Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice” Tuchola/Tleń 5-7 września 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice” Tuchola/Tleń 5-7 września 2013r."— Zapis prezentacji:

1 „Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice” Tuchola/Tleń 5-7 września 2013r.

2 ETAPY POWSTAWANIA ZAKŁADU - 09.12.2008 r. – zawarcie Porozumienia Komunalnego pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Czarne, Gminą Debrzno, Gminą Przechlewo -17.12.2008 r. – powstanie spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.

3 ETAPY POWSTAWANIA ZAKŁADU - 05.06.2009 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”

4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 1. Środki publiczne – 38,52%, w tym: - Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnego – 32,74% - Budżet Państwa – 5,78% 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 36,48% 3. Środku własne ZZO Nowy Dwór – 25%

5 - Nadzór Inwestorski inwestycji - Wykonawca robót budowlanych

6 DOSTAWA MASZYN MOBILNYCH DO ZZO NOWY DWÓR KOMPAKTOR ŁADOWARKA TELESKOPOWA HAKOWIEC KRUSZARKA DO BETONU

7 WÓZEK WIDŁOWY ŁADOWARKA PRZEGUBOWA ROZDRABNIARKA PRZERZUCARKA DO KOMPOSTU

8

9 ZASIĘG OBSŁUGI ZZO NOWY DWÓR Liczba mieszkańców Chojnice (miejska) 40 044 Chojnice (wiejska) 16 560 Czarne 9 579 Człuchów (miejska) 14 660 Człuchów (wiejska) 10 274 Debrzno 9 504 Przechlewo 6 301 Konarzyny 2 278 Brusy 13 714 Czersk 20 937 Rzeczenica 3 735 Koczała 3 564 RAZEM: ponad 150 tyś. mieszkańców

10 ZAPROJEKTOWANE MOCE PRZEROBOWE ZAKŁADU - 35 000 ton/rok niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 1 750 ton/rok odpady z selektywnej zbiórki

11 SORTOWNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

12 KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA

13 WIATA PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO KOMPOSTOWANIA

14 PLAC PRZYJMOWANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH

15 HALA DEMONTAŻU SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

16 KWATERA SKŁADOWANIA BALASTU

17 KWATERA SKŁADOWANIA AZBESTU

18 MAGAZYN KONTENEROWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

19 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA - budynek socjalno-administracyjny - portiernia - brodzik dezynfekcyjny - waga samochodowa o nośności 60 ton - boksy zadaszone do segregacji odpadów - stacja zbiorcza biogazu z pochodnią gazową - kontenerowa podczyszczalnia odcieków - warsztat naprawczy - zbiornik na wody odciekowe i opadowe - zespół przepompowni

20 CELE I PROCESY W ZZO NOWY DWÓR - odzysk materiałowy surowców wtórnych - kompostowanie frakcji bio wydzielonej z odpadów komunalnych i produkcja stabilizatu - w przyszłości kompostowanie frakcji zielonej i produkcja kompostu - przerób odpadów budowlanych - wyłapanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i przekazanie ich do odpowiednich firm unieszkodliwiających - składowanie pozostałych odpadów nie nadających się do powtórnego wykorzystania

21 JAKIE ODPADY PRZYJMUJEMY - odpady z rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa żywności - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, papieru i tektury - odpady z przemysłu futrzarskiego, skórzanego i tekstylnego; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych - odpady z procesów termicznych m.in. żużle i popioły - odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, drewna, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, jak i również odpady zbierane selektywnie u źródła - zużyte opony, odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterie i akumulatory - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, w tym również odpady zawierające azbest - odpady z oczyszczalni ścieków m.in. skratki i zawartość piaskowników - odpady komunalne w tym zmieszane niesegregowane, odpady z ogrodów i parków, cmentarzy, a także frakcje gromadzone selektywnie

22 METODY ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 1) poprzez odzysk: - metodą R-15 umożliwiającą przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku - dotyczy surowców wtórnych - metodą R-11 - dotyczy żużli i popiołów - metodą R-3 poprzez recykling lub regenerację substancji organicznych włączając procesy kompostowania i inne procesy biologiczne - dotyczy frakcji biodegradowalnej 2) poprzez składowaie - metodą D-5 umożliwiającą unieszkodliwienie odpadów w kwaterach ziemnych dotyczy balastu, azbestu, skratek, zawartości piaskowników

23 ODZYSK W SORTOWNI

24

25 STABILIZACJA W KOMPOSTOWNI

26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice” Tuchola/Tleń 5-7 września 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google