Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Towary CITES.  Wstęp  Kraje członkowskie  Cel konwencji  Akty prawne regulujące handel towarami CITES  CITES w Polsce  Główne kierunki przemytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Towary CITES.  Wstęp  Kraje członkowskie  Cel konwencji  Akty prawne regulujące handel towarami CITES  CITES w Polsce  Główne kierunki przemytu."— Zapis prezentacji:

1 Towary CITES

2  Wstęp  Kraje członkowskie  Cel konwencji  Akty prawne regulujące handel towarami CITES  CITES w Polsce  Główne kierunki przemytu  Kompetencje i zadania organów celnych  Sankcje karne  Wydanie zezwolenia Spis treści:

3 K onwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES. Konwencja została podpisana 3 marca 1973 roku, a w życie weszła 1 lipca 1975. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r. Państwo, w którym Konwencja weszła w życie nazywa się Stroną konwencji CITES. Obecnie istnieją 182 Strony. CITES

4 Kraje członkowskie https://www.cites.org/

5 Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu tymi okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt. CITES

6 Przepisy dotyczące przewozu przez granicę Unii Europejskiej znajdują się w:  1) rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,  2) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 339/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,  3) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi – lista gatunków zagrożonych wyginięciem. Przepisy krajowe i karne regulujące postanowienia przepisów UE Akty prawne regulujące handel towarami CITES

7 Przepisy krajowe i karne regulujące postanowienia przepisów UE  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,poz. 880 z późn. zm.).  Organem Administracyjnym Konwencji Waszyngtońskiej w Polsce czyli organem wydającym odpowiednie dokumenty jest Ministerstwo Środowiska. Akty prawne regulujące handel towarami CITES

8 Wywóz okazów z Unii Europejskiej Grupa A – aby wywieźć z terenu UE okaz z tej grupy, należy uzyskać w pierwszej kolejności zezwolenie importowe kraju do którego będzie wywożony okaz i na jego podstawie ubiegać się o zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu kraju wywozu UE, które musi być przedstawione organom celnym do kontroli. Grupa B i C – do wywozu niezbędne jest przedstawienie zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu wydanego przez odpowiedni organ kraju wywozu UE. Grupa D – wywóz okazów umieszczonych w grupie D nie podlega przedmiotowym ograniczeniom. Grupy okazów

9 Główne kierunki przemytu Polacy głównie przewożą towary: * Koralowce i muszle z Egiptu, Turcji i Tunezji * Wszystkie rodzaje kaktusów i sukulenty z Ameryki Południowej, * Motyle i muszle w Haiti, Wietnamu i Mozambiku, * Spreparowany skorpion z wysp Salomona też się zdażyło polakom przywieść, * Z Indii, Nepalu i Pakistanu szale i swetry z wełny shahtoosk, pochodzącej z wymierającej tybetańskiej antylopy chiru Pomysłowość przemytników jest wielka, ale kiedy celnicy już wezmą ich na celownik, nie ma mocnych.

10 CITES w Polsce GRUPY GATUNKÓWPRZYKŁADOWE OKAZY Krokodyle,waranytorebki, paski, buty, okazy wypchane węże należące do dusicieli– np. pytony, boa, anakondy torebki, buty, paski, spodnie, kurtki korale rafotwórczekawałki rafy koralowej oraz wyroby wykonane z koralowców przydacznie – małże z oceanów i mórz tropikalnych muszle i wyroby z nich dzikie koty – np. lamparty, oceloty, rysie, lwy, gepardy, tygrysy wyroby wykonane z ich skór i kości, trofea myśliwskie, medycyna dalekiego wschodu papugiżywe okazy jako zwierzęta hodowane w domach, jaja, pióra, okazy wypchane wszystkie jesiotrokształtne, czyli np. jesiotry z których pochodzi kawior kawior Storczyki, kaktusy, wilczomlecze a także niektóre rośliny owadożerne żywe rośliny, bulwy, cebulki

11 Papuga w butelce, Izba Celna Cieszyn Żółwie w karoserii samochodu, Izba Celna Przemyśl Przemyt ptaków drapieżnych

12

13 Ilość zatrzymań przemytu CITES 2012-2014

14 Ilość zatrzymanych okazów

15

16 Kompetencje i zadania organów celnych Zadaniem Służby Celnej jest kontrola, czy przewożone okazy (w tym np. pamiątki turystyczne) zwierząt lub roślin znajdują się na listach gatunków objętych ochroną, a tym samym czy mają tu zastosowanie przypisy UE i czy wymagane są odpowiednie zezwolenia lub świadectwa. W przypadku konieczności okazania powyższych zezwoleń lub świadectw sprawdzana jest między innymi ich autentyczność, zgodność z przewożonymi okazami oraz termin ważności.

17 Kompetencje i zadania organów celnych  Wszystkie wymagane dokumenty wraz z okazem należy przedstawić do granicznej kontroli celnej w chwili jego przywozu.  W przypadku wywozu z terenu Unii Europejskiej trzeba przedstawić dokumenty w wyznaczonych jednostkach administracyjnych organów celnych.  Honorowane są jedynie oryginały dokumentów wraz z towarzyszącymi im odpowiednimi kopiami.  Przedstawienie kopii dokumentów bez oryginału (jeżeli jest wymagany) jest niezgodne z przepisami regulującymi obrót gatunkami zagrożonymi wyginięciem.  Zgłoszenie do kontroli przywożonego okazu wraz z odpowiednimi dokumentami może nastąpić jedynie na granicy Unii Europejskiej (przejścia graniczne, międzynarodowe porty lotnicze lub międzynarodowe porty morskie) podczas jej przekraczania.  Zgłoszenie przywiezionych okazów w urzędach wewnętrznych (oprócz wyjątków określonych w przepisach) jest niezgodne z przepisami.

18 Przewóz i działalność komercyjna prowadzona z naruszeniem przepisów UE w zakresie ochrony międzynarodowej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sankcje karne

19  Opłata za wydanie zezwolenia na przywóz/(powrotny) wywóz okazów CITES wynosi 107 zł, a za wydanie świadectwa UE - 17 zł.  Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa. Wydanie zezwolenia

20 Przykładowy wniosek – przywóz. Wnioski należy składać do Ministerstwa Środowiska. https://www.mos.gov.pl/


Pobierz ppt "Towary CITES.  Wstęp  Kraje członkowskie  Cel konwencji  Akty prawne regulujące handel towarami CITES  CITES w Polsce  Główne kierunki przemytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google