Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008."— Zapis prezentacji:

1 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH

2 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ I ŹRÓDŁO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ: - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH /PROMESY BP/ - OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA /BP/ - REZERWA CELOWA BP - POMOC FINASOWA SAMORZĄDÓW - FUNDUSZE UNIJNE /ZPORR/ W ZAKRESIE EDUKACJI I OŚWIATY - FUNDUSZE UNIJNE – PROGRAMY STYPENDIALNE /ZPORR/ ORAZ PROGRAM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /PO KAPITAŁ LUDZKI/ - PROGRAMY OŚWIATOWE – ZAKUP WYPOSAŻENIA ITP. /ŚRODKI BP/ W ZAKRESIE PROGRAMÓW RYNKU PRACY – ŚRODKI UNIJNE: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY /SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH, PO KAPITAŁ LUDZKI/ W ZAKRESIE PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI /ŚRODKI PFRON DLA SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW/ W ZAKRESIE KULTURY, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PROMOCJI I TURYSTYKI – ŚRODKI UNIJNE /INTERREG/ ORAZ URZĘDU MARSZŁAKOWSKIEGO /MECENAT MAŁOPOLSKI/

3 ŚRODKI POZYSKANE NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

4 ŚRODKI POZYSKANE NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

5 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓFINANSOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

6 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH ZPORR W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

7 ŚRODKI POZYSKANE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW OŚWIATOWYCH W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

8 ŚRODKI PFRON POZYSKANE W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI W LATACH 2006 – 2008 W TYS ZŁ

9 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „ŻYWE DZIEDZICTWO” W LATACH 2006 – 2008 W TYS ZŁ

10 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH RÓŻNYCH PROGRAMÓW W 2008 R. Perspektywa – nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – ,40 zł Muzyka cerkiewna w Beskidzie Niskim – Urząd Marszałkowski, budżety powiatu i gmin zł Niebo z nutami zamiast gwiazd. Koncert Orkiestry Dętej „Glinik” - Urząd Marszałkowski – zł

11 ŚRODKI POZYSKANE W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ PODSUMOWANIE PROGRAMY STYPENDIALNE POZOSTAŁE RAZEM PROGRAMY PFRON PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAMY OŚWIATOWE PROGRAMY PUP EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY INFRASTRUKTURA DROGOWA WARTOŚĆ W ZŁ RODZAJ

12 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R.

13 Nazwa projektuWartość w zł 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489K Sękowa-Rozdziele. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498K Ropa- Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa ,00 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. I. Drogi do uzdrowisk powiatu gorlickiego: Wniosek złożono 20 czerwca 2008; do dnia 18 września 2008 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną; obecnie trwa ocena strategiczna.

14 Nazwa projektuWartość w zł 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486K Gorlice – Dominikowice. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488K Sękowa – Dominikowice. RAZEM , , ,00 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. II. Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic Wniosek złożono 14 marca 2008 r., przeszedł pomyślnie preselekcję, natomiast dnia 15 września br. został odrzucony w toku oceny formalnej. Dnia 24 września br., zgodnie z procedurą został złożony protest w tej sprawie do Wojewody Małopolskiego. Protest został uznany i tym samym wniosek jest ponownie rozpatrywany.

15 Nazwa projektuWartość w zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu ,00 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. III. Budowa obiektów sportowych Wniosek złożono 6 maja 2008 r., pomyślnie przeszedł preselekcję, i 10 września 2008 r. został skierowany do pełnej oceny formalnej i merytorycznej. 27 października br. wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną.

16 Nazwa projektuWartość w zł Przebudowa i rozbudowa pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni szpitala powiatowego w Gorlicach ,00 IV. Poprawa Ochrony Zdrowia ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. Wniosek złożono 6 sierpnia 2008 r.; obecnie poddawany jest ocenie formalnej.

17 Nazwa projektuWartość w zł Budowa szlaku pieszo – rowerowego wokół Jeziora Klimkowskiego ,00 V. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ziemi Gorlickiej – Gorlicki Obszar Turystyczny ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. W dniu 21 października br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego kartę projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

18 Nazwa projektuWartość w zł Remont i rewitalizacja zabytkowego renesansowego kasztelu obronnego w Szymbarku ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. VI. Realizacja zespołu obronnego w Szymbarku W dniu 21 października br. do Urzędu Marszałkowskiego złożono kartę projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

19 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R RAZEM Realizacja zespołu obronnego w Szymbarku Budowa szlaku pieszo – rowerowego wokół Jeziora Klimkowskiego Przebudowa i rozbudowa pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni szpitala powiatowego w Gorlicach Budowa hali sportowej przy ZSZ w Bieczu Poprawa dostępu do strefy gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic Drogi do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego ŚRODKI MRPO WKŁAD WŁASNY WARTOŚĆ W ZŁ NAZWA ZADANIA

20 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W 2008 R „PERSPEKTYWA” PO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM MECENAT MAŁOPOLSKI „ŻYWE DZIEDZICTWO” RAZEM PFRON PROGRAMY OŚWIATOWE PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAMY RYNKU PRACY-EFS INFRASTRUKTURA DROGOWA WARTOŚĆ W ZŁ RODZAJ CAŁKOWITA KWOTA ŚRODKÓW POZYSKANYCH I POTENCJALNIE POZYSKANYCH W 2008 R

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google