Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wodorotlenki i zasady -budowa i nazewnictwo, -otrzymywanie wodorotlenków, -właściwości wodorotlenków, -wodorotlenki a zasady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wodorotlenki i zasady -budowa i nazewnictwo, -otrzymywanie wodorotlenków, -właściwości wodorotlenków, -wodorotlenki a zasady."— Zapis prezentacji:

1 Wodorotlenki i zasady -budowa i nazewnictwo, -otrzymywanie wodorotlenków, -właściwości wodorotlenków, -wodorotlenki a zasady

2 Budowa i nazewnictwo wodorotlenków Wodorotlenki, to związki chemiczne zbudowane z metalu oraz grupy lub grup wodorotlenowych –OH o ogólnym wzorze Me(OH) m, gdzie m to wartościowość metalu, grupa –OH ma wartościowość równą I. Wodorotlenki są ciałami stałymi, krystalicznym, mają budowę jonową, W węzłach sieci krystalicznej znajdują się na przemian ułożone kationy metalu i aniony OH -.

3 Wodorotlenki grupy 1, 2 i 13 u.o.p. chem. Grupa 1: MeOHGrupa 2: Me(OH) 2 Grupa 13: Me(OH) 3 LiOH – wodorotlenek litu Be(OH) 2 – wodorotlenek berylu Al(OH) 3 – wodorotlenek glinu NaOH – wodorotlenek sodu Mg(OH) 2 - wodorotlenek magnezu Ga(OH) 3 – wodorotlenek galu KOH – wodorotlenek potasu Ca(OH) 2 – wodorotlenek wapnia In(OH) 3 – wodorotlenek indu RbOH – wodorotlenek rubidu Sr(OH) 2 – wodorotlenek strontu Nie ma wodorotlenku talu (III) CsOH – wodorotlenek cezu Ba(OH) 2 – wodorotlenek baru Wodorotlenki glinu, galu i indu są amfoterami z tym, że wodorotlenki galu i indu wykazują silniejszy charakter zasadowy Wszystkie wodorotlenki wykazują charakter zasadowy Wodorotlenek berylu jest amfoterem, pozostałe mają charakter zasadowy

4 Wodorotlenki pozostałych grup u.o.p. chem. Metale pozostałych grup mogą przyjmować różne wartościowości (stopnie utlenienia), stąd też mogą tworzyć różne wodorotlenki, w nazwie należy podać wartościowość kationu metalu, np.: II Fe(OH) 2 – wodorotlenek żelaza(II) III Fe(OH) 3 – wodorotlenek żelaza(III) I AgOH – wodorotlenek srebra(I) II Cu(OH) 2 – wodorotlenek miedzi(II) III Au(OH) 3 – wodorotlenek złota(III) II Mn(OH) 2 – wodorotlenek manganu(II) III Cr(OH) 3 – wodorotlenek chromu(III)

5 Otrzymywanie wodorotlenków Metal + woda  wodorotlenek + wodór (głównie dot. otrzymywania wodorotlenków litowców i berylowców) oraz niektórych metali (np. rozdrobniony mangan, glin pokryty amalgamatem). 2K + 2H 2 O  2KOH + H 2 Ca + 2H 2 O  Ca(OH) 2 + H 2 Mn (pył) + 2H 2 O  Mn(OH) 2 + H 2 2Al + 6H 2 O  2Al(OH) 3 + 3H 2

6 Otrzymywanie wodorotlenków cd Tlenki (lub nadtlenki) litowców i berylowców + woda  wodorotlenek Na 2 O + H 2 O  2NaOH Na 2 O 2 +2H 2 O  2NaOH + H 2 O 2 Li 2 O + H 2 O  2LiOH MgO + H 2 O  Mg(OH) 2 CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 gaszenie wapna palonego BaO + H 2 O  Ba(OH) 2

7 Otrzymywanie wodorotlenków cd Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie – sól metalu I + zasada (wodorotlenek metalu II rozpuszczalny w wodzie)  wodorotlenek nierozpuszczalny metalu I + sól metalu II: zapis cząsteczkowy FeCl 3 + 3NaOH  Fe(OH) 3 + 3NaCl zapis jonowy Fe 3+ + 3Cl - + 3Na + + 3OH -  Fe(OH) 3 + 3Na + + 3Cl - zapis cząsteczkowy CuSO 4 + 2KOH  Cu(OH) 2 + K 2 SO 4 zapis jonowy Cu 2+ + SO 4 2- + 2K + + 2OH -  Cu(OH) 2 + 2K + + SO 4 2-

8 Otrzymywanie wodorotlenków cd Al 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH  2Al(OH) 3 + 3Na 2 SO 4 2Al 3+ + 3SO 4 2- + 6Na + + 6OH -  2Al(OH) 3 + 6Na + + 3SO 4 2- ZnCl 2 + 2KOH  Zn(OH) 2 + 2KCl Zn 2+ + 2Cl - + 2K + + OH -  Zn(OH) 2 + 2K + +2Cl - AgNO 3 + NH 3 ·H 2 O  AgOH + NH 4 NO 3 Ag + + NO 3- + NH 4 + + OH -  AgOH + NH 4 + + NO 3 - Uwaga: wodorotlenki amfoteryczne ulegną roztworzeniu przy nadmiarze zasady – powstają związki kompleksowe rozpuszczalne w wodzie, w przypadku wodorotlenku srebra w nadmiarze wody amoniakalnej powstaje amoniakalny roztwór tlenku srebra(I)

9 Charakter chemiczny wodorotlenków – zasadowe Wodorotlenki zasadowe – reagują wyłącznie z kwasami (również z bezwodnikami kwasów tlenowych - tlenkami kwasowymi) dając sole oraz wodę: NaOH + HCl  NaCl + H 2 O Na + + OH - + H + + Cl -  Na + + Cl - + H 2 O Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O Ca 2+ + 2OH - + CO 2  CaCO 3 + H 2 O 2Fe(OH) 3 + 3H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O 2Fe(OH) 3 + 6H + +SO 4 2-  2Fe 3+ + 3SO 4 2- + 6H 2 O 2KOH + 2ClO 2  KClO 3 + KClO 2 + H 2 O 2K + +2OH - + 2ClO 2  2K + + ClO 3 - + ClO 2 - + H 2 O

10 Charakter chemiczny wodorotlenków – amfoteryczne Wodorotlenki amfoteryczne reagują z kwasami i silnymi zasadami, charakter amfoteryczny wykazują wodorotlenki metali o średniej elektroujemności Ważniejsze wodorotlenki amfoteryczne: Be(OH) 2, Zn(OH) 2, Al(OH) 3, Cr(OH) 3, Mn(OH) 4. Reakcja z kwasem: Al(OH) 3 + 3HCl  AlCl 3 + 3H 2 O Al(OH) 3 + 3H + + 3Cl -  Al 3+ + 3Cl - + 3H 2 O Reakcja z zasadą Al(OH) 3 + KOH  KAlO 2 + 2H 2 O Al(OH) 3 + K + + OH -  K + + AlO 2 - + 2H 2 O

11 Charakter chemiczny wodorotlenków – amfoteryczne cd Reakcja z kwasem: Zn(OH) 2 + H 2 SO 4  ZnSO 4 + 2H 2 O Zn(OH) 2 + 2H + + SO 4 2-  Zn 2+ + SO 4 2- + 2H 2 O Reakcja z zasadą Zn(OH) 2 + 2NaOH  Na 2 ZnO 2 + 2H 2 O Zn(OH) 2 – 2Na + + 2OH -  2Na + + ZnO 2 2- + 2H 2 O Uwaga: reakcje zachodzą w roztworach wodnych, w reakcji z silnymi zasadami w rzeczywistości powstają związki kompleksowe z kationem metalu w anionie – patrz prezentacja – Zestawienie wiadomości o wodorotlenkach

12 Właściwości wodorotlenków Wodorotlenki litowców i berylowców z wyjątkiem Be(OH) 2, Mg(OH) 2 i Ca(OH) 2 bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie dysocjując na jony: NaOH ↔ Na + + OH - Ba(OH) 2 ↔ BaOH + + OH - BaOH + ↔ Ba 2+ + OH - Rozpuszczalne wodorotlenki w wodzie (wyjątek wodorotlenek berylu i magnezu) są zasadami o właściwościach żrących. Wodorotlenek wapnia stosunkowo słabo rozpuszcza się w wodzie, ale jest również mocną zasadą.

13 Właściwości wodorotlenków cd Do słabych zasad należy woda amoniakalna – jest to wyjątkowa zasada, ponieważ w trakcie rozpuszczania amoniaku w wodzie do roztworu przechodzi kation amonowy NH 3 + H 2 O ↔ NH 4 + + OH - Moc zasad wzrasta w grupie wraz ze spadkiem elektroujemności metalu, czyli wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej Z, a maleje w okresach wraz ze wzrostem liczby atomowej Z.

14 Właściwości wodorotlenków cd Właściwości fizyczne – ciała stałe, krystaliczne o działaniu żrącym. Barwy – bezbarwne np.:NaOH, KOH, niebieski Cu(OH) 2, zielony Cr(OH) 3, rdzawy Fe(OH) 3, brunatnobrązowy Mn(OH) 4, białe AgOH, Pb(OH) 2, Al(OH) 3, Zn(OH) 2 Rozpuszczone w wodzie lub stopione przewodzą prąd elektryczny (dot. wodorotlenków litowców i berylowców) Wodorotlenki pozostałych metali są substancjami słabo rozpuszczalnymi w wodzie, są bardzo słabymi elektrolitami

15 Właściwości wodorotlenków cd Typowe reakcje z udziałem wodorotlenków: Reakcje zobojętniania z kwasami 3Ca(OH) 2 + 2H 3 PO 4  Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3H 2 O Reakcje z bezwodnikami kwasowymi – tlenkami kwasowymi Ba(OH) 2 + N 2 O 5  Ba(NO 3 ) 2 + H 2 O Reakcje z solami metali ciężkich Pb(NO 3 ) 2 + 2NaOH  Pb(OH) 2 + 2NaNO 3 Termiczny rozkład wodorotlenku metalu ciężkiego Cu(OH) 2  CuO + H 2 O


Pobierz ppt "Wodorotlenki i zasady -budowa i nazewnictwo, -otrzymywanie wodorotlenków, -właściwości wodorotlenków, -wodorotlenki a zasady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google