692 493 393100,5190 522 69291 304 594100,86 -1,29 Ogółem949 495 319971 700 316102,341 024 610 2071 082 124 161105,61 11,36 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

5 WYDATKI BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 4 ROK20062007 WYDATKI OGÓŁEM1 419 044 1211 642 070 967 w tym: Wydatki bieżące1 167 462 2771 235 459 338 Wydatki majątkowe251 581 844406 611 629 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

6 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2006-2007 5 Dział Nazwa 2006 rok2007 rok PlanWykonanie% wykPlanWykonanie% wyk Kwota niewykonani a 600Transport i łączność202 248 236195 394 32596,61216 749 887211 869 41097,754 880 477 700Gospodarka mieszkaniowa54 043 41952 436 58097,0339 689 42237 892 74395,471 796 679 750Administracja publiczna87 892 36082 134 82893,4595 123 58789 351 69893,935 771 889 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 493 59527 318 04499,3630 481 68430 406 49699,7575 188 801Oświata i wychowanie 466 275 658462 018 14099,09497 544 392491 850 86498,865 693 528 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 852Pomoc społeczna 168 181 261167 042 72099,32184 998 784174 801 64194,4910 197 143 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska39 066 89138 449 15898,4253 659 84253 090 09598,94569 747 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego44 874 79243 621 48397,2146 091 50145 177 98398,02913 518 Pozost ałe 105 629 52398 859 08993,59107 414 803101 018 40794,056 396 396 Ogółem 1 195 705 7351 167 274 36797,621 271 753 9021 235 459 33797,1536 294 565 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

7 WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA "JANOSIKOWE" w latach 2006-2007 Rodzaj wydatku / lata2006 rok2007 rok Wydatki ogółem1 419 044 1211 642 070 967 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa "JANOSIKOWE"17 732 26422 028 135 6 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

8 FINANSOWANIE OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH 2006 - 2007 7 Rodzaj wydatku / lata 2006 rok2007 rok WykonanieStrukturaWykonanieStruktura Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - ogółem441 502 997100,00491 850 864100,00 Subwencja oświatowa251 941 70257,06262 297 76853,33 Finansowanie z budżetu miasta Gdańska189 561 29542,94229 553 09646,67 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

9 WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 ROKU 8 Wydatki majątkowePlanWykonanie % wykonania OGÓŁEM467 398 268406 611 62986,99 Wydatki inwestycyjne446 984 768386 198 12986,40 Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach)20 413 500 100,00 w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej108 252 493108 031 72299,80 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska36 729 10333 307 31090,68 Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie-Hucisko28 193 19226 283 85793,23 Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport,32 815 94423 494 18571,59 Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia25 022 47222 996 22291,90 Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi28 240 46620 607 56572,97 Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku - Ujeścisku16 600 00013 553 46781,65 Kanalizacja deszczowa w zlewni potoku granicznego w Gdańsku - budowa zbiornika "Orłowska II", kolektora Granicznego na odcinku od ul. Gospody do zbiornika "Orłowska II" i odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika do ul. Jelitkowskiej7 284 5006 957 96795,52 Przebudowa wiaduktu "Błędnik" wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania ulic: Al. Zwycięstwa - 3 Maja w Gdańsku.6 635 5896 630 43599,92 Rozbudowa Stadionu Piłkarskiego ul. Traugutta6 520 8244 361 14666,88 Przebudowa rowu S-24 000 0003 939 61398,49 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku5 706 9971 191 08420,87 Budowa domów jednorodzinnych dla potrzeb pomocy społecznej2 090 0001 160 06155,51 Inwestycje wymienione powyżej326 415 080291 768 073 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

10 NAJWIĘKSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 9 Nazwa zadania Nakłady w latach Plan 2007Wykonanie 2007 % wykonani a 20082009 1 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IA, z czego : 5 706 9971 191 08420,921 067 8460 własne środki budżetu2 217 103497 18222,4 9 944 6270 dofinansowanie z UE3 489 894693 90219,911 123 2190 2 e-Gdańsk - europejska metropolia on-line, z czego :1 732 3971 251 73372,300 własne środki budżetu482 397312 93364,900 dofinansowanie z UE1 250 000938 80075,100 3 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej II108 252 493108 031 72299,814 022 4630 własne środki budżetu72 630 050 100,012 200 0000 dofinansowanie z UE35 622 44335 401 67299,41 822 4630 4 Przebudowa ulic Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie-Hucisko 28 193 19226 283 85893,200 własne środki budżetu10 077 0859 556 27494,800 dofinansowanie z UE18 116 10716 727 58492,300 5 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska, z czego : 36 729 10333 307 31090,71 400 0000 własne środki budżetu16 268 13915 112 77592,9910 0000 dofinansowanie z UE20 460 96418 194 53588,9490 0000 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

11 NAJWIĘKSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE WSPÓŁFINANSOWANIEM Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 10 Nazwa zadania Nakłady w latach Plan 2007Wykonanie 2007 % wykonania 20082009 6 Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia, z czego : 25 022 47222 996 22291,900 własne środki budżetu7 620 4157 555 14199,100 dofinansowanie z UE17 402 05715 441 08188,700 7 Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport, z czego 32 815 94423 494 18571,67 211 5890 własne środki budżetu16 804 92512 210 58272,75 378 2360 dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie)16 011 01911 283 60370,51 833 3530 7.1. Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego23 306 85921 027 263 90,2 2 823 1560 własne środki budżetu13 064 86110 792 691 82,6 2 810 3580 dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie)10 241 99810 234 572 99,9 12 7980 7.2. Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk5 845 8222 279 639 39,0 3 046 4230 własne środki budżetu2 362 2631 259 621 53,3 1 975 8680 dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie)3 483 5591 020 018 29,3 1 070 5550 7.3. Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte 3 663 263187 283 5,1 1 342 0100 własne środki budżetu1 377 801158 270 11,5 592 0100 dofinansowanie z UE (partnerstwo w projekcie)2 285 46229 013 1,3 750 0000 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

12 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W LATACH 2006-2007 11 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl 2006RAZEM2007RAZEM Wydatki na zadania zlecone pokrywane z dotacji Dofinansowanie zadań zleconychwydatki ogółem Wydatki na zadania zlecone pokrywane z dotacji Dofinansowanie zadań zleconych wydatki ogółem Administracja publiczna3 023 6006 283 1449 306 7443 124 6004 067 6117 192 211 płace i pochodne3 023 6005 710 1448 733 7443 124 6004 067 6117 192 211 utrzymanie stanowisk0573 000 0539 000 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego885 741119 4761 005 217941 694118 7441 060 438 Świadczenia rodzinne59 302 136400 80959 702 94561 448 229623 22362 071 452 w tym: zasiłki56 748 697 58 923 549 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności443 766155 542599 308444 491224 523669 014 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 809 457656 47713 465 93414 232 456437 84414 670 300 SUMA76 464 7007 615 44884 080 14880 191 4705 471 94585 663 415

13 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2005-2007 12 Rodzaj wydatku / lata2005 rok2006 rok2007 rok Wydatki ogółem1 219 542 1421 419 044 1211 642 070 967 Wydatki majątkowe135 667 593251 769 754406 611 629 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem11,117,724,8 Wydatki ogółem 2007 Wydatki majątkowe 2007 www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl

14 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19 marca 2008 r.


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2007 ROKU www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl www.gdansk.pl Gdańsk 19."

Podobne prezentacje


Reklamy Google