Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67 im. Janusza Korczaka w ŁODZI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67 im. Janusza Korczaka w ŁODZI."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67 im. Janusza Korczaka w ŁODZI

2 INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 W ŁODZI, UL. MARATOŃSKA 47b Tel.: 0-42 258 48 84 Fax: 0-42 258 48 84 Email: sp67lodz@o2.pl

3 Jesteśmy jedyną w województwie łódzkim placówką integracyjną tzn. razem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się dzieci zdrowe.

4 W roku szkolnym 2009/2010 otworzyliśmy pierwszy raz w historii naszej szkoły oddział „0”

5 Klasy mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów, w tym 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Średnio w tym roku szkolnym w naszych klasach uczy się 1 8 uczniów, w tym 4 uczniów z orzeczeniami.

6 Wysokie standardy kształcenia podkreślają otrzymane certyfikaty:

7 Na większości lekcji w klasie pracuje dwóch nauczycieli: pedagog wspierający i nauczyciel prowadzący (przedmiotowy).

8 Jako przedmioty dodatkowe wprowadziliśmy od pierwszej klasy naukę informatyki i języka niemieckiego - jedną godzinę w tygodniu w każdej klasie.

9 Szkoła posiada profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową w dwadzieścia stanowisk uczniowskich wraz z dostępem do Internetu.

10 Realiz owaliśmy europejski e program y Socrates - Comenius. W tym roku składamy kolejną aplikację. W klasach pierwszych realizowany jest projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” oraz „ Poznać, zrozumieć, doświadczyć. ”

11 Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia integracyjnego zapewniamy możliwość bezpłatnego transportu do i ze szkoły.

12 Szkoła dysponuje bardzo bogatą bazą pomocy naukowych sukcesywnie rozszerzaną co roku. Do dyspozycji uczniów znajdują się min. mikroskop elektronowy, powiększalnik, kamera i aparat cyfrowy, telewizor LCD 32”, bogaty zestaw pomocy do nauki przyrody, piece konwekcyjne, stoły garncarskie, bryły, siatki i modele figur przestrzennych i wiele innych.

13 Dzięki wsparciu EFS otrzymaliśmy wyposażenie pracowni integracji sensorycznej.

14 W ramach rządowego programu Radosna Szkoła  Wewnętrzny plac zabaw

15 Do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka szkolna wraz z czytelnią wyposażoną w Centrum Multimedialne składające się z czterech stanowisk komputerowych posiadających dostęp do Internetu i bogate oprogramowanie (słowniki i encyklopedie multimedialne).

16 SZEŚCIOLATKI I SIEDMIOLATKI W JEDNEJ KLASIE?

17 Jednoznacznie mówimy TAK i jesteśmy przygotowani do pracy na różnych poziomach edukacji i wspierania indywidualnego rozwoju ucznia. Jednoznacznie mówimy TAK i jesteśmy przygotowani do pracy na różnych poziomach edukacji i wspierania indywidualnego rozwoju ucznia.

18 PODWYŻSZONE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

19 Na terenie szkoły realizowane są różnorodne programy profilaktyczne przeciwdziałające negatywnym zjawiskom takim jak: narkomania, alkoholizm, agresja czy nikotynizm. (zakwalifikowanie do projektu przyjazna i bezpieczna szkoła) Na terenie szkoły realizowane są różnorodne programy profilaktyczne przeciwdziałające negatywnym zjawiskom takim jak: narkomania, alkoholizm, agresja czy nikotynizm. (zakwalifikowanie do projektu przyjazna i bezpieczna szkoła)

20 Klasy nauczania zintegrowanego mają zajęcia w odrębnym skrzydle, tak jak i uczniowie klas IV - VI.

21 Mały parterowy budynek ze złamanymi wszystkimi barierami architektonicznymi - brak anonimowości wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

22 Monitorowanie przez pracowników obsługi kontaktów z osobami postronnymi na terenie placówki. Zwiększony nadzór pedagogiczny w trakcie pełnienia przez nauczycieli dyżurów.

23 DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA

24 Na terenie placówki funkcjonuje świetlica szkolna w godzinach 7.00 - 17.00

25 Godziny pracy pedagoga / Szkoła Podstawowa Poniedziałek 9:00 – 13:30 Wtorek 9:00 – 13:30 Środa 9:00 – 13:30 Czwartek 9:00 – 13:30 Piątek 9:00 – 13:30

26 Godziny pracy psychologa Poniedziałek 9:00 – 15:00 Wtorek 8:00 – 13:30 Środa 8:00 – 14:25 Czwartek 12:30 - 16:00 Piątek 9:50 – 13:00

27 Istnieje możliwość skorzystania z obiadów oferowanych przez firmę cateringową.

28 Na terenie szkoły podstawowej istnieje możliwość nauki innych języków obcych.

29 Uczniom szczególnie uzdolnionym proponujemy zajęcia w ramach indywidualnego toku nauczania.

30 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

31 Wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane na terenie placówki są bezpłatne.

32 Bardzo bogata i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana jest zarówno do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i uczniów uzdolnionych.

33 Oferujemy min.:  koła: plastyczne, muzyczne,  regionalne, matematyczne, / polonistyczne, przyrodnicze,  informatyczne / historyczne, …  rytmikę zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne, ortofrajdę, rehabilitację i wiele innych zajęć dodatkowych  koła: plastyczne, muzyczne,  regionalne, matematyczne, / polonistyczne, przyrodnicze,  informatyczne / historyczne, …  rytmikę zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne, ortofrajdę, rehabilitację i wiele innych zajęć dodatkowych

34 Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach, konkursach o zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim (laureaci, wyróżnieni, finaliści, zdobywcy pierwszych nagród).

35 Uczniowie klas szóstych mają organizowane dodatkowe zajęcia przygotowujące do końcowego sprawdzianu tzw. Pogotowie Naukowe lub fakultet matematyczny czy polonistyczny.

36 W realizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego pomagają nauczyciele specjaliści zatrudnieni na cały etat: / pedagog / psycholog / rehabilitant / logopeda / nauczyciel terapii pedagogicznej W realizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego pomagają nauczyciele specjaliści zatrudnieni na cały etat: / pedagog / psycholog / rehabilitant / logopeda / nauczyciel terapii pedagogicznej

37 Wszyscy chwalą Sprawdź dlaczego.


Pobierz ppt "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67 im. Janusza Korczaka w ŁODZI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google