Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” 1."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” 1

2 2 Moody'sS&PFitch AaaAAA Prime Aa1AA+ High grade Aa2AA Aa3AA- A1A+ Upper medium grade A2AA A3A- Baa1BBB+ Lower medium grade Baa2BBB Baa3BBB- Ba1BB+ Non-investment grade speculative Ba2BB Ba3BB- B1B+ Highly speculative B2BB B3B- Caa1CCC+CCCSubstantial risks Caa2CCC Extremely speculative Caa3CCC- CCC In default with little prospect for recovery Ca CC C CD DDD In default DD D

3 3 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” Źródło: Moody’s Średnie skumulowane stopy braku pokrycia (%) w latach 1970-2007

4 4 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” Założenia: CDS 5Y zawarcie transakcji: 01.03.09 kapitał referencyjny: 100 mln USD oplata roczna: 90 pb rocznie Schemat: Nabywca zabezpieczania przed brakiem pokrycia Sprzedawca zabezpieczania przed brakiem pokrycia Aktywo referencyjne 90 pb rocznie Wypłata na skutek utraty zdolności płatniczej przez jednostkę referencyjna Spread CDS roczna opłata za nabycie zabezpieczenia Sposoby rozliczenia CDS: 1)Dostarczenia obligacji po cenie nominalnej 2)Gotówkowe (uwzględniona stopa odzysku)

5  iTraxx Europe – portfel 125 spółek o standardzie inwestycyjnym z Europy,  CDX NA IG – portfel 125 spółek o standardzie inwestycyjnym z Ameryki Północnej. Przykład notowań: iTraxx Europe HiVol Series 20 5 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” PeriodFixed RateMaturitySpread * 3Y100 bps20-Dec-201646.50 48.55 5Y100 bps20-Dec-2018101.50 7Y100 bps20-Dec-2020141.00 141.32 10Y100 bps20-Dec-2023160.00 164.32

6 Przeanalizuj ratingi dla wybranych Państw zwróć uwagę jak często następują ich zmiany i kiedy najczęściej to się działo? 6 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

7 Wsk Altmana (Z-Score) - do oceny kondycji finansowej spółki Z=1.2X 1 +1.4X 2 +3.3X 3 +0.6X 4 +0.99X 5 Interpretacja:  Z > 3,00 - utrata zdolności jest mało prawdopodobna  3,00 - 2,70 - powinniśmy pozostać „w pogotowiu”  2,70 - 1,80 - duże prawdopodobieństwo utraty zdolności płatniczej  Z < 1,80 - bardzo wysokie prawdopodobieństwo niewypłacalności 7 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

8  X 1 = Kapitał obrotowy do aktywów ogółem (Working Capital/Total Assets)  X 2 = Zyski zatrzymane do aktywa ogółem (Retained Earnings/Total Assets) Wskaźnik ten mierzy ilość reinwestowanych zysków, odzwierciedla stopień dźwigni finansowej spółki.  X 3 = Zysk przed odsetkami i podatkami do aktywa ogółem (EBIT/Total Assets) Earnings Before Interest and Taxes (wynik operacyjny przed zapłatą odsetek i podatkiem dochodowym)  X 4 = Wartość rynkowa kapitału własnego do wartości księgowej zobowiązań ogółem (Market Value of Equity/Book Value of Liabilities) Zaufanie rynku do spółki  X 5 = Przychody ze sprzedaży do aktywa ogółem (Sales/Total Assets) Jak firma efektywnie wykorzystuje aktywów do generowania sprzedaży 8 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

9 Oblicz wskaźnik Altmana na podstawie dostarczonych dokumentów dla spółek:  GM  Microsoft  Apple 9 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

10  analiza makroekonomiczna,  analiza sektorowa,  analiza sytuacji spółki,  analiza finansowa spółki  wycena akcji. 10 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

11 11 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

12 12 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

13  zarząd,  przedmiot działalności,  konkurencja rynkowa. 13 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

14  wzrost PKB,  inflacja,  dług publiczny,  bezrobocie,  poziom stóp procentowych  wysokość podatków. 14 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”

15 15

16 16

17 17 Wskaźniki wartości rynkowej Wskaźniki rentowności P/E - na ile rynek wycenia złotówkę zysku spółki?

18 18 Wskaźniki płynności Wskaźnik ten powinien znajdować się w zakresie 1,2–2,0, co możemy interpretować tak, że aby zachować równowagę finansową, pokrycie bieżących pasywów bieżącymi aktywami musi być dwukrotne.

19 19 Wskaźniki płynności Wskaźnik Quick ratio pokazuje, czy spółka jest w stanie pokryć krótkoterminowe zobowiązania aktywami o wysokiej płynności. Przyjmowany zakres to 1–1,2. Wartość wskaźnika poniżej 1 oznacza, że przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością.

20 20 Wskaźniki zadłużenia Niska wartość wskaźników oznacza, że spółka polega na własnym kapitale, mniej gotówki jest pożyczanej. Im wyższy wskaźnik zadłużenia, tym większe ryzyko.

21 21 Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” Zadanie Na podstawie sprawozdań finansowych i danych rynkowych, proszę opracować analizę fundamentalną wybranej spółki giełdowej. Wyniki proszę przygotować w formie prezentacji i papierowej.


Pobierz ppt "Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem” 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google