Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r.

2 2 Wstęp Ocena wniosków jest dwuetapowa: -Ocena wykonana na podstawie ankiety kierowanej do Przewodniczących rad naukowych parków narodowych (25% oceny) -Ocena dokonywana w oparciu o dane porównawcze z nadleśnictw (75% oceny)

3 3 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych Tabela podzielona została zgodnie z grupami działań na: działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnymi badania naukowe inne działania Nie ingerowaliśmy w układ tabeli ze względu wzór opracowany zgodnie z Zarządzeniem 13. Pewne zakresy mogą być podobne w różnych parkach jednak ich cel działania może być odmienny, stąd wymagana jest osobna ocena. (np.: remont drogi: leśnej a ppoż.)

4 4 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych

5 5 Ankieta do rad parków narodowych – kolumny wypełnione Stopień pilności działania był określany samodzielnie przez dyrektora parku narodowego, którego dane działanie dotyczy, biorąc pod uwagę zapisy w planie ochrony parku lub w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustalenia zadań ochronnych W polu należało określać wartość w skali od 1 do 10 (w wyjątkowych przypadkach, dla działań których realizacja w najbliższym okresie jest niezbędna, należało przypisywać liczbę 100).

6 6 Ankieta do rad parków narodowych – kolumny wypełnione Zwięzły opis działania mogący mieć znaczenie przy ocenie, w przypadku prac badawczych należało dodatkowo podać, czy dana praca będzie wykonywana siłami własnymi parku narodowego, czy będzie wykonywana przez podmiot(y) zewnętrzny(e),czy też będzie wykonywana w kooperacji.

7 7 Ankieta do rad parków narodowych – kolumna do wypełnienia Zakres wypełnienia Należy wypełnić ostatnią kolumnę dotyczącą oceny priorytetowości realizacji działania w skali od 1 do 10 (10 uważane jest za najwyższą ocenę) z punktu widzenia problemów ochrony przyrody, wymagających rozwiązania w skali globalnej, krajowej lub regionalnej. Pożądane jest aby ankieta uzupełniona została o część opisową autorstwa Przewodniczącego rad naukowych poszczególnych parków.

8 8 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych Forma przekazania elektroniczna i papierowa wraz z ewentualnym uzasadnieniem opisowym. W formie elektronicznej (plik excel) proszę o wysłanie ankiety na adres emaliowy: W formie papierowej, podpisanej przez przedstawiciela rady naukowej parku (dokonującego oceny) należy wysłać na adres siedziby CKPŚ, tzn. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr Warszawa Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną.

9 9 Ocena projektów – ankieta do rad parków narodowych W dniu dzisiejszym na adresy emaliowe wskazane w zgłoszeniach zostanie przesłany plik excel ankiety z prośbą o wypełnienie. Termin: 12 dni roboczych (17 dni kalendarzowych) od dnia otrzymania tzn. do r.

10 Dziękuję za uwagę Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa tel. +48 (22) , fax +48 (22)


Pobierz ppt "Ankieta oceny dla przedstawicieli rad naukowych parków narodowych Warszawa, 26 kwietnia 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google