Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r.

2 nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany Razem Szkoły JST (subwencjonowane) , , , , ,15 Przedszkola4 780, , , , ,23 Administracja rządowa691, , , , ,8 Razem wszyscy21 295, , , , ,18 Liczba nauczycieli KN w etatach SIO r.

3 Struktura zatrudnienia nauczycieli, w etatach SIO r. nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany Razem Szkoły JST (subwencjonowane) 3,21%12,02%24,58%60,19% 100,0% Przedszkola 6,56%22,43%29,19%41,82% 100,0% Administracja rządowa 5,36%13,16%32,54%48,94% 100,0% Razem wszyscy 3,68%13,36%25,34%57,63% 100,0%

4 Struktura wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r.

5 Porównanie wysokości wypłacanych wynagrodzeń do wynagrodzeń średnich wg Karty Nauczyciela StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowany wynagrodzenie średnie wg KN w 2015 r ,59 zł 3 016,52 zł 3 913,33 zł 5 000,37 zł wynagrodzenie wypłacone wg danych SIO w 2015 r zł zł zł zł Relacja wynagrodzenia rzeczywistego do wynagrodzenia wg KN 95,0%105,4%101,9%101,8% Średnie wynagrodzenie nauczyciela wg danych z RIO za rok ,7%108,7%103,2%102,8% (dane z SIO - bez godzin doraźnych zastępstw)

6 Dane SIO 2015 r. Pozostałe składniki: Dodatki funkcyjne Dodatek za warunki pracy Dodatek za uciążliwość pracy Nagroda jubileuszowa Zasiłek na zagospodarowanie Nagroda ze specjalnego funduszu nagród Odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

7 Dane SIO 2015 r.

8 Struktura wynagrodzenia nauczycieli w 2015 r. Dane SIO 2015 r.

9 Dodatki zależne i niezależne od wynagrodzenia zasadniczego Rozkład kwotowy składników wynagrodzenia średniego StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowany wynagrodzenie zasadnicze 2 166, , , ,76 dodatki zależne od w. zasadniczego 278,92627, , ,44 dodatki niezależne od w. zasadniczego 137,25243,19311,49471,15 Razem 2 582, , , ,35 Dane SIO 2015 r.

10 Zestawienie danych o wynagrodzeniach nauczycieli na podstawie sprawozdań z osiągania wysokości średnich wynagrodzeń w latach 2010 – 2015 (dane z RIO) Rok liczba JST, które przynajmniej na jednym stopniu awansu wypłacały ponad średnie wynagrodzenie (co stanowi ok. 88% wszystkich JST) (co stanowi ok. 89% wszystkich JST) (co stanowi ok. 91% wszystkich JST) (co stanowi ok. 92% wszystkich JST) (co stanowi ok. 92% wszystkich JST) (co stanowi ok. 94% wszystkich JST) kwota różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a wydatkami do jakich JST są zobowiązane przepisami KN 700 mln zł650 mln zł679 mln zł591 mln zł758 mln zł966 mln zł liczba JST, które przynajmniej na jednym stopniu awansu powinny wypłacić dodatek uzupełniający (co stanowi ok. 75% wszystkich JST) (co stanowi ok. 76% wszystkich JST) (co stanowi ok. 75% wszystkich JST) (co stanowi ok. 74% wszystkich JST) (co stanowi ok. 74% wszystkich JST) (co stanowi ok. 69% wszystkich JST) łączna kwota dodatku uzupełniającego -249 mln zł-244 mln zł-225 mln zł-233 mln zł-201 mln zł-167 mln zł

11 Dane RIO

12

13

14


Pobierz ppt "Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2016 r. Spotkanie ze związkami zawodowymi - 20 kwietnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google