Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

awersrewers  Ustrój polityczny w USA określa się jako system prezydencki, ponieważ w porównaniu z europejskim modelem parlamentarno-gabinetowym, rola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "awersrewers  Ustrój polityczny w USA określa się jako system prezydencki, ponieważ w porównaniu z europejskim modelem parlamentarno-gabinetowym, rola."— Zapis prezentacji:

1

2 awersrewers

3

4  Ustrój polityczny w USA określa się jako system prezydencki, ponieważ w porównaniu z europejskim modelem parlamentarno-gabinetowym, rola prezydenta jest nieporównanie większa. Według konstytucji, prezydent jest równorzędnym z Kongresem przedstawicielem narodu. Dodatkowo nie jest przed Kongresem odpowiedzialny politycznie, a jego złożenie z urzędu może nastąpić tylko w wypadku złamania prawa (impeachment).system prezydenckiimpeachment

5  Prezydent jest głową państwa i naczelnym dowódcą sił zbrojnych, a także przywódcą partyjnym. Pomimo formalnego braku prawa inicjatywy ustawodawczej, jest także promotorem ustaw - jako lider partii ma wpływ na to, jakie dana partia składa projekty ustaw. Przede wszystkim jest kierownikiem administracji. Powołuje funkcjonariuszy państwowych (w tym sędziów sądów federalnych), najważniejsi z nich to 15 sekretarzy – kierowników resortów (departamentów), którzy tworzą gabinet. Prezydent powołuje także kierownika polityki zagranicznej państwa – sekretarza stanu. Można więc uznać, że amerykański prezydent posiada uprawnienia zarówno premiera, jak i prezydenta z modelu parlamentarno- gabinetowego.inicjatywy ustawodawczejgabinet

6  regularne – odmowa podpisania ustawy, która może być odrzucona większością 2/3 głosów Kongresu (co zdarza się bardzo rzadko),  tzw. kieszonkowe – w sytuacji gdy projekt ustawy trafia do podpisu w ciągu ostatnich 10 dni sesji Kongresu, prezydent może nie zająć stanowiska wobec tego projektu, co nie pozwala na wejście ustawy w życie,  nieformalne - prezydent nie wydaje aktów wykonawczych do ustawy.

7  Kandydować ma prawo obywatel USA nie naturalizowany, mający minimum 35 lat, zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 14 lat, posiadający pełnię praw publicznych. Ta sama osoba może sprawować urząd maksymalnie przez dwie 4- letnie kadencje.

8  Zgłaszać kandydatów mogą grupy wyborców, partie polityczne, a także sama osoba zainteresowana kandydowaniem. Nominacje kandydatów przez partie polityczne odbywają się na ich konwencjach krajowych, za pomocą prawyborów. Za poszczególnymi kandydatami opowiadają się delegaci reprezentujący poszczególne stany.partie polityczne

9  Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku – wybory prezydenckie, które odbędą się 8 listopada 2016, w wyniku których wyłoniony zostanie 45. Prezydent Stanów Zjednoczonych. Wśród ubiegających się o nominację z ramienia Demokratów znaleźli się Hillary Clinton i Bernie Sanders. Z kolei o nominację wśród Republikanów ubiegają się m.in. Ted Cruz, Donald Trump oraz Marco Rubio8 listopada2016Prezydent Stanów ZjednoczonychDemokratówHillary ClintonBernie SandersRepublikanówTed CruzDonald TrumpMarco Rubio

10  W wyborach powszechnych obywatele posiadający czynne prawo wyborcze decydują o tym, który z kandydatów otrzyma głosy elektorskie przypisane do poszczególnych stanów. Z każdego stanu pochodzi tylu elektorów, ilu ma on przedstawicieli w Kongresie. Wybór elektora zgadza się z preferencjami wyborców, ponieważ ma on obowiązek respektować ich zdanie. Kolegium elektorów liczy 538 członków. Głosowanie powszechne odbywa się w listopadzie roku wyborczego, a głosowanie w kolegium w grudniu. W praktyce wyniki znane są już jednak jesienią, ponieważ wygrywa ten kandydat, który uzyska minimum połowę głosów (270).Kolegium elektorówlistopadziegrudniu

11  Urzędujący prezydent, demokrata Barack Obama, zgodnie z konstytucją nie mógł ubiegać się o trzecią kadencję, zatem w łonie obu partii odbywa się otwarta walka o nominację, zwłaszcza iż urzędujący wiceprezydent Joe Biden oznajmił, że nie będzie kandydować [Barack ObamakonstytucjąwiceprezydentJoe Biden [

12 Hillary Clinton Berni Sanders

13 Ted CruzJohn Kasich

14 Marco RubioDonald Tramp

15  System prezydencki narodził się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie obowiązuje w wielu krajach afrykańskich i w Ameryce Łacińskiej. Flaga USA Forma państwa: Republika prezydencka. Na czele państwa stoi prezydent. Stany Zjednoczone są federacją – w jej skład wchodzi 50 stanów, które posiadają odrębne władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Ustrój polityczny: System prezydencki. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego Kongresu, a władza wykonawcza do prezydenta. Kompetencje organów państwa określa Konstytucja uchwalona w 1787 r. wraz z poprawkami.

16  Izba reprezentantów - 435 kongresmenów wybieranych na 2 – letnią kadencję  Senat - 100 senatorów Wybieranych na 6 – letnią kadencję  Obie Izby Kongresu są jednakowo ważne, mają podobne uprawnienia ustawodawcze i kontrolne. Kongres uchwala ustawy, budżet państwa i podatki. Decyduje o wojnie i pokoju wyraża zgodę na ratyfikacje traktatów międzynarodowych. Wprowadza poprawki do Konstytucji. Sądzi wysokich urzędników za naruszenie ustaw lub konstytucji.

17  Kompetencje Kongresu można podzielić na kilka rodzajów:  ustrojodawcze (znaczna rola w procesie zmiany konstytucji),  ustawodawcze (uchwalanie ustaw),  kreacyjne (w pewnych sytuacjach wybór prezydenta i wiceprezydenta),  sądownicze i śledcze (np. impeachment), impeachment  kontrolne (komisje, jako część checks and balances).

18

19  Prezydent jest wybierany na 4 - letnią kadencję, pełni funkcję głowy państwa, szefa rządu i naczelnego dowódcy sił zbrojnych, kieruje polityką zagraniczną państwa, mianuje ministrów, czyli sekretarzy stanu, którzy odpowiadają tylko przed nim, powołuje wysokich urzędników państwowych, może występować z orędziem do Kongresu o stanie państwa, zawierającym propozycję ustaw, ma prawo weta zawieszającego wobec ustaw Kongresu. Jego weto może być odrzucone większością 2/3 głosów. Barack Obama – obecny prezydent USA Pieczę prezydentów USA

20  Sąd Najwyższy w jego skład wchodzi 9 sędziów, którzy pełnią swoją funkcję bezterminowo (nie można ich odwołać), to najwyższy organ sądowniczy, dokonuje wykładni konstytucji. Pieczęć Sądu Najwyższego Godło USA

21  W Stanach Zjednoczonych jest system dwupartyjny, co oznacza, iż na tamtejszej scenie politycznej liczą się tylko dwie partie polityczne: system dwupartyjny  Partia Demokratyczna i Partia Republikańska, inne ugrupowania nie odgrywają poważniejszej roli.. Partia DemokratycznaPartia Republikańska

22  Podręcznik Wiedza o społeczeństwie ”Odkrywamy na nowo” – zakres rozszerzony, wyd. operon   https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustrój_polityc zny_Stanów_Zjednoczonych  https://pl.wikipedia.org/.../Wybory_prezyd enckie_w_Stanach_Zjednocz.


Pobierz ppt "awersrewers  Ustrój polityczny w USA określa się jako system prezydencki, ponieważ w porównaniu z europejskim modelem parlamentarno-gabinetowym, rola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google