Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK 2015. BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK 2015. BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014."— Zapis prezentacji:

1 ROK 2015

2 BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014

3 Po uchwaleniu wyniosły zł W ciągu roku zwiększono zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły zł Zmiany dokonywane były uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Węgrowskiego

4 Po uchwaleniu wyniosły zł W ciągu roku zwiększono zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły zł Zmiany dokonywane były uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Węgrowskiego

5 Po uchwaleniu wyniosły zł W ciągu roku zwiększono zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły zł Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego

6 Po uchwaleniu wyniosły zł W ciągu roku zwiększono zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły zł Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego

7 Dochody wydatki Przychody rozchody Ogółemogółem = zł Co wskazuje na to, iż budżet był zrównoważony.

8 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 r. – ,35 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 r – ,71 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2015 r. – ,22

9  Nadwyżka operacyjna brutto 4,54 mln zł  (dochody bieżące – wydatki bieżące)  Wskaźnik „samofinansowania” 109,32 %  (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe)  Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi 108,34 %  Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 91,92 %  Udział dochodów majątkowych w wydatkach ogółem 8,14 %  Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 34,58 %  Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia 4,50 %  (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek + spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek / dochody ogółem)

10 Źródła dochodówPlan na 31,12,2015Wykonanie% wykonania Dochody własne , ,82103,44% Udział w podatku , ,93103,67% Subwencje , ,00100% Dotacje , ,0098,33% Przychody – kredyty ,00 100% Przychody – wolne środki , ,43155,24% Środki do dyspozycji , ,18102,48%

11 WyszczególnienieWykonaniestruktura Wynagrodzenia ,7957,28% Remonty i materiały do remontów ,263,5% Pozostałe wydatki bieżące ,7021,47% Wydatki majątkowe ,5414,04% Obsługa długu ,571,12% Dotacje ,252,59% Ogółem ,11100%

12

13 Oświata i wychowanie

14 WyszczególnieniePlan na 2015WykonanieStruktura Wynagrodzenia , ,9577,51% Remonty i materiały , ,510,95% Pozostałe wydatki bieżące , ,2014,30% Wydatki majątkowe , ,184,03% Dotacje do niepublicznych placówek , ,003,21 % Ogółem , ,15100%

15

16 W 2015 r. Powiat Węgrowski zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę ,54 zł Środki własne – ,01 Dotacje celowe – ,00 Środki od innych j.s.t – ,04 Środki UE – ,49

17

18 „Wymiana i budowa dachu na Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie„ koszt inwestycji ,36 w tym Środki własne – ,36 Środki z Ministerstwa Sportu i turystyki – zł

19

20 „Rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie o klatkę schodową „ koszt inwestycji ,22 zł

21

22 „Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo- jezdnych od ul Szkolnej w stronę budynku szkoły i wzdłuż szkoły w stronę ul Wyspiańskiego „ koszt inwestycji ,60 zł

23

24 „ Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie ” – koszt zł „Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP w Sadownem”- koszt – zł

25 Całkowita wartość: ,27Środki Powiatu: ,23Środki Gmin: ,04Środki z budżetu Państwa: ,00Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego : ,00Długość przebudowanych odcinków: 5,352 kmPowierzchnia chodników – 8 463,70 m 2 Powierzchnia zatoki – 100,30 m 2

26 Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4255W – ul. Mickiewicza w Węgrowie Całkowita wartość – ,51 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,26 zł Środki Miasta Węgrowa – ,25 zł Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4262W - ul. Strażacka w Węgrowie Całkowita wartość – ,69 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,35 zł Środki Miasta Węgrowa – ,34 zł

27 Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4223W ul. Staszica i Piwna w Węgrowie Całkowita wartość – ,00 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,00 zł Środki Miasta Węgrowa – ,00 zł Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z rozbudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego na rzece Ada Całkowita wartość – ,98 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,07 Środki Miasta Węgrowa – ,91 Środki z budżetu Państwa – ,00

28

29 Przebudowa drogi powiatowej nr 4231W Miedzna – Tchórzowa Całkowita wartość – ,24 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,24zł Środki Gminy Miedzna – ,00 zł. długość przebudowanego odcinka – 1,058 km

30 Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądki – Pniewnik – Nojszew – Sulki na odcinku Wielądki – Leśniki o długości 990 mb Całkowita wartość – ,68 zł Środki Powiatu – ,08 zł Środki Gminy Korytnica – ,60 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany – Kupce od km do km długość odcinka 0,75 km Całkowita wartość ,03 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,02 zł Środki Gminy Korytnica – 5 246,01 zł Środki Województwa Mazowieckiego – ,00 zł

31 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie Całkowita wartość: ,03 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,79 zł Środki Gminy Łochów – ,24 zł Środki z budżetu Państwa – ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 4254W – ul. Szkolna w Łochowie ,93 Gmina Łochów – ,80 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,13

32 Przebudowa ul Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50 Całkowita wartość: ,18 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,09 Środki Gminy Łochów – ,09

33

34

35 Całkowita wartość: ,66 złŚrodki Powiatu: ,80 złŚrodki Gmin: ,86 złDługość wyremontowanych odcinków: 6,652 kmPowierzchnia chodników – 518,50 m 2 Powierzchnia parkingu – 544,30 m 2

36 Remont parkingu przy Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie Całkowita wartość ,72 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,86 zł Środki Miasta Węgrowa – ,86 zł Remont drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna w km – dł. 500 mb. Całkowita wartość – ,05 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – ,05 zł

37

38 Remont drogi powiatowej nr 4212 Stoczek- Kołpdziąż Całkowita wartość – ,72 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,72 Remont drogi nr 4212 Stoczek – Kołodziąż – roboty uzupełniajace Całkowita wartość – ,37 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,34 Środki gminy Sadowne – zł

39 Remont drogi nr 4210W Grabowiec – Stoczek Całkowita wartość – ,46 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,49 Remont drogi nr 4210 W Wieliczna - Stoczek Całkowita wartość – ,87 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,87

40 Remont drogi powiatowej nr 4213 W Kamionna – Zgrzebichy Całkowita wartość – ,28 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,28 Remont drogi powiatowej nr 4216 W Stoczek – Wrotnów Całkowita wartość – ,17 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,17

41 Remont drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica Całkowita wartość – ,78 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,78 Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Walentów Całkowita wartość – ,61 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,61

42 Remont drogi powiatowej nr 4250W Oszczerze – Kopcie Całkowita wartość – ,66 Środki Powiatu Węgrowskiego – ,66

43 Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią – zł

44 Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie – zł Zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Węgrowie – ,05 zł Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego systemu Ratownictwa Gaśniczego ,40

45 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki pracom ratunkowym w kościele p.w Św. Piotra i Św antoniego z Padwy – zł E – Powiat Węgrowski – nowa jakość w administracji publicznej i dostosowanie pomieszczeń – ,60

46


Pobierz ppt "ROK 2015. BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google