Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r.

2 2 Wstęp Ocena wniosków jest dwuetapowa: -Ocena wykonana na podstawie ankiety kierowanej do Przewodniczących rad naukowych parków narodowych (25% oceny) -Ocena dokonywana w oparciu o dane porównawcze z nadleśnictw (75% oceny)

3 3 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych Tabela podzielona została zgodnie z grupami działań na: działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnymi badania naukowe inne działania Nie ingerowaliśmy w układ tabeli ze względu wzór opracowany zgodnie z Zarządzeniem 13. Pewne zakresy mogą być podobne w różnych parkach jednak ich cel działania może być odmienny, stąd wymagana jest osobna ocena. (np.: remont drogi: leśnej a ppoż.)

4 4 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych

5 5 Ankieta do rad parków narodowych – kolumny wypełnione Stopień pilności działania był określany samodzielnie przez dyrektora parku narodowego, którego dane działanie dotyczy, biorąc pod uwagę zapisy w planie ochrony parku lub w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustalenia zadań ochronnych W polu należało określać wartość w skali od 1 do 10 (w wyjątkowych przypadkach, dla działań których realizacja w najbliższym okresie jest niezbędna, należało przypisywać liczbę 100).

6 6 Ankieta do rad parków narodowych – kolumny wypełnione Zwięzły opis działania mogący mieć znaczenie przy ocenie, w przypadku prac badawczych należało dodatkowo podać, czy dana praca będzie wykonywana siłami własnymi parku narodowego, czy będzie wykonywana przez podmiot(y) zewnętrzny(e),czy też będzie wykonywana w kooperacji.

7 7 Ankieta do rad parków narodowych – kolumna do wypełnienia Zakres wypełnienia Należy wypełnić ostatnią kolumnę dotyczącą oceny priorytetowości realizacji działania w skali od 1 do 10 (10 uważane jest za najwyższą ocenę) z punktu widzenia problemów ochrony przyrody, wymagających rozwiązania w skali globalnej, krajowej lub regionalnej. Pożądane jest aby ankieta uzupełniona została o część opisową autorstwa Przewodniczącego rad naukowych poszczególnych parków.

8 8 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych Forma przekazania elektroniczna i papierowa wraz z ewentualnym uzasadnieniem opisowym. W formie elektronicznej (plik excel) proszę o wysłanie ankiety na adres emaliowy: parki@ckps.lasy.gov.plparki@ckps.lasy.gov.pl W formie papierowej, podpisanej przez przedstawiciela rady naukowej parku (dokonującego oceny) należy wysłać na adres siedziby CKPŚ, tzn. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 02-362 Warszawa Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną.

9 9 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych W dniu dzisiejszym na adresy emaliowe wskazane w zgłoszeniach zostanie przesłany plik excel ankiety z prośbą o wypełnienie. Termin: 12 dni roboczych (17 dni kalendarzowych) od dnia otrzymania tzn. do 13.05.2016r.

10 Dziękuję za uwagę www.ckps.lasy.gov.pl Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa centrum@ckps.lasy.gov.pl tel. +48 (22) 318 70 82, fax +48 (22) 318 70 98 www.ckps.lasy.gov.pl


Pobierz ppt "Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google