Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii Międzynarodowa Sieć Kooperacji Technologicznej INTEC Koordynator Arbeitsgemeinschaft industrieller.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii Międzynarodowa Sieć Kooperacji Technologicznej INTEC Koordynator Arbeitsgemeinschaft industrieller."— Zapis prezentacji:

1 Program Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii Międzynarodowa Sieć Kooperacji Technologicznej INTEC Koordynator Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. Biuro Kooperacji Badawczej c/o Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Radom 28.05.2007 Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101

2 intec.net 15 Biur w 11 krajach Europy Środkowo- Wschodniej oraz Indiach i Chinach. Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Radom 28.05.2007

3 Budapest Prague Berlin Bratislav a Kiev Ekaterinburg Moscow Warsaw Minsk Riga Ljubljana KaunasTallinn Geschäftsstelle Berlin Bejing Shanghai Bangalore Biura sieci INTEC

4 Zadania Biura w Warszawie pomoc przy nawiązywaniu kontaktów świadczona na rzecz zarówno niemieckich jak i polskich firm, zainteresowanych współpracą ukierunkowaną na rozwijanie i wdrażanie nowych technologii. poszukiwanie dla niemieckich firm partnerów na polskich uczelniach i instytutach badawczo-rozwojowych do współpracy przy konkretnych projektach Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Radom 28.05.2007

5 Nasze usługi Doradztwo odnośnie możliwości nawiązania i rozwijania współpracy w zakresie projektów międzynarodowych w Polsce Doradztwo w zakresie transferu technologii Organizowanie polsko-niemieckich giełd kooperacyjnych i wizyt przedsiębiorców niemieckich w Polsce Pomoc przy poszukiwaniu partnerów do współpracy badawczo- rozwojowej, zarówno przez Biuro Kooperacji Badawczej jak i poprzez publikowanie ofert w internecie oraz bazę kontaktów prowadzoną przez AiF My Partnerzy Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Radom 28.05.2007

6 dla ma ł ych i ś rednich przedsi ę biorstw PROGRAM„PRO INNO II” Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Radom 28.05.2007

7 Jednostka Badawcza polska (zleceniobiorca) KUKFKA Firma polska Jednostka Badawcza polska (wnioskodawca) Umowa o współpracy Umowa o współpracy Zlecenie Firma (wnioskodawca) Firma (wnioskodawca) Firma (wnioskodawca) BB B+R Projekty kooperacyjne Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 B+R Radom 28.05.2007

8 Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Wymiana Personelu Firma lub P Umowa o współpracy Firma (wnioskodawca)) B+R Jednostka Badawcza Radom 28.05.2007

9 Kto może składać wniosek? Firmy spełniające następujące warunki:  zarejestrowane i prowadzące działalność w Niemczech,  zatrudniające mniej niż 250 pracowników i  z obrotem rocznym max. 50 Mio. EUR lub sumą bilansową nie wyższą niż 43 Mio. EUR Firma w stosunku do której złożono wniosek lub trwa postępowanie upadłościowe ugodowe: firma jest niewypłacalna, nałożony jest sekwestr, lub złożyła zapewnienie z mocą przyrzeczenia ( § 807Kodeksu Postępowania Cywilnego) nie może składać wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego. Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Projekty Kooperacyjne KU, KF lub KA Wymiana Personelu P Radom 28.05.2007

10 Kto może składać wnioski? (specjalny wariant) Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Projekty Kooperacyjne Jednostki badawczo-rozwojowe z siedzibą w RFN mogą składać wnioski o dofinansowanie pod warunkiem, że: prowadzą projekt z firmą dofinansowywaną z programu Pro Inno II, nie są zleceniobiorcą w danym projekcie. KF Radom 28.05.2007

11 Podmiotem wspierania są: Innowacyjne B + R-Projekty wnioskowane przez MSP  bez ograniczeń pod względem technologii,  które podnoszą technologiczne i gospodarcze kompetencje MSP przez współpracę w dziedzinie B + R  z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub  z firmami niemieckimi jak również zagranicznymi Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 KFKA P Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 KU Radom 28.05.2007

12 Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 Projekty Kooperacyjne Firma: Nowe Kraje Związkowe i Region Rynku Pracy Berlin: do 300.000 EUR na wnioskodawcę Stare Kraje Związkowe: do 250.000 EUR na wnioskodawcę Przy międzynarodowej współpracy dofinansowanie może być zwiększone o: o 50.000 EUR na wnioskodawcę Jednostka bad.- rozwojowa maksymalna wysokość: 125.000 EUR Wysokość dofinansowania KFKUKA Radom 28.05.2007

13 3 do 24 miesiace, min. 50 % pełnego etatu Umowa o współpracy Umowa o pracę Umowa o pracę Firma niemiecka ( wnioskodawca ) -ponosi koszty -otrzymuje dofinansowanie Polska jedn. b+r lub firma Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101 P Dofinansowanie kosztów:  płaca  koszty przyjazdu i wyjazdu  koszty utrzymania  dieta  konieczne ubezpieczenie Dofinansowanie za personel Z innych krajów: max. 2000 EUR za osobę/miesiąc Max. poziom dofinansowania w ramach programu PRO Inno II 125.000 EUR. Wymiana personelu Umowa o pracę Umowa o pracę Radom 28.05.2007

14 Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen “Otto von Guericke” e.V., Geschäftsstelle Berlin, Tschaikowskistraße 49, 13156 Berlin Biuro Kooperacji Badawczej c/o Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa P.O. Box 62, 00-952 Warszawa Tel. +48 22 5310529, 5310604 Fax: +48 22 5310600 Email: warschau@intec-online-net, aif@ihk.plaif@ihk.pl Koordynator Projektu Radom 28.05.2007 Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101

15 Zapraszamy na nasze strony: www.intec-online.net www.aif.de Radom 28.05.2007 Geschäftsstelle Berlin II-Br/1101


Pobierz ppt "Program Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii Międzynarodowa Sieć Kooperacji Technologicznej INTEC Koordynator Arbeitsgemeinschaft industrieller."

Podobne prezentacje


Reklamy Google