Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r.

2 nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany Razem Szkoły JST (subwencjonowane) 15 823,4059 181,82121 013,16296 402,77492 421,15 Przedszkola4 780,2116 340,4421 269,8830 466,7072 857,23 Administracja rządowa691,991 698,844 201,046 316,9312 908,8 Razem wszyscy21 295,6077 221,10146 484,08333 186,40578 187,18 Liczba nauczycieli KN w etatach SIO - 30.09.2015 r.

3 Struktura zatrudnienia nauczycieli, w etatach SIO - 30.09.2015 r. nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany Razem Szkoły JST (subwencjonowane) 3,21%12,02%24,58%60,19% 100,0% Przedszkola 6,56%22,43%29,19%41,82% 100,0% Administracja rządowa 5,36%13,16%32,54%48,94% 100,0% Razem wszyscy 3,68%13,36%25,34%57,63% 100,0%

4 Struktura wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r.

5 Porównanie wysokości wypłacanych wynagrodzeń do wynagrodzeń średnich wg Karty Nauczyciela StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowany wynagrodzenie średnie wg KN w 2015 r. 2 717,59 zł 3 016,52 zł 3 913,33 zł 5 000,37 zł wynagrodzenie wypłacone wg danych SIO w 2015 r. 2 583 zł 3 180 zł 3 989 zł 5 089 zł Relacja wynagrodzenia rzeczywistego do wynagrodzenia wg KN 95,0%105,4%101,9%101,8% Średnie wynagrodzenie nauczyciela wg danych z RIO za rok 2015 102,7%108,7%103,2%102,8% (dane z SIO - bez godzin doraźnych zastępstw)

6 Dane SIO 2015 r. Pozostałe składniki: Dodatki funkcyjne Dodatek za warunki pracy Dodatek za uciążliwość pracy Nagroda jubileuszowa Zasiłek na zagospodarowanie Nagroda ze specjalnego funduszu nagród Odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

7 Dane SIO 2015 r.

8 Struktura wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r. Dane SIO 2015 r.

9 Dodatki zależne i niezależne od wynagrodzenia zasadniczego Rozkład kwotowy składników wynagrodzenia średniego StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowany wynagrodzenie zasadnicze 2 166,442 309,832 610,033 102,76 dodatki zależne od w. zasadniczego 278,92627,691 067,291 515,44 dodatki niezależne od w. zasadniczego 137,25243,19311,49471,15 Razem 2 582,613 180,713 988,815 089,35 Dane SIO 2015 r.

10 Zestawienie danych o wynagrodzeniach nauczycieli na podstawie sprawozdań z osiągania wysokości średnich wynagrodzeń w latach 2010 – 2015 (dane z RIO) Rok201020112012201320142015 liczba JST, które przynajmniej na jednym stopniu awansu wypłacały ponad średnie wynagrodzenie 2 460 (co stanowi ok. 88% wszystkich JST) 2 507 (co stanowi ok. 89% wszystkich JST) 2 566 (co stanowi ok. 91% wszystkich JST) 2 589 (co stanowi ok. 92% wszystkich JST) 2 570 (co stanowi ok. 92% wszystkich JST) 2 636 (co stanowi ok. 94% wszystkich JST) kwota różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a wydatkami do jakich JST są zobowiązane przepisami KN 700 mln zł650 mln zł679 mln zł591 mln zł758 mln zł966 mln zł liczba JST, które przynajmniej na jednym stopniu awansu powinny wypłacić dodatek uzupełniający 2 105 (co stanowi ok. 75% wszystkich JST) 2 147 (co stanowi ok. 76% wszystkich JST) 2 105 (co stanowi ok. 75% wszystkich JST) 2 081 (co stanowi ok. 74% wszystkich JST) 2 076 (co stanowi ok. 74% wszystkich JST) 1 935 (co stanowi ok. 69% wszystkich JST) łączna kwota dodatku uzupełniającego -249 mln zł-244 mln zł-225 mln zł-233 mln zł-201 mln zł-167 mln zł

11 Dane RIO

12

13

14


Pobierz ppt "Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google