Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2015 Justyna K. Ochędzan Przewodnicząca KDO przy WZiSS Prezes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2015 Justyna K. Ochędzan Przewodnicząca KDO przy WZiSS Prezes."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2015 Justyna K. Ochędzan Przewodnicząca KDO przy WZiSS Prezes federacji WRK

2 PREZYDIUM KDO PRZY WZiSS Przewodniczącą KDO przy WZiSS w roku 2015 została wybrana: Pani Justyna K. Ochędzan - Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych Członkowie Prezydium: Pani Agnieszka Frąckowiak - Stowarzyszenie Psyche Soma Polis Pani Marta Stafaniak-Łubianka – Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Pan Mariusz Zielaskowki - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

3 Odbyło się 10 posiedzeń KDO przy WZiSS w 2015 roku: 26 stycznia, godz. 17:00, siedziba WZISS przy ul. 3 maja 46 2 marca, godz. 10:00, siedziba WZISS przy ul. 3 maja 46 13 kwietnia, godz. 17:00, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Bukowskiej 27/29 4 maja, godz. 10:00, siedziba WZISS przy ul. 3 maja 46 11 czerwca, godz. 17:00, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Bukowskiej 27/29 6 lipca, godz. 10:00, siedziba WZISS przy ul. 3 maja 46 14 września, godz. 10:00, siedziba WZISS przy ul. 3 maja 46 5 października, godz. 17:00, siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Bukowskiej 27/29 9 listopada, godz. 10:00, siedziba WZISS przy ul. 3 maja 46 14 grudnia, godz. 17:00. siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Bukowskiej 27/29 KIEDY SIĘ SPOTYKALIŚMY?

4 Posiedzenia KDO przy WZiSS odbywały się w pierwsze poniedziałki miesiąca w systemie rotacyjnym:  o godz. 17.00 w Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29,  o godz. 10.00 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 maja 46. N OWE NGO W KOMISJI: Do Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w 2015r. zgłosiło się 8 nowych NGO: - Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach - Polskie Centrum Mediacji - Fundacja Pomocna Mama - Fundacja Dietoterapii i Promocji Zdrowia "Kierunek Zdowie„ - Psyche Soma Polis - Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe - Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą „VICTORIA” KIEDY SIĘ SPOTYKALIŚMY?

5 Łączna statystyka obecności członków i gości w trakcie posiedzeń KDO przy WZiSS Styczeń21 Marzec22 Kwiecień22 Maj36 Czerwiec16 Lipiec22 Wrzesień20 Październik23 Listopad ? Grudzień16 Średnia liczba uczestników22 osoby ILU NAS BYŁO?

6 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA OMAWIANE W TRAKCIE POSIEDZEŃ -Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi -Ocena współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi -Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych -Tematyka bezdomności -Profilaktyka onkologiczna -Fundusze unijne dla organizacji socjalnych -Zasady funkcjonowania finansów publicznych -Nabór do zespołu roboczego pracującego nad programem opieki nad dziećmi do lat trzech -Zmiany w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie -Poznański Budżet Obywatelski 2015 -Działania m. Poznania w obszarze wolontariatu -Uchwała o zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -Działania partnerskie uruchomione w ramach programu "Model Lokalnej Współpracy„ -Omawianie działań realizowanych przez członków KDO -Koncepcja Centrum Inicjatyw Rodzinnych O CZYM ROZMAWIALIŚMY?

7 PROWADZILIŚMY EWALUACJĘ SWOICH DZIAŁAŃ

8 CZYM JEST KDO W OCZACH CZŁONKÓW? -Miejscem spotkań, dyskusji, współpracy -Miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy praktyków -Miejscem wypracowywania wspólnych stanowisk -Organem wspierania i pomocy -Organem samorządowy M. Poznania dla integrowania i współdziałania z organizacjami pożytku publicznego -Służy rozwiązywaniu problemów społecznych i zdrowotnych w mieście Poznań JAKIMI SPRAWAMI POWINNA ZAJMOWAĆ SIĘ KDO? -Wszystkimi zgłaszanymi przez podmioty współpracujące i mieszkańców -Współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami -Rozwojem współpracy z UMP -Wzmocnieniem działalności III sektora -Sprawami związanymi z działalnością statutową ngo -Konsultowaniem projektów aktów prawa dot. obszarów działania organizacji członkowskich -Przekazywaniem informacji o działaniach innych organizacji oraz Urzędu PROWADZILIŚMY EWALUACJĘ SWOICH DZIAŁAŃ

9 NA CO CHCIAŁBYŚ MIEĆ WPŁYW JAKO CZŁONEK KDO? -Wybór tematów do dyskusji -Na sprawy seniorów -Na działania i program współpracy miasta z organizacjami -Na decyzje podejmowane przez miasto w zakresie polityki socjalnej -Na programy realizowane przez Wydział -Na brzmienie aktów prawa -Na podejmowanie istotnych zarządzeń -W jaki sposób rozdysponowane są środki -Na dobry przepływ informacji PROWADZILIŚMY EWALUACJĘ SWOICH DZIAŁAŃ

10  Polepszenie obiegu informacji na linii WZiSS – KDO. Na posiedzeniach członkowie KDO nadal nie są informowani o bieżącej pracy Wydziału i tworzonych przez niego programach oraz wydarzeniach  włączenie NGO we współtworzenie procedur, instrukcji dotacyjnych UMP  Włączenie pracownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do KDO przy WZiSS – ewaluacja wyraźnie wskazała na bardzo duże zainteresowanie członków KDO sprawami społecznymi, rocznym programem współpracy i procedurami na linii NGO-JST. W związku z tym włączenie pracownika Oddziału w poczet członków KDO jest rekomendowane na kolejne lata  Aktywny udział KDO przy WZiSS w ewaluacji Rocznego Programu Współpracy za 2015 rok i współtworzeniu programu na rok 2017  Partycypacyjna zmiana zarządzenia nt. KDO z aktywnym udziałem członków. Dotychczasowe prace nad zarządzeniem nie gwarantują wprowadzania tam zapisów opartych o praktykę funkcjonowania KDO. Dlatego KDO oddolnie powinno podjąć inicjatywę zmiany zarządzenia REKOMENDACJE NA 2016 ROK

11 Justyna K. Ochędzan 61 85 30 930, ul. Bukowska 27/29 www.wrk.org.pl


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ROK 2015 Justyna K. Ochędzan Przewodnicząca KDO przy WZiSS Prezes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google