Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK 2015. BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK 2015. BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014."— Zapis prezentacji:

1 ROK 2015

2 BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014

3 Po uchwaleniu wyniosły 62 609 237zł W ciągu roku zwiększono 1 244 650 zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły63 853 887zł Zmiany dokonywane były uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Węgrowskiego

4 Po uchwaleniu wyniosły 64 178 960 zł W ciągu roku zwiększono 2 150 295 zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły66 329 255 zł Zmiany dokonywane były uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Węgrowskiego

5 Po uchwaleniu wyniosły 3 005 181 zł W ciągu roku zwiększono 1 652 024 zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły4 657 205 zł Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego

6 Po uchwaleniu wyniosły 1 435 458 zł W ciągu roku zwiększono 746 379 zł Na 31 grudnia 2015 r. wyniosły2 181 837 zł Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego

7 Dochody 63 853 887wydatki 66 329 255 Przychody 4 657 205rozchody 2 181 837 Ogółemogółem 68 511 092 = 68 511 092 zł Co wskazuje na to, iż budżet był zrównoważony.

8 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 r. – 21 826 083,35 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 r –22 203 422,71 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2015 r. – 22 194 300,22

9  Nadwyżka operacyjna brutto 4,54 mln zł  (dochody bieżące – wydatki bieżące)  Wskaźnik „samofinansowania” 109,32 %  (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe)  Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi 108,34 %  Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 91,92 %  Udział dochodów majątkowych w wydatkach ogółem 8,14 %  Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem 34,58 %  Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia 4,50 %  (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek + spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek / dochody ogółem)

10 Źródła dochodówPlan na 31,12,2015Wykonanie% wykonania Dochody własne5 706 077,005 902 198,82103,44% Udział w podatku9 699 444,0010 055 067,93103,67% Subwencje34 597 441,0034 597 677,00100% Dotacje13 850 925,0013 619 887,0098,33% Przychody – kredyty2 167 715,00 100% Przychody – wolne środki 2 489 490,003 864 701,43155,24% Środki do dyspozycji68 511 092,0070 207 247,18102,48%

11 WyszczególnienieWykonaniestruktura Wynagrodzenia36 287 156,7957,28% Remonty i materiały do remontów 2 233 962,263,5% Pozostałe wydatki bieżące13 604 101,7021,47% Wydatki majątkowe8 873 866,5414,04% Obsługa długu709 908,571,12% Dotacje1 638 398,252,59% Ogółem63 347 394,11100%

12

13 Oświata i wychowanie

14 WyszczególnieniePlan na 2015WykonanieStruktura Wynagrodzenia23 805 180,0023 698 519,9577,51% Remonty i materiały294 093,00292 272,510,95% Pozostałe wydatki bieżące 4 571 196,004 287 878,2014,30% Wydatki majątkowe1 483 102,001 311 550,184,03% Dotacje do niepublicznych placówek 989 291,00984 153,003,21 % Ogółem31 142 862,0030 574 374,15100%

15

16 W 2015 r. Powiat Węgrowski zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę 8 873 866,54 zł Środki własne – 4 223 641,01 Dotacje celowe – 2 394 895,00 Środki od innych j.s.t – 2 003 081,04 Środki UE – 252 249,49

17

18 „Wymiana i budowa dachu na Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem w I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie„ koszt inwestycji 691 517,36 w tym Środki własne – 491 517,36 Środki z Ministerstwa Sportu i turystyki – 200 000 zł

19

20 „Rozbudowa budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie o klatkę schodową „ koszt inwestycji 352 944,22 zł

21

22 „Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo- jezdnych od ul Szkolnej w stronę budynku szkoły i wzdłuż szkoły w stronę ul Wyspiańskiego „ koszt inwestycji 144 918,60 zł

23

24 „ Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie ” – koszt 60 000 zł „Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP w Sadownem”- koszt – 45 000 zł

25 Całkowita wartość: 6 120 053,27Środki Powiatu: 1 926 077,23Środki Gmin: 2 003 081,04Środki z budżetu Państwa: 2 080 404,00Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego : 110 491,00Długość przebudowanych odcinków: 5,352 kmPowierzchnia chodników – 8 463,70 m 2 Powierzchnia zatoki – 100,30 m 2

26 Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4255W – ul. Mickiewicza w Węgrowie Całkowita wartość – 36 968,51 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 18 484,26 zł Środki Miasta Węgrowa – 18 484,25 zł Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4262W - ul. Strażacka w Węgrowie Całkowita wartość – 31 952,69 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 15 976,35 zł Środki Miasta Węgrowa – 15 976,34 zł

27 Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 4223W ul. Staszica i Piwna w Węgrowie Całkowita wartość – 57 998,00 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 28 999,00 zł Środki Miasta Węgrowa – 28 999,00 zł Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z rozbudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego na rzece Ada Całkowita wartość – 3 506 674,98 Środki Powiatu Węgrowskiego – 918 550,07 Środki Miasta Węgrowa – 877 485,91 Środki z budżetu Państwa – 1 710 639,00

28

29 Przebudowa drogi powiatowej nr 4231W Miedzna – Tchórzowa Całkowita wartość – 318 237,24 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 68 237,24zł Środki Gminy Miedzna – 150 000,00 zł. długość przebudowanego odcinka – 1,058 km

30 Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądki – Pniewnik – Nojszew – Sulki na odcinku Wielądki – Leśniki o długości 990 mb Całkowita wartość – 258 597,68 zł Środki Powiatu – 44 427,08 zł Środki Gminy Korytnica – 214 170,60 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany – Kupce od km 0 + 000 do km 0 + 750 długość odcinka 0,75 km Całkowita wartość - 220 983,03 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 55 246,02 zł Środki Gminy Korytnica – 5 246,01 zł Środki Województwa Mazowieckiego – 110 491,00 zł

31 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie Całkowita wartość: 795 039,03 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 240 390,79 zł Środki Gminy Łochów – 184 883,24 zł Środki z budżetu Państwa – 369 765,00 zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 4254W – ul. Szkolna w Łochowie 666 787,93 Gmina Łochów – 376 703,80 Środki Powiatu Węgrowskiego – 290 084,13

32 Przebudowa ul Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50 Całkowita wartość: 84 134,18 Środki Powiatu Węgrowskiego – 42 067,09 Środki Gminy Łochów – 42 067,09

33

34

35 Całkowita wartość: 1 240 433,66 złŚrodki Powiatu: 1 117 950,80 złŚrodki Gmin: 122 482,86 złDługość wyremontowanych odcinków: 6,652 kmPowierzchnia chodników – 518,50 m 2 Powierzchnia parkingu – 544,30 m 2

36 Remont parkingu przy Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie Całkowita wartość - 124 965,72 Środki Powiatu Węgrowskiego – 62 482,86 zł Środki Miasta Węgrowa – 62 482,86 zł Remont drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna w km 3 + 360 – 3 + 860 dł. 500 mb. Całkowita wartość – 101 026,05 zł Środki Powiatu Węgrowskiego – 101 026,05 zł

37

38 Remont drogi powiatowej nr 4212 Stoczek- Kołpdziąż Całkowita wartość – 138 699,72 Środki Powiatu Węgrowskiego – 138 699,72 Remont drogi nr 4212 Stoczek – Kołodziąż – roboty uzupełniajace Całkowita wartość – 79 752,37 Środki Powiatu Węgrowskiego – 19 752,34 Środki gminy Sadowne – 60 000 zł

39 Remont drogi nr 4210W Grabowiec – Stoczek Całkowita wartość – 19 067,46 Środki Powiatu Węgrowskiego – 19 067,49 Remont drogi nr 4210 W Wieliczna - Stoczek Całkowita wartość – 170 693,87 Środki Powiatu Węgrowskiego – 170 693,87

40 Remont drogi powiatowej nr 4213 W Kamionna – Zgrzebichy Całkowita wartość – 121 814,28 Środki Powiatu Węgrowskiego – 121 814,28 Remont drogi powiatowej nr 4216 W Stoczek – Wrotnów Całkowita wartość – 156 885,17 Środki Powiatu Węgrowskiego – 156 885,17

41 Remont drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica Całkowita wartość – 101 125,78 Środki Powiatu Węgrowskiego – 101 125,78 Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Walentów Całkowita wartość – 130 999,61 Środki Powiatu Węgrowskiego – 130 999,61

42 Remont drogi powiatowej nr 4250W Oszczerze – Kopcie Całkowita wartość – 95 403,66 Środki Powiatu Węgrowskiego – 95 403,66

43 Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią – 400 000 zł

44 Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie – 30 000 zł Zakup dwóch samochodów służbowych dla KPP w Węgrowie – 57 750,05 zł Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego systemu Ratownictwa Gaśniczego 59 999,40

45 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki pracom ratunkowym w kościele p.w Św. Piotra i Św antoniego z Padwy – 100 000 zł E – Powiat Węgrowski – nowa jakość w administracji publicznej i dostosowanie pomieszczeń – 391 665,60

46


Pobierz ppt "ROK 2015. BUDŻET POWIATU WEGROWSKIEGO NA 2015 R. UCHWALONO DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. UCHWAŁĄ RADY POWIATU WEGROWSKIEGO NR III/25/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google