Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie zasobów energetycznych OZE na obszarach wiejskich: potencjalna rola instalacji fotowoltaicznych Barbara Adamska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie zasobów energetycznych OZE na obszarach wiejskich: potencjalna rola instalacji fotowoltaicznych Barbara Adamska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie zasobów energetycznych OZE na obszarach wiejskich: potencjalna rola instalacji fotowoltaicznych Barbara Adamska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki Warszawa, 8 czerwca 2016

2 Fotowoltaika na świecie: kilka faktów Na koniec 2015 r. 22 kraje pokrywały z fotowoltaiki przynajmniej 1% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną, m.in. Włochy 7,8%, Grecja 6,5%, Niemcy 6,4% (REN21, Renewables 2016 Global Status Report) W branży PV w 2015 roku pracowało na świecie 2,8 mln. osób – najwięcej ze wszystkich OZE (IRENA, Renewable Energy and Jobs Annual Review 2016) Obniżenie kosztu wytworzenia energii elektrycznej ze słońca w Europie o ponad połowę do 2030 roku – z obecnego poziomu 75 - 90 EUR do ok. 40 EUR za 1MWh (KIC InnoEnergy, Future renewable energy costs) 2

3 Fotowoltaika w Polsce: kilka faktów 3 Moc zainstalowana PV w Polsce na 1 mieszkańca jest niemal 300 razy niższa niż średnia europejska i niemal 800 razy niższa niż w Niemczech Ok.. 260 farm PV = 0,04 % produkcji energii elektrycznej w Polsce Ok..4200 instalacji nadachowych = 0,015 % produkcji energii elektrycznej w Polsce

4 Energia elektryczna na obszarach wiejskich 4 Od 2014 r. ceny produktów rolnych sprzedawanych przez rolników spadają szybciej niż ceny towarów i usług nabywanych przez nich na cele bieżącej produkcji rolniczej i cele inwestycyjne. Wskaźnik „nożyc cen” ilustrujący opłacalność produkcji rolnej od 2012 r. kształtował się na niekorzystnym poziomie i w 2015 r. wyniósł 97,5 wobec 95,1 w 2014 r (GUS, maj 2016) W rolnictwie w Polsce zużywane jest 6% energii finalnej, wzrasta zużycie energii elektrycznej na obszarach wiejskich Zużycie energii na powierzchnię użytków rolnych: Polska 0,9 MWh/rok, Niemcy 3,1 MWh/rok na 10 ha Koszty energii niezbędnej do produkcji rolnej stanowią więcej niż 12% ogólnych nakładów (2 razy więcej niż w UE)

5 Fotowoltaika na obszarach wiejskich Mieszkańcy obszarów wiejskich to potencjalni inwestorzy w instalacje PV, zarówno na dachach, jak i w farmy naziemne Skalowalność systemów PV w zależności od możliwości inwestycyjnych Możliwość inwestycji indywidualnych, jak też w ramach spółdzielni energetycznych czy klastrów W latach 2009-2014 wysokość inwestycji gospodarstw rolnych w Niemczech w instalacje wytwórcze OZE wyniosła 21,1 miliarda euro, przy czym inwestycje związane z fotowoltaiką stanowiły ok. 33 % tej kwoty 5


Pobierz ppt "Wykorzystanie zasobów energetycznych OZE na obszarach wiejskich: potencjalna rola instalacji fotowoltaicznych Barbara Adamska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google