Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABYCIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DR JACEK BOROWICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABYCIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DR JACEK BOROWICZ."— Zapis prezentacji:

1 NABYCIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DR JACEK BOROWICZ

2  Przesłanki :  Status pracowniczy  Staż pracy (minimalny)  Pozostawanie w zatrudnieniu

3 NABYCIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO PIERWSZEGO KOLEJNEGO Art. 153. § 1. Art. 153. § 2.

4 URLOP „PIERWSZY” - DLA KOGO?  dla pracownika podejmującego pracę… po raz pierwszy URLOP „PIERWSZY” - KIEDY?  w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę po raz pierwszy

5  MINIMLANY STAŻ PRACY …uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy,  WYMIAR …1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku ( zgodnie z art. 154. § 1-3 )

6 URLOP PIERWSZY – PODSUMOWANIE

7 Urlop pierwszy – podsumowanie:  występuje wyłącznie w pierwszym roku pracowniczego zatrudnienia „w życiu” danej osoby,  minimalny staż urlopowy ma charakter ogólny („składany”) a nie zakładowy,  nabywany jest „z dołu”, narastająco,  pracownik nie musi wyczerpać pełnego wymiaru urlopu pierwszego, żeby nabyć kolejny,

8 URLOP „KOLEJNY”  Pozostawanie w zatrudnieniu w kolejnym roku kalendarzowym  Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, w którym jest zatrudniony na zasadach pracowniczych  Pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym

9 WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

10 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO STAŻ PRACY OKRESY NAUKI WYMIAR CZASU PRACY

11  20/26 DNI URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W ROKU KALENDARZOWYM W ZALEŻNOŚCI OD STAŻU PRACY OGÓLNEGO OBEJMUJĄCEGO: - wszystkie wcześniejsze okresy zatrudnienia pracowniczego, oraz - ostatni ukończony okres nauki, - inne okresy zatrudnienia, jeśli przepisy szczególne tak stanowią

12 URLOP WYPOCZYNKOWY PROPORCJONALNY DO WYMIARU CZASU PRACY

13 Art. 154. § 2 w zw. z Art. 154 § 1  Urlop wypoczynkowy (wymiar roczny) jest udzielany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

14 Art. 154 2. § 2 jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy

15 Art. 154 2. § 1  urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,  w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

16 WYKORZYSTANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

17 WG. PLANU URLOPÓW WG. INDYWIDUALNEGO UZGODNIENIA STRON

18  Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego  Uzgodnienie terminu urlopu wypoczynkowego  Udzielenie urlopu wypoczynkowego zgodnie z ustaleniami  Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

19 Możliwość przesunięcia terminu urlopu Wniosek pracownika Szczególne potrzeby pracodawcy

20 Niemożność rozpoczęcia urlopu Obowiązek pracodawcy – przesunięcie obligatoryjne Sytuacje wymienione w szczególności w art. 165. k.p.

21 Częściowe niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego Obowiązek pracodawcy – przesunięcie obligatoryjne Sytuacje określone ściśle w art. 166

22 MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA PRACOWNIKA Z URLOPU Art. 167.

23 MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRACY …NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM?

24 MOŻLIWOŚĆ „NARZUCENIA” DRUGIEJ STRONIE TERMINU WYKORZYSTANIA URLOPU PRZEZ PRACODAWCĘ PRZEZ PRACOWNIKA

25 URLOP NIEWYKORZYSTANY W NATURZE W ROKU NABYCIA

26 URLOP NIEWYKORZYSTANY W ZWIĄZKU Z USTANIEM STOSUNKU PRACY OBOWIĄZEK WYPŁATY EKWIWALENTU BRAK OBOWIĄZKU WYPŁATY EKWIWALENTU

27 URLOP BEZPŁATNY WG.KP  FAKULTATYWNY  NA WNIOSEK PRACOWNIKA  NIE WLICZANY DO STAŻU PRACY LUB WLICZANY DO STAŻU PRACY  TYPOWO NIE MODYFIKOWALNY (CHYBA ŻE…)


Pobierz ppt "NABYCIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DR JACEK BOROWICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google