Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym."— Zapis prezentacji:

1 KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym

2 "PRAWA DZIECKA" JANUSZ KORCZAK Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa, Chcąc wielu dzieci los odmienić, Spisali dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:

3 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

4 Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

5 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

6 Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

7 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

8 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

9 Tak się tu wiersze poukładały, Prawa dla dzieci na całym świecie, Byście w potrzebie z nich korzystały Najlepiej, jak umiecie.

10 SALA ZABAW Dziecko ma prawo do:  Bezpiecznego pobytu na sali  Intymności  Zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań  Indywidualności  Zabawy  Dbania o higienę osobistą  Spokoju i wypoczynku  Nietykalności osobistej  Akceptacji i szacunku  Wyrażania własnych myśli  Popełniania błędów  Zmienności nastrojów  Korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali  Korzystania z posiłków w higienicznych warunkach  Urozmaiconych posiłków i zaspokajania łaknienia  Wyrażania swoich inwencji twórczych  Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów  Opieki i pomocy ze strony osób dorosłych

11 Dziecko ma obowiązek:  Przestrzegać zawarte umowy dotyczące bezpieczeństwa swojego i innych  Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela  Szanować mienie  Zachowywać porządek i czystość  Współdziałać w zespole  Szanować prawa innych  Szanować wytwory pracy innych  Stosować formy grzecznościowe  Liczyć się ze zdaniem innych  Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych  Polubownie rozwiązywać konflikty  Uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej

12 Dziecko ma prawo do: Dziecko ma prawo do:  Bezpiecznego pobytu w przedszkolu  Korzystania z przyborów i pomocy  Swobodnej i zorganizowanej zabawy  Rozwijania sprawności ruchowej  Zaspakajania potrzeby ruchu  Zapewnienia higienicznych warunków  Opieki  Uczestniczenia w zajęciach ruchowych i muzycznych  Rozładowania napięć i negatywnych emocji w sposób ukierunkowany

13 Dziecko ma obowiązek:  Przestrzegać zasad i umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych  Podporządkowania się poleceniom  Reagować na umowne sygnały  Stosować właściwy ubiór  Przebywać pod opieką nauczyciela  Szanować sprzęt  Przestrzegać zasad współżycia społecznego

14 SZATNIA Dziecko ma prawo do:  Posiadania własnej półeczki  Korzystania z pomocy dorosłych podczas ubierania i rozbierania się  Poczucia bezpieczeństwa  Ubierania się we własnym tempie  Dbania przez dorosłych o jego rzeczy ( np. suszenia przemoczonej odzieży, zawieszenia ubrania na wieszak itp. )  Prywatności i nietykalności rzeczy osobistych przez niepożądane osoby

15 Dziecko ma obowiązek:  Utrzymywać ład i porządek na swojej półce  Reagować na polecenia osoby odpowiedzialnej za szatnię  Zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych  Stosować zawarte umowy w życiu codziennym  Poruszać się w obrębie własnej szatni  Zachować ciszę i spokój  Nie biegać po szatni i holu  Wracać do rodziców najkrótszą drogą  Bezpiecznie chodzić po schodach  Szanować prace plastyczne innych grup wywieszone na holu  Dbania o własną odzież  Żegnania się z rodzicami na szatni

16 OGRÓD PRZEDSZKOLNY Dziecko ma prawo do:  Korzystania ze wszystkich urządzeń na terenie ogrodu przedszkolnego  Bezpiecznej i dobrej zabawy  Opieki ze strony osób dorosłych  Wyboru miejsca zabawy  Zaspokajania własnej ciekawości  Poznawania różnych środowisk przyrodniczych  Zaspokajania potrzeb fizjologicznych podczas pobytu w ogrodzie  Eksperymentowania  Uprawiania sportów

17 Dziecko ma obowiązek:  Stosować zasady bezpieczeństwa  Nieoddalania się od grupy poza wyznaczony teren  Stosowania się do zawartych umów dotyczących korzystania z urządzeń do zabaw  Poszanowania przyrody  Szanowania pracy innych  Dbania o czystość otoczenia ( nie zaśmiecania ogrodu )  Reagować na umowne sygnały i polecenia dorosłych  Poszanowania sprzętów ogrodowych, sprzętu sportowego oraz środowiska naturalnego  Nie zrywania i nie zjadania nieznanych roślin

18 NAGRODA  Pochwała na tle grupy  List pochwalny do rodziców lub pochwała ustna  Pełnienie dyżuru  Reprezentowanie grupy  Chodzenie w pierwszej lub ostatniej parze  Gest, mimika  Drobny upominek ( emblemat, pieczątka )  Przewodzenie w zabawie  Zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy  Dodatkowe zadanie  Pomoc nauczycielowi w drobnych pracach  Wyróżnienie ustne lub rzeczowe

19 ŚRODKI ZARADCZE  Brak pochwały  Gest, mimika  Brak wyróżnienia  Czasowe odsunięcie od zabawy  Czasowe odsunięcie od dodatkowych zadań  „Stolik przemyśleń”  Smutek nauczyciela  Nie wyrażenie zgody na przywileje  Przekazanie informacji rodzicom  Zwrócenie uwagi indywidualnie

20 ŻYCZYMY POWODZENIA


Pobierz ppt "KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google