Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW W PROJEKTOWANYM ROKU 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW W PROJEKTOWANYM ROKU 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW W PROJEKTOWANYM ROKU 2012/2013

2 TERMINY REKRUTACJI: PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 12 marca – 6 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00 – składanie kart zgłoszeń 13 kwietnia 2012 r. – ogłoszenie list przyjętych dzieci SZKOŁY PODSTAWOWE 21 marca – 20 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń 23 kwietnia 2012 r. – ogłoszenie list przyjętych uczniów GIMNAZJA 21 marca – 20 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00 – składanie zgłoszeń do 4 lipca 2012 r. do godz. 15:00 - składanie świadectw ukończenia klasy VI od 5 lipca do 6 lipca 2012 r. do godz. 15:00 - rekrutacja 9 lipca 2012 r. o godz. 15:00 – ogłoszenie list przyjętych uczniów

3 WEDŁUG DANYCH DEMOGRAFICZNYCH: ROCZNIK LICZBA ZAMELDOWA- NYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU RÓŻNICA W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 19952885- 193 1996 – p.gim. 2703- 182 19972624-79 19982565- 59 1999 – PG2351- 214 20002382+ 31 20012440+ 58 20022404-36 20032406+ 2 ROCZNIK LICZBA ZAMELDOWA- NYCH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU RÓŻNICA W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2004 2426+ 20 2005 – SP2632+ 206 2006 – SP2741+ 109 2007 2859+ 118 2008 3078+ 219 2009 – PS 3241+ 163 2010 3168-73 20112955- 213

4 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zameldowanych na terenie m. Białegostoku (wg danych demograficznych): 2011/12 11 310 dzieci 2012/13 11 919 dzieci 609 dzieci więcej niż w roku ub. Liczba dzieci 3-letnich: 2011/12 3078 2012/13 3241 - 163 dzieci więcej niż w roku ubiegłym

5 Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w roku 2011/2012 (wg stanu na dzień 30.09.11) Liczba zgłoszeń na rok 2012/2013 (wg stanu na dzień 30.03.2012) Liczba dzieci w „0” przy szkołach podstawowych w roku 2011/2012 Liczba zgłoszeń na rok 2012/2013 (wg stanu na dzień 30.03.2012) 2-latki214 2011 -- 3-latki2133-- 4-latki2231 2324 1- 5-latki1845 2160 683181 6-latki1191 1372 852561 7-latki16-- 7 6307 867, w tym 140 spoza gminy Białystok 1 536742 PROGNOZOWANA LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013:

6 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 Prognozowana liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Prognozowana różnica w liczbie uczniów ogółemw tym kl. I w tym kl. VI ogółemw tym kl. I * (ok. 88% 2005, 15% 2006) w tym kl. VI 14 1082 5342 27314 5622 7272 273454 PROGNOZOWANA LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Według danych demograficznych: rocznik 2004 – 2 426 rocznik 2005 – 2 632, o 206 dzieci więcej rocznik 2006 – 2 741 * przy założeniu, że zgłosi się podobna jak w roku bieżącym liczba dzieci 6-letnich REKRUTACJA DO KL. I SP TRWA DO 20.04.2012 r.

7 Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30.09.2011r.) Prognozowana liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013 Prognozowana różnica w liczbie uczniów ogółemw tym kl. I w tym kl. III ogółemw tym kl. I (ok. 95% demografii) w tym kl. III 7388244024947 16722332454 - 221 PROGNOZOWANA LICZBA UCZNIÓW W PUBLICZNYCH GIMNAZJACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Według danych demograficznych: rocznik 1998 – 2565 rocznik 1999 – 2351, o 214 dzieci mniej REKRUTACJA DO KL. I PG TRWA DO 20.04.2012 r.

8 ZASADY SKŁADANIA ARKUSZY ORGANIZACJI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013: Arkusz organizacji (dużą płachtę z załącznikami wyszczególnionymi poniżej) w 1 egzemplarzu należy złożyć u inspektora nadzorującego dany typ jednostki do dnia 30 kwietnia 2012 r. Duża płachta arkusza organizacji powinna być sklejona i wraz z załącznikami włożonymi do koszulek wpięta do teczki zawieszanej w sposób umożliwiający jej rozłożenie bez wypinania z teczki, w następującej kolejności: Przydział zajęć Duża płachta - pierwsza strona Duża płachta (nowy wzór) Szkolny plan nauczania – tylko dla oddziałów rozpoczynających dany etap edukacyjny, dla pozostałych oddziałów – jeśli nastąpiły zmiany Przydział zajęć dla nauczycieli-zajęcia pozalekcyjne-tabela (art. 42 ust. 2 i pkt 2 KN)

9 ZASADY SKŁADANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013: Pracownicy Nauczyciele – etaty i godziny – zestawienie – obowiązki, pensum, etaty – wg klasyfikacji – stopnie awansu zawodowego - przewidywany awans zawodowy - przystępujący do postępowań kwalifikacyjnych - liczba nauczycieli – poziomami i stopniami awansu Administracja i obsługa – stanowiska - wg klasyfikacji Uczniowie Liczba oddziałów i uczniów – poziomami Liczba dzieci – obowiązek szkolny Uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne Dostęp uczniów do szkoły Świetlica szkolna, dożywianie, wychowanie przedszkolne, biblioteka Przydział zajęć Duża płachta – ostatnia strona

10 INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PROJEKTOWANYM ROKU 2012/2013

11 ZESTAWIENIE WYKONANIA NABORU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH M. BIAŁEGOSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Typ szkoły PlanWykonanie % wykonania w odniesieniu do liczby uczniów l. oddz.l. ucz.l. oddz.l. ucz. Licea Ogólnokształcące1002 887962 87499,55 Licea Profilowane25012040,00 Technika702 030531 53575,62 Zasadnicze Szkoły Zawodowe205001335871,60 OGÓŁEM:1925 4671634 78787,56 Zespół Szkół Nr 1688010,57087,5 RAZEM:2005 5471734 85787,56

12 PROGNOZOWANI KANDYDACI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: Liczba uczniów kl. I LO w obecnym roku szkolnym – 2 874 Liczba uczniów kl. I szkół ponadgimnazjalnych dziennych dla młodzieży w ZSZ (bez LO i ZS Nr 16) – 1 913 Razem: 4 787 Liczba ubiegłorocznych absolwentów gimnazjów publicznych m. Białystok – 2 636 - tj. 55,0 % ogółu uczniów klasy I Tegoroczna liczba absolwentów gimnazjów m. Białystok – 2 494 (o ok. 142 mniej niż w roku ubiegłym) Prognozowana liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 2 494/0,55= 4 535

13 PROJEKTOWANY NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY: Typ szkoły Nabór w roku szkolnym 2011/2012 Liczba oddziałów odchodzących Plan 2012/201 3 Prognozowana liczba uczniów LO dla młodzieży96102842 467 ZSZ dla młodzieży (bez specj.) 132316405 Technika dla młodzieży5369511 474 Specjalne10,57881 Ogółem:172,52011594 427

14 TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: Składanie dokumentów : od 21 marca do 1 czerwca 2012r. do godz. 15.00 Składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami: - od 4 czerwca do 15 czerwca 2012r. do godz. 15.00 Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnaz.: - do 3 lipca 2012r. do godz. 15.00 Ogłoszenie listy przyjętych: - 4 lipca 2012r. o godz. 15.00 Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole: - od 5 lipca do 6 lipca 2012r. do godz. 15.00 Ogłoszenie wolnych miejsc: - 9 lipca 2012r. o godz. 15.00 Składanie dokumentów wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczenia: - od 10 lipca do 11 lipca 2012r. do godz. 12.00 Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych: - 11 lipca 2012r. o godz. 15.00

15 ZASADY SKŁADANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013: 1.Arkusz organizacji (dużą płachtę z załącznikami wyszczególnionymi poniżej) w 1 egzemplarzu należy złożyć u inspektora nadzorującego dany typ jednostki do dnia:  30 kwietnia 2012r. – zespoły (szkoły) ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki pracy pozaszkolnej, bursa szkolna. 2.Duża płachta arkusza organizacji powinna być sklejona i wraz z załącznikami włożonymi do koszulek wpięta do teczki zawieszanej w sposób umożliwiający jej rozłożenie bez wypinania z teczki, w następującej kolejności: 1)Przydział zajęć: pierwsza strona arkusza arkusz podstawowy – przydział godzin, przydział zajęć dydaktycznych nauczycielom szkolny plan nauczania – tylko dla oddziałów rozpoczynających dany etap edukacyjny, dla pozostałych oddziałów – jeśli nastąpiły zmiany

16 ZASADY SKŁADANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 – CD: 2)Uczniowie: liczba oddziałów i uczniów – poziomami uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne świetlica szkolna, biblioteka, internat 3)Nauczyciele: etaty i godziny - zestawienie etaty uśrednione – wg klasyfikacji budżetowej i obowiązków etaty uśrednione – wg placówek i obowiązków stopnie awansu zawodowego przewidywany awans zawodowy przystępujący do postępowań kwalifikacyjnych liczba nauczycieli – poziomami i stopniami awansu wydruk dotyczący zajęć z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – wydruki – przydział zajęć - przydział zajęć dla nauczycieli – zajęcia pozalekcyjne – tabela

17 ZASADY SKŁADANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 – CD 4)Administracja i obsługa: stanowiska wg klasyfikacji stanowiska – statystyka 5)Przydział zajęć: duża płachta (arkusz) – ostatnia strona 3.Po sprawdzeniu arkusza przez inspektora, a w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości, szkoła dostarcza do organu prowadzącego drugi egzemplarz arkusza (przestrzegając zasad opisanych w pkt 2)


Pobierz ppt "INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW W PROJEKTOWANYM ROKU 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google