Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Współpraca partnerska instytucji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska“ Ing. Michal Janeba Wiceminister ds. rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Współpraca partnerska instytucji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska“ Ing. Michal Janeba Wiceminister ds. rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 „Współpraca partnerska instytucji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska“ Ing. Michal Janeba Wiceminister ds. rozwoju regionalnego i turystyki Konferencja roczna POWT RCz-Polska 15 listopada 2010 roku, Ołomuniec

2 Współpraca transgraniczna realizowana i rozwijana jest we wszystkich okresach programowych UE (od CBC Phare – 1999 r. po przygotowanie nowego okresu programowania 2014+) Współpraca transgraniczna realizowana i rozwijana jest we wszystkich okresach programowych UE (od CBC Phare – 1999 r. po przygotowanie nowego okresu programowania 2014+) Struktury wdrażające współpracy transgranicznej we wszystkich okresach charakteryzują się dużym stopniem stabilności i ciągłości Struktury wdrażające współpracy transgranicznej we wszystkich okresach charakteryzują się dużym stopniem stabilności i ciągłości W przeciwieństwie do wielu innych realizowanych PO, tu zapewniony jest transfer doświadczeń stanowiący przesłanki dla pomyślnego wdrażania w kolejnych okresach W przeciwieństwie do wielu innych realizowanych PO, tu zapewniony jest transfer doświadczeń stanowiący przesłanki dla pomyślnego wdrażania w kolejnych okresach Wspólnym staraniem powinno być maksymalne wykorzystanie tego potencjału również w przyszłości Wspólnym staraniem powinno być maksymalne wykorzystanie tego potencjału również w przyszłości I.Rozwój współpracy struktur wdrażających

3 Pierwszy okres realizacji CBC – większy stopień centralizacji wdrażania Pierwszy okres realizacji CBC – większy stopień centralizacji wdrażania Główna odpowiedzialność MF, w ramach MRR RCz natomiast instytucja tzw. Programme authorizing officer Główna odpowiedzialność MF, w ramach MRR RCz natomiast instytucja tzw. Programme authorizing officer Włączenie euroregionów – zarządzanie Funduszem Małych Projektów Włączenie euroregionów – zarządzanie Funduszem Małych Projektów Włączenie regionów w szczególności do struktur wybierających projekty Włączenie regionów w szczególności do struktur wybierających projekty II.Zabezpieczenie instytucjonalne - CBC Phare

4 Odpowiedzialność państwa członkowskiego za zarządzanie (decyzją KE oddelegowano na RCz, rząd oddelegował na MRR RCz) Odpowiedzialność państwa członkowskiego za zarządzanie (decyzją KE oddelegowano na RCz, rząd oddelegował na MRR RCz) Uzgadnianie programów w ramach grupy Task force, znacząca reprezentacja aktorów wszystkich szczebli Uzgadnianie programów w ramach grupy Task force, znacząca reprezentacja aktorów wszystkich szczebli Szerokie zaangażowanie i kompetencje regionów we wszystkich fazach programu (jego przygotowanie i realizacja, wybór projektów itd.) Szerokie zaangażowanie i kompetencje regionów we wszystkich fazach programu (jego przygotowanie i realizacja, wybór projektów itd.) Regiony (kraje/województwa i euroregiony) strukturą decyzyjną programu poprzez udział w Komitecie Monitorującym Regiony (kraje/województwa i euroregiony) strukturą decyzyjną programu poprzez udział w Komitecie Monitorującym Euroregiony w ramach działalności zdecentralizowanej zarządzały FMP Euroregiony w ramach działalności zdecentralizowanej zarządzały FMP Zgodnie z właściwymi rozporządzeniami na szczeblu centralnym pozostają w szczególności funkcje zarządzania i kontroli (odpowiedzialność państwa członkowskiego za środki programu) Zgodnie z właściwymi rozporządzeniami na szczeblu centralnym pozostają w szczególności funkcje zarządzania i kontroli (odpowiedzialność państwa członkowskiego za środki programu) III.Okres programowania 2004-2006

5 Przygotowanie programu ponownie na zasadzie partnerstwa w ramach grupy Task force (jej prace kierowane przez przedstawicieli obu państw członkowskich) Przygotowanie programu ponownie na zasadzie partnerstwa w ramach grupy Task force (jej prace kierowane przez przedstawicieli obu państw członkowskich) Struktura wdrażająca pozostaje w zasadzie zachowana Struktura wdrażająca pozostaje w zasadzie zachowana Pomimo odmiennego stanowiska KE udało się wynegocjować zachowanie istotnych kompetencji na szczeblu regionalnym (w szczególności udział w ocenie i wyborze projektów) Pomimo odmiennego stanowiska KE udało się wynegocjować zachowanie istotnych kompetencji na szczeblu regionalnym (w szczególności udział w ocenie i wyborze projektów) Nadal pozostawiono i wzmocniono partnerstwo szczebla centralnego i regionalnego Nadal pozostawiono i wzmocniono partnerstwo szczebla centralnego i regionalnego Zarządzanie Funduszu Małych Projektów pozostaje w gestii euroregionów Zarządzanie Funduszu Małych Projektów pozostaje w gestii euroregionów IV. Obecny okres programowania (2007-2013)

6 Stabilność (w stosunku do innych PO niska skala zmian, zarówno na poziomie elementów struktury wdrażającej, jak i personelu zaangażowanych instytucji) Stabilność (w stosunku do innych PO niska skala zmian, zarówno na poziomie elementów struktury wdrażającej, jak i personelu zaangażowanych instytucji) Ciągłość (zachowanie podziału ról i kompetencji) Ciągłość (zachowanie podziału ról i kompetencji) Wysoki stopień decentralizacji (włączenie regionów we wszystkie fazy programu i kilka poziomów wdrażania, decentralizacja zarządzania FMP) Wysoki stopień decentralizacji (włączenie regionów we wszystkie fazy programu i kilka poziomów wdrażania, decentralizacja zarządzania FMP) Mocne partnerstwo szczebla centralnego i regionalnego Mocne partnerstwo szczebla centralnego i regionalnego Znaczące i zrównoważone włączenie wszystkich szczebli administracji publicznej (centralnego, regionalnego, lokalnego) Znaczące i zrównoważone włączenie wszystkich szczebli administracji publicznej (centralnego, regionalnego, lokalnego) V.Wspólne cechy struktury wdrażającej programu i jej rozwoju w różnych okresach

7 Jednoznacznie z sukcesem realizowany program we wszystkich okresach, pomiar przy pomocy obiektywnych wskaźników: Jednoznacznie z sukcesem realizowany program we wszystkich okresach, pomiar przy pomocy obiektywnych wskaźników: Liczba pomyślnie zrealizowanych projektówLiczba pomyślnie zrealizowanych projektów Wyjątkowe zainteresowanie wnioskodawców we wszystkich okresach realizacjiWyjątkowe zainteresowanie wnioskodawców we wszystkich okresach realizacji Efektywne wykorzystanie środków i mała ilość nieprawidłowościEfektywne wykorzystanie środków i mała ilość nieprawidłowości Funkcjonalne zasady wdrażaniaFunkcjonalne zasady wdrażania W poprzednim okresie programowania INTERREG IIIA jeden w pierwszych a nawet pierwszy PO w Czechach, dla którego KE zatwierdziła raport końcowy W poprzednim okresie programowania INTERREG IIIA jeden w pierwszych a nawet pierwszy PO w Czechach, dla którego KE zatwierdziła raport końcowy W tym okresie programowania, zdaniem przedstawicieli KE, program czesko-polski uważany jest za jeden z najlepiej funkcjonujących programów CBC w UE, między innymi również pod kątem efektywności i szybkości wykorzystywania środków programu W tym okresie programowania, zdaniem przedstawicieli KE, program czesko-polski uważany jest za jeden z najlepiej funkcjonujących programów CBC w UE, między innymi również pod kątem efektywności i szybkości wykorzystywania środków programu VI.Efekty współpracy i partnerstwa instytucji struktury wdrażającej

8 Główne punkty wyjścia: Główne punkty wyjścia: Podstawowe uzgodnienia państw członkowskich nt. struktur zarządzającychPodstawowe uzgodnienia państw członkowskich nt. struktur zarządzających Stanowiska państw członkowskich oraz zalecenia KE: „ewolucja a nie rewolucja“, czyli stopniowy rozwój oparty na doświadczeniach wynikających z obecnego wdrażaniaStanowiska państw członkowskich oraz zalecenia KE: „ewolucja a nie rewolucja“, czyli stopniowy rozwój oparty na doświadczeniach wynikających z obecnego wdrażania Po czeskiej stronie konieczne uwzględnienie Programowej deklaracji rządu w kwestii realizacji Funduszy Strukturalnych w RCzPo czeskiej stronie konieczne uwzględnienie Programowej deklaracji rządu w kwestii realizacji Funduszy Strukturalnych w RCz Wnioski z 5. raportu spójnościWnioski z 5. raportu spójności Podsumowując przewiduje się budowanie na bazie obecnych doświadczeń – ciągłość w określeniu programów i ich struktur wdrażających, dalsze pogłębienie współpracy instytucji Podsumowując przewiduje się budowanie na bazie obecnych doświadczeń – ciągłość w określeniu programów i ich struktur wdrażających, dalsze pogłębienie współpracy instytucji VII. Wdrażanie kolejnego okresu programowania

9 Struktura wdrażająca będzie budowana w oparciu o uzgodnienia uczestniczących państw członkowskich, we współpracy z innymi partnerami a później w czasie procesu przygotowania i uzgadniania programu będzie doprecyzowana Struktura wdrażająca będzie budowana w oparciu o uzgodnienia uczestniczących państw członkowskich, we współpracy z innymi partnerami a później w czasie procesu przygotowania i uzgadniania programu będzie doprecyzowana Po czeskiej stronie będą ważne również stanowiska struktur koordynacyjnych: Po czeskiej stronie będą ważne również stanowiska struktur koordynacyjnych: MF (odpowiedzialność państwa członkowskiego za środki programu)MF (odpowiedzialność państwa członkowskiego za środki programu) NOK (Instytucja krajowa ds. koordynacji) (odpowiedzialność za realizację deklaracji programowej rządu RCz w zakresie funduszy strukturalnych)NOK (Instytucja krajowa ds. koordynacji) (odpowiedzialność za realizację deklaracji programowej rządu RCz w zakresie funduszy strukturalnych) VIII. Budowa struktury wdrażającej okresu 2014 +

10 Nadal istotne zaangażowanie regionów we wszystkich fazach przygotowania i realizacji programu (członkostwo w grupie Task Force, w procesie wdrażania, udział w procesie oceny i wyboru projektów, członkostwo w KM itp.) Nadal istotne zaangażowanie regionów we wszystkich fazach przygotowania i realizacji programu (członkostwo w grupie Task Force, w procesie wdrażania, udział w procesie oceny i wyboru projektów, członkostwo w KM itp.) Zapewnienie funkcji zarządzających i kontrolnych na poziomie państw członkowskich Zapewnienie funkcji zarządzających i kontrolnych na poziomie państw członkowskich Nadal planowana jest decentralizacja zarządzania na poziomie Funduszu Małych Projektów) Nadal planowana jest decentralizacja zarządzania na poziomie Funduszu Małych Projektów) Istotnym elementem realizacji programu mogą być w kolejnym okresie nowo tworzone EUWT Istotnym elementem realizacji programu mogą być w kolejnym okresie nowo tworzone EUWT Jeżeli uda się w efektywny sposób rozpocząć ich funkcjonowanie, mogą być bardzo poważnymi wnioskodawcami projektów i beneficjentami dofinansowania, tak samo mogą być instytucjami zarządzającymi FMP uczestnicząc bezpośrednio w realizacji programu Jeżeli uda się w efektywny sposób rozpocząć ich funkcjonowanie, mogą być bardzo poważnymi wnioskodawcami projektów i beneficjentami dofinansowania, tak samo mogą być instytucjami zarządzającymi FMP uczestnicząc bezpośrednio w realizacji programu MRR RCz wspiera tworzenie EUWT na granicy czeski-polskiej jako efektywnego instrumentu ułatwiającego współpracę partnerów MRR RCz wspiera tworzenie EUWT na granicy czeski-polskiej jako efektywnego instrumentu ułatwiającego współpracę partnerów IX. Przewidywane główne elementy struktury wdrażającej okresu 2014+

11 Dziękuję za uwagę Ing. Michal Janeba Wiceminister ds. rozwoju regionalnego i turystyki


Pobierz ppt "„Współpraca partnerska instytucji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska“ Ing. Michal Janeba Wiceminister ds. rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google