Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008."— Zapis prezentacji:

1 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008

2 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ I ŹRÓDŁO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ: - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH /PROMESY BP/ - OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA /BP/ - REZERWA CELOWA BP - POMOC FINASOWA SAMORZĄDÓW - FUNDUSZE UNIJNE /ZPORR/ W ZAKRESIE EDUKACJI I OŚWIATY - FUNDUSZE UNIJNE – PROGRAMY STYPENDIALNE /ZPORR/ ORAZ PROGRAM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO /PO KAPITAŁ LUDZKI/ - PROGRAMY OŚWIATOWE – ZAKUP WYPOSAŻENIA ITP. /ŚRODKI BP/ W ZAKRESIE PROGRAMÓW RYNKU PRACY – ŚRODKI UNIJNE: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY /SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH, PO KAPITAŁ LUDZKI/ W ZAKRESIE PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI /ŚRODKI PFRON DLA SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW/ W ZAKRESIE KULTURY, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PROMOCJI I TURYSTYKI – ŚRODKI UNIJNE /INTERREG/ ORAZ URZĘDU MARSZŁAKOWSKIEGO /MECENAT MAŁOPOLSKI/

3 ŚRODKI POZYSKANE NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

4 ŚRODKI POZYSKANE NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

5 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓFINANSOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

6 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH ZPORR W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

7 ŚRODKI POZYSKANE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW OŚWIATOWYCH W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ

8 ŚRODKI PFRON POZYSKANE W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI W LATACH 2006 – 2008 W TYS ZŁ

9 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „ŻYWE DZIEDZICTWO” W LATACH 2006 – 2008 W TYS ZŁ

10 ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH RÓŻNYCH PROGRAMÓW W 2008 R. Perspektywa – nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 2 019 120,40 zł Muzyka cerkiewna w Beskidzie Niskim – Urząd Marszałkowski, budżety powiatu i gmin - 17 000 zł Niebo z nutami zamiast gwiazd. Koncert Orkiestry Dętej „Glinik” - Urząd Marszałkowski – 11 000 zł

11 ŚRODKI POZYSKANE W LATACH 2006 – 2008 W MLN ZŁ PODSUMOWANIE 3 820 000PROGRAMY STYPENDIALNE 143 000POZOSTAŁE 34 450 000 RAZEM 1 300 000PROGRAMY PFRON 2 019 000 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2 863 000PROGRAMY OŚWIATOWE 4 830 000 PROGRAMY PUP EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 19 450 000INFRASTRUKTURA DROGOWA WARTOŚĆ W ZŁ RODZAJ

12 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R.

13 Nazwa projektuWartość w zł 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489K Sękowa-Rozdziele. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498K Ropa- Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa. 12 467 000,00 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. I. Drogi do uzdrowisk powiatu gorlickiego: Wniosek złożono 20 czerwca 2008; do dnia 18 września 2008 r. przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną; obecnie trwa ocena strategiczna.

14 Nazwa projektuWartość w zł 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486K Gorlice – Dominikowice. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488K Sękowa – Dominikowice. RAZEM 4 950 325,00 2 749 677,00 7 700 002,00 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. II. Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic Wniosek złożono 14 marca 2008 r., przeszedł pomyślnie preselekcję, natomiast dnia 15 września br. został odrzucony w toku oceny formalnej. Dnia 24 września br., zgodnie z procedurą został złożony protest w tej sprawie do Wojewody Małopolskiego. Protest został uznany i tym samym wniosek jest ponownie rozpatrywany.

15 Nazwa projektuWartość w zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu. 7 357 128,00 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. III. Budowa obiektów sportowych Wniosek złożono 6 maja 2008 r., pomyślnie przeszedł preselekcję, i 10 września 2008 r. został skierowany do pełnej oceny formalnej i merytorycznej. 27 października br. wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną.

16 Nazwa projektuWartość w zł Przebudowa i rozbudowa pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni szpitala powiatowego w Gorlicach 16 000 000,00 IV. Poprawa Ochrony Zdrowia ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. Wniosek złożono 6 sierpnia 2008 r.; obecnie poddawany jest ocenie formalnej.

17 Nazwa projektuWartość w zł Budowa szlaku pieszo – rowerowego wokół Jeziora Klimkowskiego 4 000 000,00 V. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ziemi Gorlickiej – Gorlicki Obszar Turystyczny ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. W dniu 21 października br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego kartę projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

18 Nazwa projektuWartość w zł Remont i rewitalizacja zabytkowego renesansowego kasztelu obronnego w Szymbarku ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. VI. Realizacja zespołu obronnego w Szymbarku 5 700 000 W dniu 21 października br. do Urzędu Marszałkowskiego złożono kartę projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

19 ŚRODKI POTENCJALNIE DO POZYSKANIA PRZEZ POWIAT GORLICKI W RAMACH NABORÓW DO MRPO W 2008 R. 31 810 852 21 413 278 53 224 130 RAZEM 4 275 0001 425 0005 700 000 Realizacja zespołu obronnego w Szymbarku 3 000 0001 000 0004 000 000 Budowa szlaku pieszo – rowerowego wokół Jeziora Klimkowskiego 9 600 0006 400 00016 000 000 Przebudowa i rozbudowa pralni na cele zespołu operacyjnego, centralnej sterylizatorni i centralnej dezynfektorni szpitala powiatowego w Gorlicach 2 942 8514 414 2777 357128 Budowa hali sportowej przy ZSZ w Bieczu. 5 005 0012 695 0017 700 002 Poprawa dostępu do strefy gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic 6 988 0005 479 00012 467 000 Drogi do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego ŚRODKI MRPO WKŁAD WŁASNY WARTOŚĆ W ZŁ NAZWA ZADANIA

20 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W 2008 R. 2 019 000 „PERSPEKTYWA” PO KAPITAŁ LUDZKI 28 000PROGRAM MECENAT MAŁOPOLSKI 31 000„ŻYWE DZIEDZICTWO” 14 528 000 RAZEM 460 000PFRON 200 000PROGRAMY OŚWIATOWE 430 000PROGRAMY STYPENDIALNE 2 370 000PROGRAMY RYNKU PRACY-EFS 8 990 000INFRASTRUKTURA DROGOWA WARTOŚĆ W ZŁ RODZAJ CAŁKOWITA KWOTA ŚRODKÓW POZYSKANYCH I POTENCJALNIE POZYSKANYCH W 2008 R. 67 752 130

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT GORLICKI W LATACH 2006 - 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google