Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA"— Zapis prezentacji:

1 PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym

2 "PRAWA DZIECKA" JANUSZ KORCZAK
Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa, Chcąc wielu dzieci los odmienić, Spisali dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:

3 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

4 Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

5 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

6 Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

7 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

8 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

9 Tak się tu wiersze poukładały, Prawa dla dzieci na całym świecie, Byście w potrzebie z nich korzystały Najlepiej, jak umiecie.

10 SALA ZABAW Dziecko ma prawo do:
Bezpiecznego pobytu na sali Intymności Zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań Indywidualności Zabawy Dbania o higienę osobistą Spokoju i wypoczynku Nietykalności osobistej Akceptacji i szacunku Wyrażania własnych myśli Popełniania błędów Zmienności nastrojów Korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali Korzystania z posiłków w higienicznych warunkach Urozmaiconych posiłków i zaspokajania łaknienia Wyrażania swoich inwencji twórczych Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów Opieki i pomocy ze strony osób dorosłych

11 Dziecko ma obowiązek: Przestrzegać zawarte umowy dotyczące bezpieczeństwa swojego i innych Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela Szanować mienie Zachowywać porządek i czystość Współdziałać w zespole Szanować prawa innych Szanować wytwory pracy innych Stosować formy grzecznościowe Liczyć się ze zdaniem innych Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych Polubownie rozwiązywać konflikty Uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej

12 Dziecko ma prawo do: Bezpiecznego pobytu w przedszkolu
Korzystania z przyborów i pomocy Swobodnej i zorganizowanej zabawy Rozwijania sprawności ruchowej Zaspakajania potrzeby ruchu Zapewnienia higienicznych warunków Opieki Uczestniczenia w zajęciach ruchowych i muzycznych Rozładowania napięć i negatywnych emocji w sposób ukierunkowany

13 Dziecko ma obowiązek: Przestrzegać zasad i umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych Podporządkowania się poleceniom Reagować na umowne sygnały Stosować właściwy ubiór Przebywać pod opieką nauczyciela Szanować sprzęt Przestrzegać zasad współżycia społecznego

14 SZATNIA Dziecko ma prawo do:
Posiadania własnej półeczki Korzystania z pomocy dorosłych podczas ubierania i rozbierania się Poczucia bezpieczeństwa Ubierania się we własnym tempie Dbania przez dorosłych o jego rzeczy ( np. suszenia przemoczonej odzieży, zawieszenia ubrania na wieszak itp. ) Prywatności i nietykalności rzeczy osobistych przez niepożądane osoby

15 Dziecko ma obowiązek: Utrzymywać ład i porządek na swojej półce
Reagować na polecenia osoby odpowiedzialnej za szatnię Zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych Stosować zawarte umowy w życiu codziennym Poruszać się w obrębie własnej szatni Zachować ciszę i spokój Nie biegać po szatni i holu Wracać do rodziców najkrótszą drogą Bezpiecznie chodzić po schodach Szanować prace plastyczne innych grup wywieszone na holu Dbania o własną odzież Żegnania się z rodzicami na szatni

16 OGRÓD PRZEDSZKOLNY Dziecko ma prawo do:
Korzystania ze wszystkich urządzeń na terenie ogrodu przedszkolnego Bezpiecznej i dobrej zabawy Opieki ze strony osób dorosłych Wyboru miejsca zabawy Zaspokajania własnej ciekawości Poznawania różnych środowisk przyrodniczych Zaspokajania potrzeb fizjologicznych podczas pobytu w ogrodzie Eksperymentowania Uprawiania sportów

17 Dziecko ma obowiązek: Stosować zasady bezpieczeństwa
Nieoddalania się od grupy poza wyznaczony teren Stosowania się do zawartych umów dotyczących korzystania z urządzeń do zabaw Poszanowania przyrody Szanowania pracy innych Dbania o czystość otoczenia ( nie zaśmiecania ogrodu ) Reagować na umowne sygnały i polecenia dorosłych Poszanowania sprzętów ogrodowych, sprzętu sportowego oraz środowiska naturalnego Nie zrywania i nie zjadania nieznanych roślin

18 NAGRODA Pochwała na tle grupy
List pochwalny do rodziców lub pochwała ustna Pełnienie dyżuru Reprezentowanie grupy Chodzenie w pierwszej lub ostatniej parze Gest, mimika Drobny upominek ( emblemat, pieczątka ) Przewodzenie w zabawie Zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy Dodatkowe zadanie Pomoc nauczycielowi w drobnych pracach Wyróżnienie ustne lub rzeczowe

19 ŚRODKI ZARADCZE Brak pochwały Gest, mimika Brak wyróżnienia
Czasowe odsunięcie od zabawy Czasowe odsunięcie od dodatkowych zadań „Stolik przemyśleń” Smutek nauczyciela Nie wyrażenie zgody na przywileje Przekazanie informacji rodzicom Zwrócenie uwagi indywidualnie

20 ŻYCZYMY POWODZENIA


Pobierz ppt "PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google