Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonali: Dominik Miłkowski, Tobiasz Ogórek, Krzysztof Kozak Klasa II a Zespół Szkół w Krzepicach Liceum o\Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego opieka:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonali: Dominik Miłkowski, Tobiasz Ogórek, Krzysztof Kozak Klasa II a Zespół Szkół w Krzepicach Liceum o\Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego opieka:"— Zapis prezentacji:

1 Wykonali: Dominik Miłkowski, Tobiasz Ogórek, Krzysztof Kozak Klasa II a Zespół Szkół w Krzepicach Liceum o\Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego opieka: mgr Renata Kadłubska

2 Zadanie Uczniowie zbieraj ą informacje w bankach o kredycie na okres 36 miesi ę cy, na zakup sprz ę tu komputerowego (komputer, drukarka, itp.). Po ustaleniu ofert z kilku banków, minimum dwóch, przeprowadzaj ą symulacj ę sp ł at kredytów i dokonuj ą wyboru banku, w którym nale ż y zaci ą gn ąć kredyt.

3

4 Nazwa handlowa kredytu: POŻYCZKA Typ kredytu : POŻYCZKA GOTÓWKOWA W PLN Kwota kredytu: 5 000,00 PLN Waluta kredytu: PLN Waluta spłaty: PLN Okres kredytowania: 3 lata Okresowość kapitału: 1 miesiąc Okresowość odsetek: 1 miesiąc Oprocentowanie nominalne: 16,75% Rzeczywista stopa kredytu: 22,49 % Całkowity koszt kredytu: 1 646,07 PLN Łączna kwota opłat i prowizji: 250,00 PLN

5

6

7

8

9

10 Nazwa handlowa kredytu: POŻYCZKA Typ kredytu : POŻYCZKA GOTÓWKOWA W PLN Kwota kredytu: 5 000,00 PLN Waluta kredytu: PLN Waluta spłaty: PLN Okres kredytowania: 3 lata Okresowość kapitału: 1 miesiąc Okresowość odsetek: 1 miesiąc Oprocentowanie nominalne: 13,30 % Rzeczywista stopa kredytu: 25,74 % Całkowity koszt kredytu: 1 742,37 PLN Łączna kwota opłat i prowizji: 250,00 PLN

11

12

13

14

15 Oprocentowanie nominalne jest niższe w Banku Spółdzielczym i wynosi 13,30% natomiast w Banku PKO BP wynosi 16,75% Rzeczywista stopa kredytu jest niższa w w Banku PKO BP i wynosi 22,49 % natomiast w Banku Spółdzielczym 25,74 % Koszt kredytu jest mniejszy w Banku PKO BP i wynosi 1 646,07 PLN, natomiast w Banku Spółdzielczym wynosi 1 742,37 PLN. Łączna kwota opłat i prowizji zarówno w Banku PKO BP jak i Banku Spółdzielczym jest taka sama i wynosi 250,00 PLN. Kwota odsetek jest mniejsza w Banku Spółdzielczym i wynosi 1099,97 PLN natomiast w Banku PKO BP wynosi 1396,07 PLN

16 Poszczególne litery i symbole u ż yte we wzorze oznaczaj ą : K - numer kolejnej wyp ł aty raty kredytu; K` - numer kolejnej sp ł aty kredytu lub kosztów; A K - kwot ę wyp ł aty raty kredytu „K”; A` K` - kwot ę sp ł aty kredytu lub kosztów „K` ”; Σ - sum ę ; m - numer ostatniej wyp ł aty raty kredytu; m` - numer ostatniej sp ł aty kredytu lub kosztów; t K - okres, wyra ż ony w latach lub u ł amkach lat, mi ę dzy pierwsz ą wyp ł at ą i kolejnymi wyp ł atami, pocz ą wszy od 2 do wyp ł aty „m”; t K ` - okres, wyra ż ony w latach lub u ł amkach lat, mi ę dzy pierwsz ą wyp ł at ą kredytu i kolejnymi sp ł atami kredytu lub kosztów, pocz ą wszy od 1 do sp ł aty „m` ”; i - rzeczywist ą roczn ą stop ę oprocentowania.

17

18


Pobierz ppt "Wykonali: Dominik Miłkowski, Tobiasz Ogórek, Krzysztof Kozak Klasa II a Zespół Szkół w Krzepicach Liceum o\Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego opieka:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google