Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu tego dnia, pisali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu tego dnia, pisali."— Zapis prezentacji:

1

2 Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu tego dnia, pisali go 1 czerwca 2015 r. Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej. Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązania zadań z matematyki. Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.  Do sprawdzianu przystąpiło 107 uczniów spośród 108uczniów VI klasy szkoły podstawowej (99%), w tym 1 uczeń z Zespołem Aspergera i 1 uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim.  Jeden uczeń został zwolniony ze sprawdzianu z przyczyn zdrowotnych.

3 InInformacje o sprawdzianie: Część 1. Zadania z języka polskiego i matematyki Część 1. Arkusz standardowy zawierał 22 zadania zamknięte, w tym 11 zadań z języka polskiego i 11 zadań z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania z języka polskiego i 3 zadania z matematyki. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić wybraną odpowiedź. Zadania otwarte z języka polskiego wymagały od ucznia udzielenia odpowiedzi na pytanie i uzasadnienia swojego stanowiska oraz napisania opowiadania. Zadania otwarte z matematyki wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania. Część 2. Zadania z języka obcego nowożytnego Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie, ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych: rozumienie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, umiejętność reagowania na wypowiedzi oraz znajomość środków językowych.

4

5

6

7

8

9

10

11

12 W części pierwszej: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 2. Analiza interpretacja tekstów kultury 3. Tworzenia wypowiedzi 4. Sprawność rachunkowa 5. Wykorzystanie i tworzenie informacji 6. Modelowanie matematyczne 7. Rozumowanie i tworzenie strategii W części drugiej: 1. Rozumienie ze słuchu 2. Znajomość funkcji językowych 3. Znajomość środków językowych 4. Rozumienie tekstów pisanych

13

14 Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich zdających maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. Jest to liczba z przedziału 0 – 1. Przykład: Uczniowie naszej szkoły razem zdobyli 2526 pkt. na 3280 możliwych. 2526 : 3280 = 0,77→ wskaźnik łatwości zestawu

15 Wartość wskaźnika: Interpretacja: 0 - 0,19- bardzo trudne 0,20 – 0,49- trudne 0,50 – 0,69 - umiarkowanie trudne 0,70 – 0,89- łatwe 0,90 – 1 - bardzo łatwe Szkoła Powiat Kraj I cz. Polski i mat. 0,684 (umiarkowanie trudne) 0,652 (umiarkowanie trudne) 0,67 (umiarkowanie trudne) II cz. Język angielski 0,823 (łatwe) 0,736 (łatwe) 0,78(łatwe)

16 Klasa % punktów polski+matematyka % punktów język angielski BeataBanaszek6a9098 PatrycjaKurek6b9098 SzymonRzętała6b9398 Monika EmiliaSolarczyk6b9598 KlaudiaSzuchnik6b93 Maja MariannaPerenc6b9098 JuliaBiernacka6c9098 DawidDziak6c9095 Franciszek JózefKozicki6c93100 ZuzannaKozyra6c9098 MartaRękawek6c9098 Mateusz TomaszSerej6c93100 WiktoriaKęsik6c100 Zuzanna MariaKrawczyk6d9093 Tomasz JakubMiętus6d9398 ŁukaszSpasiński6d9893

17


Pobierz ppt "Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu tego dnia, pisali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google