Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzie ł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rz ę dzie najwa ż niejszych - i najciekawszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzie ł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rz ę dzie najwa ż niejszych - i najciekawszych."— Zapis prezentacji:

1

2  Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzie ł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rz ę dzie najwa ż niejszych - i najciekawszych zarazem - kolekcji nie tylko w Polsce, ale i w Europie.  Muzeum za ł o ż ono 7 pa ź dziernika 1879 roku uchwa łą Rady Miasta Krakowa, która przekaza ł a na ten cel dwie ówcze ś nie wyremontowane sale, na pierwszym pi ę trze Sukiennic.

3

4

5  Muzeum Narodowe w Krakowie pozyska ł o arcydzie ł o sztuki dekoracyjnej Józefa Mehoffera – wspania ł y witra ż "Wiara, Nadzieja Mi ł o ść " (Dusza u wrót raju). Obiekt mo ż na ogl ą da ć w Domu Józefa Mehoffera przy ul. Krupniczej 26.

6  Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie wzbogaci ł y si ę o niezwykle rzadki zabytek – to fili ż anka i spodek pochodz ą ce z tzw. serwisu prezydenckiego, serwisu wykonanego w Ć mielowie dla Prezydenta RP prof. Ignacego Mo ś cickiego.

7

8 Wykona ł a Maria Gruba kl.VI


Pobierz ppt " Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzie ł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rz ę dzie najwa ż niejszych - i najciekawszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google