Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formatowanie tekstu w Wordzie. Potencjalne efekty są oczywiście widoczne na ekranie jeszcze przed zastosowaniem zmian. 4. Nowy Word ułatwia także korzystanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formatowanie tekstu w Wordzie. Potencjalne efekty są oczywiście widoczne na ekranie jeszcze przed zastosowaniem zmian. 4. Nowy Word ułatwia także korzystanie."— Zapis prezentacji:

1 Formatowanie tekstu w Wordzie

2

3 Potencjalne efekty są oczywiście widoczne na ekranie jeszcze przed zastosowaniem zmian. 4. Nowy Word ułatwia także korzystanie ze stylów, do których dostęp otrzymujemy, rozwijając listę poniżej.

4 5. Aby zmieniać wygląd zaznaczonego tekstu, nie musimy sięgać do położonych na Wstążce list i przycisków. Nowy Word umożliwia nam korzystanie z bardzo wygodnego, bo pojawiającego się tuż przy zaznaczonym tekście paska szybkiego formatowania 6. W naszym przykładzie zaznaczamy słowa mniej profesjonalnie i przesuwamy kursor myszy do góry i w prawo, aby wyświetlić pasek szybkiego formatowania. Korzystając z niego, pogrubiamy i pochylamy tekst (przyciski B oraz I) oraz zmieniamy kolor na czerwony, rozwijając listę A i klikając na ikonę palety przy Więcej kolorów.

5 6. Co zrobić, jeżeli chcielibyśmy to dosyć skomplikowane formatowanie (pogrubienie, pochylenie i zmiana koloru) zastosować także w innym miejscu w tekście? Czy musimy powtarzać te operacje? Nie, o ile skorzystamy z przydatnego narzędzia - malarza formatów. Znajduje się ono zarówno na Wstążce (ikona w kształcie pędzla na obrazku poniżej), jak i na pasku szybkiego formatowania 7. Klikamy na wyraz, który jest sformatowany według naszych oczekiwań. Następnie klikamy na narzędzie malarz formatów, a potem na wyraz lub akapit, któremu chcemy nadać wskazany wcześniej wygląd. Formatowanie zostanie skopiowane. Kontrola nad formatowaniem akapitu 1. Standardowo tekst w akapicie jest wyrównywany do lewej strony. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić. Na Wstążce na zakładce Narzędzia główne znajdziemy cztery przyciski. Narysowane na nich symbole pokazują, jak można za ich pomocą zmienić formatowanie akapitu. Umieszczamy kursor w dolnym miejscu akapitu, a następnie klikamy na wybrany przycisk, aby zobaczyć zmianę. Na przykład po kliknięciu na pierwszy przycisk od prawej strony akapit wyrównywany jest do obu stron (wyjustowany).

6 2. W Wordzie 2007 równie łatwa jak zmienianie wyrównania akapitu jest regulacja odstępów między poszczególnymi wersami. Umieszczamy kursor w akapicie, w którym chcemy zmienić odstępy, i na zakładce Narzędzia główne rozwijamy listę wyróżnioną żółtym kolorem na poniższym obrazku. Dostępnych jest sześć standardowych odległości, które możemy wybrać kliknięciem. W naszym przykładzie przy żadnej nie figuruje zaznaczenie (między wierszami jest inny odstęp).

7 3. Klikamy na Opcje interlinii, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji. Na ekranie pojawia się okno, w którym możemy ustawić odstępy zarówno między wierszami (po prawej stronie), jak i całymi akapitami (po lewej). 4. W codziennej pracy przydaje się również umiejętność tworzenia wcięć. Ustawiamy kursor przy akapicie, w którym chcemy dokonać wcięcia, i klikamy na znajdujący się na zakładce Narzędzia główne przycisk ze strzałką skierowaną w prawo (na obrazku poniżej). Akapit zostaje wcięty o standardową odległość 1,27 cm. Aby cofnąć wcięcie, klikamy na znajdujący się obok przycisk ze strzałką w lewo.

8 5. Jeżeli chcemy mieć kontrolę zarówno nad rozmiarem wcięcia, jak i nad tym, czy wcięty jest również prawy koniec akapitu, klikamy na zakładkę Układ strony. Tu wprowadzamy nowe wartości. Oto możliwy efekt. Numerujemy stronyNumerujemy strony. 1. Kliknięciem przechodzimy na zakładkę Wstawianie. Klikamy na Numer strony i podejmujemy decyzję, w jakim miejscu strony chcemy umieścić numerację. Wybieramy Dół strony i Zwykły numer 3.

9 2. Co zrobić, jeżeli nie chcemy, aby numer widniał na stronie tytułowej? Nic prostszego. Klikamy na Układ strony, a następnie na strzałkę przy Ustawienia strony. Klikamy następnie na zakładkę Układ i umieszczamy zaznaczenie przy opcji Inne na pierwszej stronie. 3. Jeżeli planujemy nasz dokument drukować dwustronnie, aby go na przykład zbindować w punkcie ksero i stworzyć z niego książkę - warto zaznaczyć również opcję Inne na stronach parzystych i nieparzystych. Wówczas zarówno strony parzyste (te po lewej stronie), jak i nieparzyste będą miały numer od zewnątrz. Klikamy na OK. Gdy przejrzymy dokument, okaże się, że numery są tylko na nieparzystych stronach. Umieszczamy kursor na dowolnej stronie parzystej i powtarzamy krok 1, tym razem wybierając Dół strony i Zwykły numer 1. W efekcie numery stron będą prezentowały się w ten sposób.

10 Dodajemy nagłówek i stopkę do dokumentuDodajemy nagłówek i stopkę do dokumentu. Podczas edycji nagłówka lub stopki Word wyświetla informacje na temat tego, co jest edytowane, na przykład Nagłówek. W przykładzie Komputer Świata wybieramy opcję edycji nagłówka. 2. Pamiętajmy, że ustawienia w punktach 2 i 3 wskazówki Numerujemy strony dotyczą zarówno stopki, jak i nagłówka. Tak więc będziemy osobno edytować Nagłówek pierwszej strony, Nagłowek strony parzystej i Nagłówek strony nieparzystej. Gdy zakończymy edycję, klikamy podwójnie poza obszarem edytowanego nagłówka. Nasze strony mogą wyglądać na przykład tak.Numerujemy strony Oczywiście, aby osiągnąć efekt wyrównania tekstu nagłówka do prawej na nieparzystych stronach, musimy zaznaczyć tekst w nagłówku jednej z nich i kliknąć na poniższy przycisk na zakładce Narzędzia główne.

11 Dzielimy dokument na sekcjeDzielimy dokument na sekcje. Czasami chcemy umieścić na przykład tytuł rozdziału na oddzielnej stronie. Jeżeli jednak zmodyfikujemy treść nagłówka, zostanie on zmieniony w całym dokumencie. Tu na pomoc przychodzą sekcje. Word pozwala na wydzielenie fragmentów dokumentu, które będą miały własne nagłówki i stopki. 1. Ustawiamy kursor na górze strony, która ma rozpoczynać nową sekcję. 2. Na zakładce Układ strony klikamy na Znaki podziału i na liście wybieramy Następna strona. Rozpoczynamy edycję nagłówka parzystej strony, aby wprowadzić na niej tytuł nowego rozdziału. W tym celu albo podwójnie klikamy na nagłówek albo też, mając kursor ustawiony na parzystej stronie, na zakładce Wstawianie klikamy na Nagłówek i na Edytuj nagłówek. 3. Zanim wprowadzimy zmiany, koniecznie usuwamy zaznaczenie przy Połącz z poprzednim.

12 To zerwie łącze z poprzednią sekcją i dzięki temu, modyfikując nagłówek, nie zmienimy go w poprzedniej sekcji.

13 Listy numerowane i punktowaneListy numerowane i punktowane. Jeżeli w tekście wymieniamy jakieś czynności, reguły, osoby lub zagadnienia, o wiele lepiej jest stworzyć z nich listę. W ten sposób dokument zyska na czytelności. Teraz pokaże, jak przerobić na listę fragment przykładowego dokumentu zaczynającego się od poniższego nagłówka. 1.Za pomocą klawisza Enter rozdzielamy tekst akapitu tak, aby w każdym wierszu była nowa myśl, którą chcemy zawrzeć na liście. 2.Zaznaczamy tekst jak powyżej i na zakładce Narzędzia klikamy na lewy przycisk z obrazka poniżej, jeżeli chcemy stworzyć listę punktową, lub na środkowy dla listy numerowanej. Klikamy obok, by zlikwidować zaznaczenie.

14 i

15 Wstawiamy ilustracjeWstawiamy ilustracje. jak wstawiać w dokumenty Worda 2007 obrazki i kliparty. 1. Ustawiamy kursor myszy w miejscu, gdzie chcemy wstawić nową ilustrację. 2. Następnie klikamy na zakładkę Wstawianie. Mamy możliwość wstawiania obrazków lub klipartów. W przykładzie Komputer Świata wybieramy przycisk Obiekt clipart. 3. W panelu, który pojawi się po prawej stronie, wpisujemy odpowiednie słowo kluczowe. Ponieważ w naszym przypadku chcemy zilustrować biuletyn e-mail, będzie to e-mail. Klikamy na Przejdź.

16 4. W oknie pojawią się wyniki wyszukiwania. Obrazki z ikoną globusa w lewym dolnym rogu pochodzą z internetu i aby pojawiły się w oknie i były dla nas dostępne, niezbędne jest połączenie z siecią. Jeżeli nie mamy dostępu do internetu, w oknie wyszukiwania wpisujemy list i w następnym punkcie wybieramy pierwszą grafikę. 5. Klikamy z prawej strony grafiki, która nam się podoba, i rozwijamy menu kryjące się pod strzałką po prawej stronie obrazka (jak na ilustracji do punktu 4). Wybieramy Wstaw. 6. Obrazek zostanie umieszczony w miejscu, w którym w punkcie 1 ustawiliśmy kursor. Niestety, jest za duży. Zmniejszamy go, klikając lewym przyciskiem myszy na jeden z rogów ramki i przeciągając do środka. Następnie z menu Zawijanie tekstu wybieramy Na wskroś i przesuwamy obrazek na prawą stronę naszej listy czynności. Oto efekt naszej pracy.

17 Jak uzyskać dodatkowe efekty graficzne? Jeżeli zapiszemy edytowany dokument w standardowym formacie programu Word 2007, po zaznaczeniu ikony obrazka i kliknięciu na kontekstową zakładkę Wstążki Narzędzia obrazów uzyskamy możliwość wyboru z listy poniżej ciekawych efektów. Możemy dzięki temu zmodyfikować nasz obrazek, na przykład tak. Co chcesz zrobić? Zmienianie interlinii Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

18 Zmienianie interlinii Jeśli wiersz zawiera duży znak, element graficzny lub formułę, w programie Microsoft Office Word zostanie automatycznie zwiększony odstęp dla takiego wiersza. Aby zachować równe odstępy między wierszami akapitu, należy zastosować ustalone odstępy, przy czym powinny one być na tyle duże, aby największy znak lub element graficzny mieścił się w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, należy zwiększyć odstęp. 1.Zaznacz akapity, dla których chcesz zmienić interlinię. 2.Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Interlinia. 3.Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zastosować nowe ustawienie, kliknij liczbę określającą odstępy między wierszami. Kliknięcie na przykład wartości 2,0 spowoduje podwójne zwiększenie odstępów między wierszami zaznaczonego tekstu. Aby ustawić odstępy przy użyciu dokładniejszych jednostek miary, kliknij polecenie Opcje interlinii, a następnie zaznacz odpowiednie opcje w obszarze Odstępy.

19 Opcje interlinii Pojedyncze Dostosowuje rozmiar interlinii do największej czcionka w danym wierszu, dodając niewielki zapas. Wielkość dodatkowego miejsca zależy od użytej czcionki. 1,5 wiersza Dla tej opcji rozmiar interlinii jest 1,5 razy większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi. Podwójna Dla tej opcji rozmiar interlinii jest dwukrotnie większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi. Przynajmniej Ta opcja określa minimalny rozmiar interlinii niezbędny do tego, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika. Dokładnie Ta opcja określa ustalony rozmiar interlinii, którego program Microsoft Office Word nie będzie zmieniał. Wielokrotne Ta opcja określa rozmiar interlinii, który można zwiększać lub zmniejszać w porównaniu do pojedynczego odstępu o podaną wartość procentową. Ustawienie na przykład interlinii o rozmiarze 1,2 spowoduje zwiększenie odstępów o 20 procent. Początek strony Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach Domyślnie odstępy między wierszami po każdym akapicie są nieco większe. Zaznacz akapity, przed którymi lub po których chcesz zmienić odstępy. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp. Początek strony

20 KONIEC


Pobierz ppt "Formatowanie tekstu w Wordzie. Potencjalne efekty są oczywiście widoczne na ekranie jeszcze przed zastosowaniem zmian. 4. Nowy Word ułatwia także korzystanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google