Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIJANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI w zakresie wykorzystywania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIJANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI w zakresie wykorzystywania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIJANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych przygotowała Elżbieta Dudek

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel projektu: Celem projektu „Nauczyciel XXI wieku” jest rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e- learningowej.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka projektu: Projekt realizowany jest od 1 lutego 2010r. do 31 stycznia 2012r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt jest adresowany do 1540 Beneficjentów Ostatecznych – nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych oraz kadry zarządzającej zatrudnionych na terenie województwa świętokrzyskiego.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres wsparcia: Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje szkolenia stacjonarne i konsultacje e-learningowe dotyczące: wykorzystania tablicy interaktywnej i zasobów internetowych w procesie dydaktycznym przy rozwijaniu kompetencji kluczowych, obsługi i zasad pracy z platformą e-learningową, obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu interaktywnych materiałów dydaktycznych.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy szkoleń: 16 godzinne Szkolenie Trenerów Technicznych, którego tematyka dotyczyć będzie przede wszystkim: obsługi tablicy interaktywnej SMART Board, wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy szkoleń: 48 godzinne Szkolenie Trenerów Metodycznych, którego tematyka dotyczyć będzie przede wszystkim: obsługi tablicy interaktywnej SMART Board, wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną, zasad pracy z platformą e-learningową, wykorzystania narzędzi informatycznych przy tworzeniu interaktywnych materiałów dydaktycznych.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy szkoleń: 16 godzinne Szkolenie Techniczne Nauczycieli, którego tematyka dotyczyć będzie przede wszystkim: obsługi poczty elektronicznej, obsługi tablicy interaktywnej SMART Board, wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typy szkoleń: 64 godzinne Szkolenie Metodyczne Nauczycieli (48 godz. szkoleń stacjonarnych i 16 godz. konsultacji e ‑ learningowych), którego tematyka dotyczyć będzie przede wszystkim: obsługi i zasad pracy z platformą e-learningową, wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną SMART Board, wykorzystania narzędzi informatycznych przy tworzeniu interaktywnych materiałów dydaktycznych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia Metodyczne Nauczycieli realizowane będą w dziesięciu grupach tematycznych: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Język polski, Języki obce, Edukacja historyczna i obywatelska, Edukacja przyrodnicza (prowadzona w trzech grupach tematycznych), Edukacja matematyczna i techniczna, Edukacja artystyczna, Menadżer placówki oświatowej w XXI wieku.

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy projektu 40 osób do udziału w Szkoleniu Trenerów Technicznych – spośród tych osób wyłoniona zostanie grupa trenerów technicznych, która poprowadzi Szkolenia Techniczne Nauczycieli. Osoby, które będą uczestniczyć w Szkoleniu Trenerów Technicznych nie będą mogły brać udziału w pozostałych typach szkoleń realizowanych w ramach projektu;

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy projektu Projekt zakłada zrekrutowanie następującej liczby uczestników do poszczególnych grup szkoleniowych: 100 osób do udziału w Szkoleniu Trenerów Metodycznych – spośród tych osób wyłoniona zostanie grupa trenerów metodycznych, która poprowadzi Szkolenia Metodyczne Nauczycieli. Osoby, które będą uczestniczyć w Szkoleniu Trenerów Metodycznych nie będą mogły brać udziału w pozostałych typach szkoleń realizowanych w ramach projektu;

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy projektu 1400 osób, które wezmą udział w Szkoleniu Technicznym Nauczycieli. Spośród uczestników tego szkolenia 1000 osób będzie kontynuowało udział w Szkoleniu Metodycznym Nauczycieli. W przypadku rekrutacji uczestników do tych typów szkoleń, z jednej szkoły/placówki oświatowej będzie mogła zgłosić się co najwyżej 15 osób. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników do projektu Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób zgłoszonych z danej szkoły/placówki oświatowej.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIJANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI w zakresie wykorzystywania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google