Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ C1 Zajęcia wprowadzające mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ C1 Zajęcia wprowadzające mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ C1 Zajęcia wprowadzające mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA Lp.Opis przedmiotowych efektów kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY potrafi P_W01 zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące prawnych i organizacyjnych aspektów ochrony ludności Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi P_U01 analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zjawisk społecznych mających wpływ na bezpieczeństwo cywilne P_U02 prognozować zagrożenia społeczne występujące w wymiarze lokalnym i międzynarodowym, związane z ochroną ludności cywilnej

3 ZALICZENIE ĆWICZEŃ Aktywność na zajęciach:  Prezentacja wykonana według podanych wymogów (8 wystąpień)  Aktywność na zajęciach – notatki z wystąpień koleżanek/kolegów  „Wejściówki” z poprzednich zajęć „końcówki” na podsumowanie bieżących  Średnia z ocen cząstkowych to ocena końcowa  Niezaliczenia ćwiczeń w ramach aktywności – kolokwium w terminie POPRAWKOWYM!!!

4 WYSTĄPIENIA  prezentacja multimedialna – ocena zależy od sposobu jej prezentacji i jej opracowania graficznego, notatek, przypisów etc…  pierwszy slajd z tytułem i autorem referatu  opracowanie graficzne plus notatki (tekst, odsyłacze, przypisy…..) np. Na potrzeby referatu przyjąłem następującą definicje terroryzmu: terroryzm to różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowani i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku [1].  ostatni slajd – wykaz źródeł  prezentacja przesłana najpóźniej 4 dni przed zajęciami (uwaga na plagiaty!) na adres: wolska.eva@gmail.com

5 Lp.TREŚCI KSZTAŁCENIA REALIZOWANE W RAMACH ĆWICZEŃ C1 06.03. Informacje wprowadzające. C2 10.04 Ochrona a obrona cywilna. Warunki niezbędne dla przetrwania ludności. Bezpieczeństwo medyczne, żywnościowe oraz socjalne. Łańcuch przeżycia. Projekt ustawy o ochronie ludności – 1 osoba - Prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr kultury w czasie klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych - 1 osoba C3 23.04 - Rola administracji publicznej i samorządowej w zakresie ochrony ludności - 1 osoba - Podmioty i służby właściwe w systemie ratownictwa ludności. Rola, zadania, uprawnienia i kompetencje. Znaczenie organizacji pozarządowych - 1 osoba C4 23.04 - Edukacja obywatelska dla bezpieczeństwa. Profilaktyka przeciw zagrożeniom. Przygotowanie edukacyjne i sprawnościowe obywateli na wypadek wystąpienia zagrożeń - 1 osoba - Sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności - ewakuacja ludności, przygotowanie pomieszczeń ochronnych. Wykrywanie zagrożeń, informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. Zasady zachowania się ludności w przypadku zagrożeń skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi – 2 osoba C5 15.05 Ochrona żywności, wody, płodów rolnych, pasz i zwierząt gospodarskich przed skażeniami i zakażeniami. Organizacja zaopatrzenia w wodę w warunkach ograniczonych dostaw lub skażeń ujęć wody - 1 osoba C6 29.05 Zaliczenie


Pobierz ppt "OCHRONA LUDNOŚCI CYWILNEJ C1 Zajęcia wprowadzające mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google