Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA MATEMATYCZNA skuteczna, przyjazna dziecku i nauczycielowi Arkadiusz Mroczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA MATEMATYCZNA skuteczna, przyjazna dziecku i nauczycielowi Arkadiusz Mroczyk."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA MATEMATYCZNA skuteczna, przyjazna dziecku i nauczycielowi Arkadiusz Mroczyk

2 kera46@wp.pl www.mkera.wordpress.com

3 Kto to jest humanista?

4 Przez uczniów matematyka zaliczana jest do najtrudniejszych przedmiotów. Dlatego tyle obaw budzi jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym. Wśród rodziców, a nie rzadko i nauczycieli, panuje przekonanie, że trudności z uczeniem się matematyki są czymś normalnym, powszechnym.

5 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – to hasło, pod którym wprowadzane są od roku szkolnego 2009/2010 zmiany w polskim systemie edukacji. Parafrazując to hasło, powiemy: edukacja matematyczna skuteczna, przyjazna i... niekoniecznie nowoczesna. Dobre funkcjonowanie człowieka opiera się bowiem na czterech filarach – rozwoju umysłowym, emocjonalnym, społecznym oraz fizycznym.

6

7 Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Jest ona napisana językiem wymagań i oczekiwań. Wymaga się od nauczyciela zorganizowania dzieciom określonych doświadczeń i oczekuje się, że dzieci w takiej sytuacji nauczą się określonych umiejętności i przyswoją określone wiadomości. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja wszystkich treści zapisanych w podstawie programowej.

8 Podstawa programowa kształcenia ogólnego wymienia najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w szkole. Jest to katalog kluczowych kompetencji rozwijanych na każdym szczeblu edukacji (od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne), na wszystkich przedmiotach i we wszystkich obszarach. W związku z tym odnoszą się one też do edukacji matematycznej. Omówimy je pokrótce.

9 1.czytanie – dziecko poznaje symbole języka matematyki, odczytuje sekwencje rytmiczne, czyta treści zadań; 2. myślenie matematyczne – w przedszkolu i w pierwszych miesiącach nauki w klasie I w centrum uwagi nauczyciela jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki; 3. myślenie naukowe – to umiejętność wyciągania wniosków z istniejących przesłanek, przewidywanie skutków własnej aktywności. Dziecko, rozwiązując zadania matematyczne niewątpliwie stosuje tego typu wnioskowanie;

10 4. umiejętność komunikowania się – to wielka sztuka. Wymaga obdarzenia uwagą oraz uważnego słuchania, posługiwania się zrozumiałym dla obu stron językiem. W matematyce rozmowa nauczyciela z uczniem, dorosłego z dzieckiem odbywa się za pomocą słów, gestów, mimiki, ruchu, przedmiotów, dźwięków; 5. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi – w dzisiejszych czasach, żeby dobrze się komunikować, trzeba sprawie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. 6. umiejętność uczenia się – charakter zmian cywilizacyjnych rodzi konieczność ciągłego uczenia się nowych umiejętności. Człowiek ma być w swoim funkcjonowaniu elastyczny, umieć dostosować się do nowych warunków.

11 7. umiejętność pracy zespołowej – dziecko skuteczniej się uczy, gdy uczy się w grupie. Jest wtedy pozytywnie wzmacniane, rozmawia na „swoim” poziomie, nazywa doświadczenia, śmiało stawia pytania. DZIECKO MYŚLI KONKRETNIE – NIE ABSTRAKCYJNIE (TEST)

12 Omówienie podstawy programowej.

13 W jaki sposób uczynić edukację matematyczną skuteczną i przyjazną dla dziecka i dla nauczyciela? Te dwie cechy – skuteczność i przyjazność – wzajemnie się ze sobą przeplatają. Przyjazna i skuteczna edukacja matematyczna powinna łączyć oczekiwania dzieci i dorosłych.

14 Ocenianie kształtujące

15 1.Cele 2.Kryteria oceniania 3.Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące 4.Praca z rodzicami 5.Pytania kluczowe 6.Informacja zwrotna 7.Ocena koleżeńska 8.Samoocena uczniowska

16 Cele Zastanowić się: Po co tego uczę? i Co moi uczniowie już na ten temat wiedzą? Zaplanować, dokąd się zmierza i co się chce osiągnąć Podzielić się „tajemnicą” celów z uczniami Sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte

17 Temat: Określanie czasu na zegarze z dokładnością do 5 minut po pełnej godzinie CELE NAUCZYCIELA: - opanowanie przez uczniów umiejętności odczytywania godziny z dokładnością do 5 minut po pełnej godzinie. CELE W JĘZYKU UCZNIA: - umiem powiedzieć, ile minut minęło po pełnej godzinie.

18 Temat: Masa, a ciężar ciała Cele: uczeń - rozróżnia pojęcia masa i ciężar, wyznacza ciężar ciała znając masę Cele dla ucznia: nauczysz się rozróżniać masę i ciężar i będziesz poprawnie używał tych słów. Będziesz umiał obliczyć ciężar ciała na powierzchni Ziemi. Temat: Pierwsza zasada dynamiki Cele: uczeń zna i rozumie treść pierwszej zasady dynamiki Cele dla ucznia: dowiesz się, co dzieje się z ciałem, gdy nie działają na nie siły lub gdy działające siły się równoważą. Będziesz wiedział, co to jest bezwładność.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EDUKACJA MATEMATYCZNA skuteczna, przyjazna dziecku i nauczycielowi Arkadiusz Mroczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google