Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RELIGIJNOŚĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA A JEJ WPŁYW NA WYBÓR PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RELIGIJNOŚĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA A JEJ WPŁYW NA WYBÓR PRACY."— Zapis prezentacji:

1 RELIGIJNOŚĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA A JEJ WPŁYW NA WYBÓR PRACY

2 Po co takie badania… W Polsce ok. 90% społeczeństwa deklaruje się jako osoby wierzące – katolicy Hipoteza - powinna istnieć pewna zależność pomiędzy religijnością danej osoby, a poszukiwaniem określonej pracy. Czy jednak taka zależność istnieje a jeśli tak, to w jakim stopniu ma ona wpływ na wybór pracy? Wnioski wyciągnięte z tej analizy mogą pomóc w dalszej pracy nad kształtowaniem sumienia młodego człowieka

3 Kto został poddany badaniu? Badania przeprowadzono na grupie uczniów Zespołu Szkól Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie na wszystkich poziomach klasowych Specyfika szkoły – uczniowie Technikum oraz Liceum Profilowanego Dla większej wiarygodności badań uczniowie zostali wybrani w sposób przypadkowy

4 Grupa respondentów i margines błędu Grupa osób badanych liczyła 73 osoby: 36 kobiet i 37 mężczyzn = ok. 15% ogółu społeczności uczniowskiej Margines błędu: Grupa młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w klasach pierwszych – dotyczy to pytań o praktyki religijne. Mogą one wynikać niekoniecznie z całkowicie wolnego wyboru Rzetelność w wypełnianiu ankiet Niezrozumienie danego pytania

5 Podział respondentów Grupy były badane w trzech kategoriach: KATEGORIA I: wierzący i praktykujący („WIERZĄCY”) niewierzący bądź też niepraktykujący („NIEWIERZĄCY”) KATEGORIA II: Według płci – kobiety i mężczyźni KATEGORIA III: W zależności od poziomu klasy klasy pierwsze lub drugie klasy trzecie technikum lub maturalne

6 Struktura ankietowanych pod względem wiary i praktyk religijnych

7 Jaki jest twój stosunek do Dekalogu? „WIERZĄCY”

8 Jaki jest twój stosunek do Dekalogu? ”NIEWIERZĄCY”

9 Jaki jest twój stosunek do Dekalogu?

10 Wnioski: Nie pojawiły się stwierdzenia skrajne (tzn. „nie akceptuję go” – „zdecydowanie wpływa na moje życie”) Osoby „wierzące” bardziej poważnie podchodzą do sprawy Dekalogu (50% ankietowanych wierzących) Traktowanie wybiórcze jest bardziej preferowane przez mężczyzn niż przez kobiety Wydaje się, że Dekalog odgrywa większą rolę dla młodzieży z młodszych klas objętych badaniem (klasa I i II)

11 Jakie jest twoje podejście do Kościoła – jako wspólnoty? „WIERZĄCY” I „NIEWIERZĄCY”

12 Jakie jest twoje podejście do Kościoła – jako wspólnoty? WNIOSKI klasy pierwsze i drugie: Kościół jaki się jako zjawisko dobre, które ma pewien wpływ na ich funkcjonowanie. Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. klasy III lub maturalne: Kościół jako wspólnota jest im zdecydowanie bardziej obojętny Mniejsza identyfikacja ze wspólnotą Kształtowanie hierarchii wartości niekoniecznie opiera się na modelu religijności

13 Uczestnictwo w modlitwie i życiu sakramentalnym WSZYSCY „ WIERZĄCY ”

14 Uczestnictwo w modlitwie i życiu sakramentalnym „WIERZĄCY” Analiza i wnioski: Wykresy dotyczą tylko wyników wśród młodzieży uważającej się za tak lub raczej wierzącą i praktykującą (razem 58 osób) Co do modlitwy przeważa podejście sporadyczne, chociaż jest też sporo osób, dla których ta praktyka jest codziennością Podejście do uczestnictwa we Mszy św. – prawdopodobnie ze względu na klasy pierwsze wynik ten nie do końca jest wiarygodny (powód – przygotowanie do bierzmowania) Sakrament pojednania nie jest czynnikiem mocno kształtującym religijność (niewiele osób korzysta z niego systematycznie i ma stałego spowiednika)

15 Co liczy się dla ciebie przy wyborze przyszłej pracy? WSZYSCY „WIERZĄCY”

16 Co liczy się dla Ciebie przy wyborze przyszłej pracy? WSZYSCY „NIEWIERZĄCY”

17 Co liczy się dla Ciebie przy wyborze przyszłej pracy? Analiza i wnioski: Pogrubiona czcionka wskazuje na wybory mające duży związek z moralnością człowieka Błąd w badaniach – część uczniów wierzących zaznaczyło więcej niż trzy możliwości; spowodowało to zafałszowanie wyniku Na pierwszy rzut oka wydaje się, że osoby „niewierzące” bardziej cenią sobie uczciwość pracodawcy Jakie ma to przełożenie w dalszym pytaniu…

18 Czy przy wyborze pracy miałaby dla ciebie znaczenie sprawdzona wiadomość o nieuczciwości pracodawcy?

19 Czy podjąłbyś (podjęłabyś) pracę, w której wykonywane czynności byłyby sprzeczne z twoim sumieniem lub nauką Kościoła?

20 TAK -jeżeli życie by mnie zmusiło -o pracę dzisiaj trudno -gdyby nie było innego wyboru -gdyby była dobrze płatna -konieczność utrzymania rodziny -lubię nowe wyzwania NIE -źle bym się czuł(a) w takiej pracy -w życiu kieruję się zasadami -nie będę robił(a) niczego wbrew sobie -naruszyłoby to moje sumienie -wiara jest dla mnie ważna -mam swoją godność Najczęstsze uzasadnienia odpowiedzi – OSOBY „ WIERZĄCE ”

21 Czy podjąłbyś (podjęłabyś) pracę, w której wykonywane czynności byłyby sprzeczne z twoim sumieniem lub nauką Kościoła? TAK -nie mieszam pracy z wiarą -gdybym potrzebował(a) pieniędzy -liczy się, żeby było za co żyć -Kościół nie ma w tym momencie dla mnie znaczenia NIE -źle bym się czuł(a) w takiej pracy -mam swoje zasady -jeśli coś jest sprzeczne (narusza) z moim sumieniem -mam swoją godność Najczęstsze uzasadnienia odpowiedzi – OSOBY „ NIEWIERZĄCE ”

22 Czy podjąłbyś (podjęłabyś) pracę, w której wykonywane czynności byłyby sprzeczne z twoim sumieniem lub nauką Kościoła? Wnioski: Osoby wierzące – większość nie podjęłaby pracy, która byłaby sprzeczna z ich sumieniem (niekoniecznie z nauką Kościoła) Wszystkie kobiety – większość nie podjęłaby takiej pracy Mężczyźni – w młodszych klasach TAK, natomiast w klasie III lub maturalnej stwierdzają, że NIE (może to wynikać ze stopniowego osiągania dojrzałości Odpowiedzi każdej z grup wypływają z przyjętej hierarchii wartości

23 Czy podjąłbyś pracę, która poważnie utrudniałaby wspólne przebywanie z rodziną? WIERZĄCY NIEWIERZĄCY

24 Czy podjąłbyś pracę, która poważnie utrudniałaby wspólne przebywanie z rodziną? TAK i TAK, ale tylko w ostateczności ­gdybym nie miał(a) pieniędzy na rodzinę (zabrakło środków do życia) ­ważne jest dla mnie by mieć co jeść, gdzie mieszkać i by dzieci mogły się uczyć ­gdyby nie było innej pracy ­gdyby to była praca, na której by mi zależało ­rodzina też jest ważna NIE ­zależałoby mi, aby spędzać z nią czas (te dni są najważniejsze) ­rodzina jest dla mnie najważniejsza (na pierwszym miejscu), pracę zawsze mogę znaleźć inną ­szkoda psuć stosunki z rodziną ­życie z rodziną jest bezcenne Najczęstsze uzasadnienia odpowiedzi – OSOBY „ WIERZĄCE ”

25 Czy podjąłbyś pracę, która poważnie utrudniałaby wspólne przebywanie z rodziną? TAK, ale tylko w ostateczności ­wszystko zależałoby od mojej sytuacji finansowej ­jeżeli byłyby problemy finansowe ­gdyby nie było innej możliwości utrzymania rodziny NIE ­rodzina jest najważniejsza, należy z nią spędzać jak najwięcej czasu Najczęstsze uzasadnienia odpowiedzi – OSOBY „ NIEWIERZĄCE ”

26 Czy podjąłbyś pracę, która poważnie utrudniałaby wspólne przebywanie z rodziną? Wnioski: Zdziwienie może wywołać pewien odsetek osób badanych, które odpowiedziały TAK – jednakże uzasadnienie jest podobne do „TAK, ale tylko w ostateczności” (błąd badania) Brak argumentacji religijnej Podobna argumentacja swojego stanowiska wskazuje na to że niezależnie od stopnia religijności młodzieży rodzina jest dla nich bardzo cenną wartością


Pobierz ppt "RELIGIJNOŚĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA A JEJ WPŁYW NA WYBÓR PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google