Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

2 WEZ 2 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol Wyniki części I etapu pisemnego próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. I 19791 osób (86,3%) Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych

3 WEZ 3 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia liczba punktów liczba zdających Przystąpiło 22941 osób Zaliczyło cz. II 22910 osób (99,9%) Wyniki części II etapu pisemnego

4 WEZ 4 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 86,2% 19785 osób zdało etap pisemny 13,8% - 3156 osób nie zdało etapu pisemnego 3125 osób nie zaliczyło cz1, zaliczyło cz2 25 osób nie zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 6 osób zaliczyło cz1, nie zaliczyło cz2 Wyniki etapu pisemnego

5 WEZ 5 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 67,7% 15 254 osoby zdały etap praktyczny 31,4% 7 088 osób nie spełniło wymagań etapu praktycznego 0,9% 203 osoby nie ukończyły etapu praktycznego 32,3% 7 291 osób nie zdało etapu praktycznego Wyniki etapu praktycznego Przystąpiło 22 545 absolwentów

6 WEZ 6 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol próg zaliczenia przedziały % punktów liczba zdających Rozkład wyników etapu praktycznego wszystkich absolwentów T i SPol

7 WEZ 7 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol 62,1% zdających (14 299 osób) uzyskało dyplom 37,9% zdających (8 720 osób) nie uzyskało dyplomu 23,8% (5 486 osób) nie zdało etapu praktycznego 9,9% (2 279 osób) nie zdało etapu pis. i prakt. 4,1% (955 osób) nie zdało etapu pis. Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

8 WEZ 8 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

9 WEZ 9 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

10 WEZ 10 Wyniki egzaminu absolwentów T i SPol

11 WEZ 11  Technik budownictwa  Technik ochrony środowiska  Technik geodeta  Technik technologii drewna  Technik urządzeń sanitarnych  Technik inżynierii środowiska i melioracji  Technik drogownictwa  Technik analityk  Technik geolog  Technik technologii chemicznej  Technik dróg i mostów kolejowych

12 WEZ 12 Technik budownictwa

13 WEZ 13 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj44830.6934.59355013376.28 OKE12850.7034.97385013376.30 061990.6633.25325013376.86 126720.7135.74385015356.07 184190.6934.54375015356.18 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Technik budownictwa Część I etapu pisemnego

14 WEZ 14 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik budownictwa

15 WEZ 15 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik budownictwa

16 WEZ 16 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1. 10 1. 11 1. 12 2.12.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik budownictwa

17 WEZ 17 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj44830.7615.2216200 2.31 OKE12850.7615.2716204162.36 061990.7514.9314205152.45 126720.7715.4917207132.32 184190.7515.0816204162.34 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część II etapu pisemnego Technik budownictwa

18 WEZ 18 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Część II etapu pisemnego Technik budownictwa

19 WEZ 19 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część II etapu pisemnego Technik budownictwa

20 WEZ 20 Część II etapu pisemnego średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Technik budownictwa

21 WEZ 21 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj443169.8%100% 0%26,6% OKE126471,4%100% 0%26,2% 0619970.6%100% 0%26.5% 1267275.0%98%100%0%25.0% 1841965.9%100% 0%27.1% Etap praktyczny Technik budownictwa

22 WEZ 22 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik budownictwa

23 WEZ 23 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem określonego elementu budowlanego, na podstawie dokumentacji, w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych.” Etap praktyczny Technik budownictwa

24 WEZ 24 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania, III. wykaz robót związanych z ułożeniem posadzki w kolejności technologicznej wraz z opisem wymagań dotyczących wykonania robót na każdym etapie realizacji, IV. przedmiar robót, V. obliczenie ilości robocizny, materiałów i sprzętu z uwzględnieniem wykonywanych robót, VI. zestawienie nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu dla całości wykonywanych robót, VII. pracę egzaminacyjną jako całość (przejrzystość, estetykę, logikę układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność terminologiczną). Etap praktyczny Technik budownictwa

25 WEZ 25 Etap praktyczny średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Technik budownictwa

26 WEZ 26 Wyniki szkół - 06 Technik budownictwa

27 WEZ 27 Wyniki szkół - 12 Technik budownictwa

28 WEZ 28 Wyniki szkół - 18 Technik budownictwa

29 WEZ 29 Technik ochrony środowiska

30 WEZ 30 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj16440.6130.60324511346.03 OKE3120.6230.91294416286.18 06540.5627.91294018225.52 121580.6431.89324416286.19 181000.6230.97354317266.03 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik ochrony środowiska

31 WEZ 31 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik ochrony środowiska

32 WEZ 32 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik ochrony środowiska

33 WEZ 33 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik ochrony środowiska

34 WEZ 34 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj163264.5%75%100%0%27.0% OKE31070,5%75%100%2%25,3% 065454.1%75%98%2%29.3% 1215875.4%75%100%8%22.9% 1810071.5%75%100%2%23.3% Etap praktyczny Technik ochrony środowiska

35 WEZ 35 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Technik ochrony środowiska

36 WEZ 36 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac związanych z oceną stanu określonego środowiska, w odniesieniu do grupy komponentów obejmujących: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe lub podziemne, natężenie hałasu.” Etap praktyczny Technik ochrony środowiska

37 WEZ 37 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykazu prac związanych z oceną stanu wody powierzchniowej w wyznaczonych punktach w celu lokalizacji oczyszczalni, IV. porównanie wyników stężeń zanieczyszczeń w ściekach z ich wartościami dopuszczalnymi, V. określenie klasy jakości wody dla wskaźników zanieczyszczeń w punktach pomiarowo-kontrolnych, oraz podanie charakterystyki wody w tych punktach, VI. wskazanie ognisk zanieczyszczeń wody powierzchniowej w wyznaczonych punktach, VII. wnioski z oceny stanu wody powierzchniowej i wskazania najkorzystniejszego miejsca lokalizacji oczyszczalni, VIII. pracę jako całość - logiczny układ treści projektu oraz język właściwy dla zawodu. Etap praktyczny Technik ochrony środowiska

38 WEZ 38 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik ochrony środowiska

39 WEZ 39 Wyniki szkół 06 12 18 Technik ochrony środowiska

40 WEZ 40 Technik geodeta

41 WEZ 41 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj7620.5627.98245011396.05 OKE2130.5527.42244212305.29 06160.5627.75244016246.31 12250.5326.32253512235.84 181720.5527.55244216265.12 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część I etapu pisemnego Technik geodeta

42 WEZ 42 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Technik geodeta

43 WEZ 43 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Technik geodeta

44 WEZ 44 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Technik geodeta

45 WEZ 45 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj73855,6%75%97%0%25,8% OKE20258,1%75%97%0%24,8% 061655,3%76%90%12%28,4% 122558,2%75%88%13%24,8% 1817258,3%75%97%0%24,6% Etap praktyczny Technik geodeta

46 WEZ 46 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik geodeta

47 WEZ 47 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac geodezyjnych na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Technik geodeta

48 WEZ 48 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz prac związanych z obliczeniem współrzędnych punktów poziomej osnowy pomiarowej, IV. opis sposobów realizacji prac związanych z założeniem i pomiarem poziomej osnowy geodezyjnej oraz obliczeniem współrzędnych punktów tej osnowy, V. komplet druków wraz z obliczeniami, VI. pracę jako całość /poprawność merytoryczną i terminologiczną, logikę układu przestawionych treści. Etap praktyczny Technik geodeta

49 WEZ 49 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik geodeta

50 WEZ 50 Wyniki szkół 06 12 18 Technik geodeta

51 WEZ 51 Technik technologii drewna

52 WEZ 52 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj75269,1%75%95%0%19,0% OKE17171,4%75%94%0%17,7% 064468.0%75%92%4%19.7% 124576.8%82%94%36%15.1% 188470.2%76%91%0%17.5% Etap praktyczny Technik technologii drewna

53 WEZ 53 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik technologii drewna

54 WEZ 54 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł pracy egzaminacyjnej II. założenia do opracowania projektu III. wykaz i charakterystykę materiałów podstawowych, pomocniczych, okuć i akcesoriów meblowych IV. rysunek wykonawczy drzwi szafki V. proces technologiczny drzwi szafki VI. zestawienie zużycia materiału podstawowego potrzebnego do wykonania drzwi szafki VII. praca jako całość /poprawność merytoryczna i terminologiczna, logika układu przestawionych treści. Etap praktyczny Technik technologii drewna

55 WEZ 55 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik technologii drewna

56 WEZ 56 06 12 18 Wyniki szkół Technik technologii drewna

57 WEZ 57 Technik urządzeń sanitarnych

58 WEZ 58 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj334%%% OKE11353,9%75%99%0%24,2% 06648.3%10%78%10%27.7% 126749.5%43%99%0%24.0% 184761.3%60%91%11%22.9% Etap praktyczny Technik urządzeń sanitarnych

59 WEZ 59 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik urządzeń sanitarnych

60 WEZ 60 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wybór średnicy przyłącza, IV. dobranie wodomierza, V. warunki wykonania przyłącza wody i montażu zestawu wodomierzowego, VI. wykaz czynności zespołu roboczego, skład zespołu i wykaz sprzętu, VII. przedmiar robót, VIII. pracę jako całość - logiczny układ treści projektu oraz język właściwy dla zawodu. Etap praktyczny Technik urządzeń sanitarnych

61 WEZ 61 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik urządzeń sanitarnych

62 WEZ 62 06 12 18 Wyniki szkół Technik urządzeń sanitarnych

63 WEZ 63 Technik inżynierii środowiska i melioracji

64 WEZ 64 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj379 OKE9765,8%75%97%0%22,3% 060 125963.8%81%93%14%20.9% 184068.7%75%97%0%24.3% Etap praktyczny Technik inżynierii środowiska i melioracji

65 WEZ 65 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik inżynierii środowiska i melioracji

66 WEZ 66 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz prac wraz z opisem ich wykonania, IV. schemat technologiczny, V. obliczenie ilości robót, VI. zestawienie ilości robót do wykonania, VII. uporządkowane i logiczne przedstawienie treści projektu realizacji prac oraz posługiwanie się językiem właściwym dla zawodu Etap praktyczny Technik inżynierii środowiska i melioracji

67 WEZ 67 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik inżynierii środowiska i melioracji

68 WEZ 68 12 18 Wyniki szkół Technik inżynierii środowiska i melioracji

69 WEZ 69 Technik drogownictwa

70 WEZ 70 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj477 OKE9773,9%75%97%0%17,1% 06974.1%78%88%55%12.0% 123974.6%75%97%0%19.2% 184973.3%76%95%13%16.3% Etap praktyczny Technik drogownictwa

71 WEZ 71 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Technik drogownictwa

72 WEZ 72 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac, III. wykaz robót, które należy wykonać, z uwzględnieniem ich kolejności, IV. wykaz maszyn, sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zadania z uwzględnieniem rodzaju robót, do których będą zastosowane, V. wykaz materiałów potrzebnych do wykonania zadania, z uwzględnieniem ich ilości, VI. opis metod kontroli jakości wykonania zadania z uwzględnieniem zastosowanego sprzętu pomiarowego, VII. praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość, estetyka, logika układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna). Etap praktyczny Technik drogownictwa

73 WEZ 73 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Technik drogownictwa

74 WEZ 74 06 12 18 Wyniki szkół Technik drogownictwa

75 WEZ 75 Technik analityk

76 WEZ 76 Technik geolog

77 WEZ 77 Technik technologii chemicznej

78 WEZ 78 Technik dróg i mostów kolejowych

79 WEZ 79 EUROPASS – suplement do dyplomu EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "WEZ 1 Wyniki egzaminu zawodowego absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google