Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE – WYBÓR FORM OPODATKOWANIA. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 RACHUNKOWOŚĆ FIRMY Rachunkowość to ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób chronologiczny i systematyczny. Rachunkowość obejmuje prowadzenie: ksiąg rachunkowych, inwentaryzację stanu aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji.

4 FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI FUNKCJA INFORMACYJNA – dostarcza informacji potrzebnych do zarządzania finansami firmy. FUNKCJA KONTROLNA – umożliwia wykrycie niedoborów w majątku firmy. FUNKCJA ANALITYCZNA – pozwala na weryfikację wyników finansowych firmy.

5 ZASADY KSIĘGOWOŚCI Rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej Chronologiczne zapisywanie wszelkich operacji gospodarczych Sprawdzenie prawidłowości zapisów księgowych Dokonywanie w wyznaczonych terminach odpowiednich zapisów w księgach

6 KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA Księgowość pełna dotyczy osób prawnych oraz innych podmiotów o większych obrotach, rejestrujących swoją działalność na zasadzie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. System jest w pełni sprawdzalny przez organa kontrolne. Polega na prowadzeniu zapisów na tzw. kontach ksiąg rachunkowych na zasadzie wzajemnego bilansowania zdarzeń gospodarczych.

7 KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA Księgowość uproszczona jest oparta na pojedynczych zapisach wybranych zasobów lub wyników. Celem jest uproszczenie sposobu naliczania podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej. Formami tego systemu są: podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.

8 ZALETY FORM OPODATKOWANIA Podatek na zasadach ogólnych – możliwość uzyskania przychodów, możliwość odliczenia ulg, korzystna forma. Podatek liniowy – możliwość odliczenia kosztów, korzystna forma opodatkowania. Ryczałt ewidencjonowany – brak księgowania kosztów, korzystny dla osób o niskich kosztach Karta podatkowa – zwolnienie z prowadzenia ksiąg, jednoosobowe przedsiębiorstwa.

9 WADY FORM OPODATKOWANIA Podatek na zasadach ogólnych – konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, dla osób fizycznych i niektórych spółek. Podatek liniowy – brak możliwość odliczenia niektórych ulg, dla osób fizycznych, księgi. Ryczałt ewidencjonowany – brak odliczania kosztów i niektórych ulg, zachowanie dowodów zakupu. Karta podatkowa – nie odliczamy rzeczywistych kosztów, ulg, zapłata podatku stała.

10 ROZLICZENIA FINANSOWE GOTÓWKOWE – wpłata gotówki, czek gotówkowy. BEZGOTÓWKOWE – polecenie przelewu, akredytywa, karta płatnicza, czek rozrachunkowy.


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google