Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na podstawie wyników badań - 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na podstawie wyników badań - 2016."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na podstawie wyników badań - 2016

2 Informacje o badaniu Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach badania omnibusowego (2016/03). Pomiar realizowany był w dniach 21 - 28 stycznia 2016 roku na reprezentatywnej dla całego kraju, losowej próbie 992 dorosłych Polaków losowanej z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Maksymalny błąd oszacowania dla próby wynosi +/- 3,11. Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face) wspomaganego komputerowo (CAPI) przez wykwalifikowanych ankieterów CBOS. Podczas realizacji niedozwolone było zastępowanie jednostek niedostępnych, a ankieter miał obowiązek co najmniej trzykrotnego ponawiania kontaktu z wylosowanym respondentem w celu przeprowadzenia wywiadu. Zgodnie ze standardami OFBOR po realizacji badania przeprowadzono jego kontrolę, która objęła 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór nad kontrolą sprawowała sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.

3 Informacje o badaniu Po realizacji badania zastosowano procedurę ważenia wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowana waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych takich jak: płeć grupa wiekowa wykształcenie grupa społeczno-zawodowa region kraju (NTS-2)

4 Z jakich produktów finansowych korzystał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich pięciu lat? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1.Kredyt|pożyczka w banku ………………25,2% 2.Chwilówka w firmie pożyczkowej ……….6,7% 3.Pożyczka od znajomych|rodziny ………..3,9% 4.Zastaw|pożyczka w lombardzie …………1,0% 5.Zakupy na raty …………………………...16,3% 6.Żaden z wymienionych ………………….58,0% 7.Inne …………………………………………0,7% 8.Trudno powiedzieć ………………………..0,1% 9.Odmowa odpowiedzi ……………………..0,4% Ogółem osób 992 …………………………..100,0%

5 Jakie inne produkty? 1.Debet ……………………………………...9,8% 2.kasa zapomogowa – pożyczkowa ……37,6% 3.lokata krótkoterminowa, forex …………13,1% 4.w zakładzie pracy ……………………….39,5% 5.Total ……………………………………..100,0%

6 Czy wpadł Pan/i kiedyś w tak zwaną spiralę zadłużenia? 1.Tak ………………………………. 6,0% 2.Nie ………………………………. 93,9% 3.Trudno powiedzieć ……………. 0,1% 4.Odmowa odpowiedzi ………….. 0,0%

7 Czy znalazł(a) się Pan(i) kiedykolwiek w krajowym rejestrze dłużników? 1.Tak ………………………………. 6,4% 2.Nie ………………………………. 92,9% 3.Trudno powiedzieć ……………. 0,7% 4.Odmowa odpowiedzi ………….. 0,0%

8 Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek objęty(a) postępowaniem sądowym z powodu niespłacania długów? 1.Tak ………………………………. 4,2% 2.Nie ………………………………. 95,6% 3.Trudno powiedzieć ……………. 0,1% 4.Odmowa odpowiedzi ………….. 0,0%

9 Produkty finansowe / spirala zadłużenia TakNie Kredyt, pożyczka w banku 30,8%24,9% Chwilówka w firmie pożyczkowej 35,5%4,8% Pożyczka od znajomych, rodziny 15,5%3,2% Zastaw, pożyczka w lombardzie 8,8%0,5% Zakupy na raty 19,7%16,1% Żaden z wymienionych 36,5%59,5% Inne 0,0%0,8% Trudno powiedzieć 0,0%0,1% Odmowa odpowiedzi 0,0%0,2% Ogółem 100,0%100,0

10 Produkty finansowe / krajowy rejestr dłużników TakNie Kredyt, pożyczka w banku 38,3%24,5% Chwilówka w firmie pożyczkowej 34,4%4,8% Pożyczka od znajomych, rodziny 8,5%3,6% Zastaw, pożyczka w lombardzie 10,5%0,3% Zakupy na raty17,8%16,2% Żaden z wymienionych30,7%59,8% Inne0,0%0,8% Trudno powiedzieć0,0%0,1% Odmowa odpowiedzi0,0%0,3% Ogółem100,0%

11 Produkty finansowe / postępowanie sądowe z powodu niespłacania długów TakNie Kredyt, pożyczka w banku 20,6%25,5% Chwilówka w firmie pożyczkowej 36,3%5,4% Pożyczka od znajomych, rodziny 10,5%3,7% Zastaw, pożyczka w lombardzie 15,9%0,3% Zakupy na raty32,4%15,6% Żaden z wymienionych38,5%58,8% Inne0,0%0,8% Trudno powiedzieć0,0%0,1% Odmowa odpowiedzi0,0%0,3% Ogółem100,0%

12 Jak często z usług firm pożyczkowych korzysta Pan(i) osobiście? 1.Mniej więcej raz w miesiącu…………….0,0% 2.Mniej więcej raz na 2 – 3 miesiące ……0,0% 3.Mniej więcej raz na pół roku ……………0,1% 4.Mniej więcej raz w roku …………………0,7% 5.Rzadziej niż raz w roku …………………5,8% 6.Nigdy …………………………………….93,2% Uwaga: 6,6% (6,7%) = 66 osób z próby liczącej 992 osoby.

13 Częstość korzystania z firm pożyczkowych / spirala zadłużenia TakNieTotal Mniej więcej raz na pół roku 100% (1 osoba)100% - 1 osoba Mniej więcej raz w roku 42,9% (3 osoby)57,1% (4 osoby)100% - 7 osób Rzadziej niż raz w roku 28,6% (16 osób)71,4% (40 osób)100% - 56 osób Nigdy4,2% (38 osób)95,6% (857 osób)100% - 896 osób Trudno powiedzieć 100% (1 osoba)100% - 1 osoba Odmowa odpowiedzi 100% (1 osoba)100% - 1 osoba

14 Częstość korzystania z firm pożyczkowych / krajowy rejestr długów TakNieTotal Mniej więcej raz na pół roku 100%100% - 1 osoba Mniej więcej raz w roku 71,4% (5 osób)28,6% (2 osoby)100% - 7 osób Rzadziej niż raz w roku 26,8% (15 osób)73,2% (41 osób)100% - 56 osób) Nigdy4,7% (42 osoby)94,4% (847 osób)100% - 897 osób Trudno powiedzieć 100% (1 osoba)100% - 1 osoba Odmowa odpowiedzi 100% (1 osoba)100% - 1 osoba

15 Częstość korzystania z firm pożyczkowych / postępowanie sądowe z powodu niespłacenia długów TakNieTotal Mniej więcej raz na pół roku 100%100% - 1 osoba Mniej więcej raz w roku 57,1 (4 osoby)42,9 (3 osoby)100% - 7 osób Rzadziej niż raz w roku 17,9% (10 osób)82,1% (46 osób)100% - 56 osób Nigdy3,0% (27 osób)96,8% (867 osób)100% - 896 osób Trudno powiedzieć 100% (1 osoba)100% - 1 osoba Odmowa odpowiedzi 100% (1 osoba)100% - 1 osoba


Pobierz ppt "OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na podstawie wyników badań - 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google