Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 20 czerwca 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 20 czerwca 2016."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 20 czerwca 2016

2 Porządek spotkania Najważniejsze założenia programowe szkoły Lista dokumentów do uzupełnienia Wychowawcy klas I w r. szk. 2016/17 Podręczniki Tablety Zajęcia dodatkowe i do wyboru Zielona szkoła Opłaty za szkołę

3 PADEREWSKI Kształci i inspiruje od ponad 20 lat Najstarsza szkoła prywatna w Lublinie (1993) Pierwsza we wschodniej Polsce szkoła autoryzowana w programie Matury Międzynarodowej (1999) Pierwsza w Polsce szkoła autoryzowana w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym (2001)

4 Jak i uczymy i wychowujemy Uczymy skutecznie, korzystając z innowacyjnych technologii i odkryć współczesnej pedagogiki. Jesteśmy szkołą międzynarodową – uczymy otwartości na inne kultury, ich rozumienia oraz tolerancji dla inności. Krzewimy wśród uczniów wartości obywatelskie, kształcąc odpowiedzialność, demokratyczne postawy i społeczną wrażliwość.

5 Profil absolwenta Krytycznie myślący i twórczy Tolerancyjny, otwarty na innych Odpowiedzialny

6 Wyniki ankiet wśród rodziców i uczniów Poczucie bezpieczeństwa w szkole Poczucie wartości i podmiotowości uczniów Sprawiedliwe traktowanie i ocenianie uczniów Życzliwi i przyjaźni nauczyciele Jasne i konsekwentne wymagania Odpowiedni poziom dyscypliny i wymagań

7 Nasze standardy nauczania Operacjonalizujemy pracę na lekcji – każdy uczeń ma uczyć się na lekcji przez działanie. Maksymalnie wykorzystujemy czas na lekcji – np. nie odpytujemy pod tablicą. Zadajemy tylko utrwalające prace domowe oraz takie, których nie można wykonać w szkole. Stawiamy uczniom znane im wcześniej wymagania, zgodne z przekazywanymi treściami i umiejętnościami. Kształcimy umiejętności działania w grupie. Pracujemy z uczniami w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Stosujemy ocenianie kształtujące, wspierające rozwój ucznia, oraz kryterialne – na podstawie jasnych kryteriów. Odkrywamy talenty uczniów, rozwijamy ich zdolności.

8 Wyniki Surowe wyniki egzaminu gimnazjalnego – wśród najwyższych wyników w Lublinie. Wyniki matur polskich – wśród najwyższych w województwie przedmioty obowiązkowe oraz na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka, biologia i geografia. Wyniki matur międzynarodowych - najwyższe w Lublinie, w ub. r.: 9/14 wyższe niż w szkole publicznej realizującej program. Wyniki EWD – wśród najwyższych w Lublinie – należymy do tzw. „szkół sukcesu”. W br. szk.: 2 laureatów olimpiad w liceum, 14 laureatów gimnazjum.

9 Absolwenci Wielu na uczelniach zagranicznych, w tym 5 na Oxford (w ostatnich 5 latach). 16/65 absolwentów 2015, czyli więcej niż co 4 za granicą, m.in. w Aberdeen, Amsterdam, Bristol, Brighton, Edynburg, Londyn, Miami i in. 13/65 absolwentów 2015, czyli dokładnie co 5 ubiegłoroczny absolwent studiuje na dziennym kierunku lekarskim. Stała współpraca stypendialna z Mercyhurst University w Erie, Pensylwania.

10 Dokumenty do złożenia w Gimnazjum Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły do 28 czerwca do godz.12.00: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty, 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm, kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów naszej SP, karta zdrowia ucznia i kopia karty szczepień.

11 Dokumenty do złożenia w Liceum Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły do 28 czerwca do godz. 12.00: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm, kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów naszego gimnazjum, karta zdrowia ucznia i kopia karty szczepień.

12 Wychowawcy klas I gimnazjum I v (matematyczna/MYP) Marcin Boryc

13 Wychowawcy klas I gimnazjum I x (MYP certyf.) Magdalena Krzemińska I y (ang.-niem.-hiszp.) Dorota Smędek

14 Wychowawcy klas I liceum I A (biol.-chem. /mat.) Robert Rogala I B (kont. MYP) Barbara Gondek- Błaszków

15 Wychowawcy klas I liceum I C (pre-DP) Anna Nadolska I D (pre-DP/med.) Tomasz Siwek

16 Podręczniki Wykaz podręczników - w zakładce ”Dla Uczniów i Rodziców” (do pobrania) na stronie www.paderewski.lublin.pl Uczniowie klas I gimnazjum nie zamawiają podręczników – otrzymają we wrześniu komplet w ramach dotacji MEN (z wyjątkiem podręczników do języków obcych, które zakupują we wrześniu nauczyciele), Klasy I liceum - możliwość zamówienia podręczników w szkole - należy wysłać zamówienie oraz dokonać opłaty najpóźniej do 13 lipca br. Sposób składania zamówienia na zakup podręczników zostanie wysłany rodzicom drogą e- mailową.

17 Tablety Do czego używamy tabletów podczas lekcji? Wykonujemy ćwiczenia interaktywne. Oglądamy filmy, animacje, wizualizacje. Oglądamy pokazy zdjęć i prezentacje. Pracujemy z mapami, diagramami, wykresami. Używamy aplikacji edukacyjnych. Wiele innych.

18 Tablety Praca z tabletami to wygoda, ponieważ: Wszystkie materiały umieszczane są na serwerze „Dydaktyka", co pozwala uczniom nieobecnym opracować lekcję w domu, a uczniom obecnym umożliwia łatwą powtórkę. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do materiałów poprzez bezprzewodową sieć wi-fi na terenie całej szkoły oraz z domu przez sieć Internet. W trakcie choroby uczeń może uczyć się w domu, jeśli tylko jego stan zdrowia na to pozwala. Wszystkie materiały są czytelne i uporządkowane.

19 Minimalne wymagania sprzętowe Taktowanie procesora: 1200MHz, Pamięć wbudowana: 16GB, Łączność: wi-fi, Przekątna ekranu 9,7’’ – 12’’ Etui - podstawka – konieczne.

20 Przykłady tabletów spełniających wymagania Samsung Galaxy TAB A LTE Huawei MediaPad M2 10.0 16GB LTE Lenovo Yoga Tab 3 16GB LTE Lenovo Tablet A10-30L 10.1" Quad 1.3GHz LTE

21 Oprogramowanie System operacyjny Android 5.0 Pakiet MS Office (Word, Excel, Powerpoint). Przeglądarka obsługująca Adobe Flash Player (konieczne!), np. Dolphin, Puffin. dzienniczek+ (do pobrania z vulcan.edu.pl) Paderewski ManageBac (do pobrania z: http://www.appsgeyser.com/1293390)

22 Oprogramowanie do pobrania z Google Play Google Chrome (do pobrania z Google Play) do pobrania z Google Play QR code reader (do pobrania z Google Play) do pobrania z Google Play Google docs (do pobrania z Google Play) do pobrania z Google Play Padlet (do pobrania z Google Play) do pobrania z Google Play Telecine (do pobrania z Google Play) Szczegółowe informacje dostępne na stronie paderewski.lublin.pl „Dla Rodziców i Uczniów”

23 Zajęcia artystyczne i techniczne Obowiązkowe dla uczniów I i II kl. gimnazjum. Uczniowie wybierają po jednych zajęciach z obu grup. Zajęcia techniczne: modelarstwo, rękodzieło, projektowanie cyfrowe. Zajęcia artystyczne: techniki malarskie, fotografia, teatr, chór.

24 Zajęcia dodatkowe Koła olimpijskie Ze wszystkich przedmiotów w zależności od zainteresowań i predyspozycji uczniów Zajęcia wyrównawcze Ze wszystkich przedmiotów w zależności od potrzeb uczniów Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją.

25 Zajęcia dodatkowe Chór Akademos - pod kierunkiem Elżbiety Niczyporuk - jeden z najwybitniejszych chórów szkolnych w Lublinie, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i występy na prestiżowych koncertach i festiwalach, także międzynarodowych. Teatr Szkolny - pod kierunkiem Joanny Lewickiej, która jako profesjonalna reżyser teatralna zrealizowała wiele sztuk w Polsce i za granicą. Teatr Szkolny ma liczne osiągnięcia w konkursach. Studio fotograficzne - pod kierunkiem Jakuba Sadurskiego uczniowie przygotowuje prace artystyczne w atelier i plenerze. Akademia sztuki- pod kierunkiem Emilii Wiencko-Kozak uczniowie mogą realizować swe projekty w obszarze sztuk wizualnych. Zajęcia wokalne – wybitnie utalentowani wokaliści pracują indywidualnie pod opieką Elżbiety Niczyporuk.

26 Chór Akademos w koncercie na Zamku Lubelskim Szkolny Teatr w spektaklu “Przebudzenie wiosny”

27 Stowarzyszenia Samorząd Szkolny Stowarzyszenie Amnesty International Stowarzyszenie UNESCO Stowarzyszenie charytatywne MAITRI Stowarzyszenie ekologiczne Koło biblioteczne

28 Szkolne Kluby Sportowe Koszykówka Siatkówka Piłka nożna

29 Zielona Szkoła GIMNAZJUM klasy I - II Od 5 do 9 września 2016 r. Cena: 650 zł płatne do 31 lipca 2016 r. w cenie: zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, wycieczki i zajęcia integracyjne i edukacyjne. Zakwaterowanie: Ośrodek MONO TENIS CAMP w Harasiukach

30 Program Zielonej Szkoły park linowy, ścianka wspinaczkowa, spływ kajakowy, wycieczka historyczno-krajoznawcza (Sandomierz) gry i zabawy integrujące grupy, zajęcia integracyjne, gry i zabawy na orientację, zielone lekcje – zajęcia sportowe.

31 Zielona Szkoła GIMNAZJUM klasy III i LICEUM Od 4 do 9 września 2016 r. Cena: 730 zł płatne do 31 lipca 2016 r. w cenie: zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, wycieczki i zajęcia integracyjne i edukacyjne. Zakwaterowanie: Pensjonat STASINDA w Bukowinie Tatrzańskiej

32 Program Zielonej Szkoły górskie wycieczki piesze, wycieczka historyczno-krajoznawcza gry i zabawy integrujące grupy, zajęcia integracyjne, zielone lekcje – zajęcia sportowe Aqua City Poprad Szczegółowe informacje oraz karty kwalifikacyjne dostępne na stronie paderewski.lublin.pl „Dla Rodziców i Uczniów”

33 Opłaty za szkołę Czesne płatne do każdego 10. dnia miesiąca, od 1 lipca br. na indywidulane rachunki bankowe – zmiana umowy. Dodatkowe opłaty w okresie wakacyjnym dot. uczniów gimnazjum Wszystkie klasy gimnazjum – opłata za realizację programu międzynarodowego MYP płatna do 5 sierpnia br. 400 zł (klasa I y - językowa, I v matematyczna – grupa niecertyfikatowa) 800 zł (klasa I x - angielska, I v matematyczna – grupa certyfikatowa),

34 Podział na klasy I w gimnazjum

35 I x MYP cert. 1.Adamowicz Dominik 2.Biłyk Tomasz 3.Czaban Hanna 4.Giunta Laura 5.Jagiełło Aleksandra 6.Kalembasa Antonina 7.Kanarek Kasper 8.Kisielewicz Ada 9.Kokot Olga 10.Komsta Alicja 11.Kostyuchok Viktoriya 12.Kowalczyk Mikołaj 13.Kryska Bartłomiej 14.Pałacha Igor 15.Samoń-Drzewicka Magdalena 16.Suszko Kacper 17.Trela Anna 18.Wieczorek Jan 19.Wilczek Aleksandra 20.Żydek Aleksander

36 I v matematyczno-informatyczna/MYP 1.Banach Piotr 2.Bartoszek Karolina 3.Bąk Amelia 4.Bąkała Maksymilian 5.Brzoskowska Oliwia 6.Cegiełko Maciej 7.Du Chateau Kamila 8.Gładysz Kacper 9.Kędzior Martyna 10.Kopeć Stanisław 11. Kozioł Nikodem 12. Malec Michał 13. Matysik Mikołaj 14. Oleszczyńska Aleksandra 15. Próchniak Hanna 16. Przybyła Mikołaj 17. Stoma Aleksandra 18. Szarecki Maciej 19. Szwaczyna Adam 20. Zan Patryk

37 I y angielsko-hiszpańska-niemiecka 1.Bielak Kacper 2.Bojko Jakub 3.Dubiał Wiktoria 4.Głowacki Jakub 5.Gruszczyk Katarzyna 6.Koper Filip 7.Krukowski Alicja 8.Łazańska Angelika 9.Maksim Natalia 10.Napora Julia 11. Oleszczak Jakub 12. Ostrowski Wiktor 13. Perzyńska Barbara 14. Szkodziak Maciej 15. Tura Mikołaj 16. Wąsik Monika 17. Żuk Stanisław

38 Podział na klasy I w liceum

39 I A biol.-chem./matematyczna Grupa biologiczna-chemiczna 1.Baka Zuzanna 2.Bojarzyńska Gracja 3.Ciesielska Ewelina 4.Czarnacki Mateusz 5.Iglicki Michał 6. Kremeś Weronika 7. Pituła Natalia 8. Poniewozik Patrycja 9. Puźniak Zuzanna 10. Rząd Adrian Grupa matematyczna 1.Leonowicz Agata 2.Międlar Kamila 3.Olejnik Alicja 4.Rak Natalia 5.Skolimowska Dominika 6. Szabat Olga 7. Ząbek Krzysztof

40 I B kontynuacja MYP 1.Biłyk Krzysztof 2.Bober Julia 3.Cygan Julia 4.Dobies Julia 5.Drwal Agata 6.Jakubanis Olga 7.Kalbarczyk Maja 8.Kapłan Bartosz 9.Koziej Marcelina 10.Łukasiewicz Martyna 11. Mirosław Bartosz 12. Posielska Aleksandra 13. Sekunda Anna 14. Senulis Paulius 15. Smalgren Julia 16. Szkoła Mateusz 17. Usarek Maria 18. Walawska Małgorzata 19. Walczyńska Zuzanna 20. Wrzyszcz Wiktoria

41 I C Pre-DP interdyscyplinarna 1.Abramiuk Jakub 2.Barczak Kamil 3.Bargenda Michał 4.Budzyńska Karolina 5.Bzówka Julia 6.Całka Hubert 7.Choina Karolina 8.Chromcewicz Piotr 9.Hacker Maciej 10.Kokot Mikołaj 11. Kolibski Rafał 12. Latifa Magdalena 13. Lekan Julia 14. Lewandowska Julia 15. Olejnik Paweł 16. Paprota Natalia 17. Piskorowska Agata 18. Rożek Julia 19. Turczyn Magdalena 20. Zaręba Maria

42 I D Pre-DP /medyczna 1.Bartuzi Aleksander 2.Bochyńska Alicja 3.Boratyński Szymon 4.Ćwiek Kacper 5.Dobrowolska Karolina 6.Dziechciaruk Marcin 7.Elkashouty Samer 8.Gede Anita 9.Grzesiuk Maja 10.Husyeva Taisiya 11. Kosiecz Damian 12. Kowalska Anna 13. Kowalska Natalia 14. Kozioł Natalia 15. Nowicki Karol 16. Paluszkiewicz Natalia 17. Pojmaj Karol 18. Widomska Katarzyna 19. Weremczuk Kacper 20. Wojczuk Filip

43 Wszystkie ważne informacje znajdują się na: paderewski.lublin.pl w zakładce „Dla Uczniów i Rodziców” Bieżące informacje (zastępstwa, imprezy, wycieczki, redukcje) na: forum.paderewski.lublin.pl


Pobierz ppt "Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 20 czerwca 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google