Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Czynniki zwiększające skuteczność przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Czynniki zwiększające skuteczność przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym."— Zapis prezentacji:

1

2 Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Czynniki zwiększające skuteczność przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym młodzieży w świetle wyników badań ESPAD Pracownia Terapii i Psychoedukacj i

3 Badania ESPAD Zachowania ryzykowne w dużej mierze są zachowaniami ukrytymi, zlokalizowanymi w szarej strefie funkcjonowania społecznego młodego człowieka. Zachowania ryzykowne w dużej mierze są zachowaniami ukrytymi, zlokalizowanymi w szarej strefie funkcjonowania społecznego młodego człowieka. Pokazują aktualną sytuację zastaną, aktualną scenę epidemiologiczną, skalę zjawiska zachowań ryzykownych wśród uczniów. Pokazują aktualną sytuację zastaną, aktualną scenę epidemiologiczną, skalę zjawiska zachowań ryzykownych wśród uczniów. Charakteryzują grupę odbiorców uniwersalnej profilaktyki szkolnej – deklaracja doświadczeń. Charakteryzują grupę odbiorców uniwersalnej profilaktyki szkolnej – deklaracja doświadczeń.

4 Profilaktyka uzależnień Do niedawna sądzono, że głównym problemem związanym z używaniem substancji psychoaktywnych są uzależnienia - stąd przyjęła się nazwa „profilaktyka uzależnień” Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią

5 Profilaktyka narkomanii Koncentracja na widocznych problemach mobilizuje społeczeństwo do działań na rzecz młodzieży Profilaktyka przestępczości Profilaktyka alkoholowa Profilaktyka seksualna Profilaktyka przemocy i agresji Profilaktyka zachowań w sieci Profilaktyka objawowa

6 Profilaktyka zachowań ryzykownych Wspólne przyczyny Profilaktyka różnych zachowań problemowych / ryzykownych młodzieży Wspólne funkcje rozwojowe Współwystępowanie zachowań problemowych

7 Czym więc jest profilaktyka ? Gerald Edwards – profilaktyka to działania, kt ó re stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych.

8 Profilaktyka jako dyscyplina naukowa Czynniki ryzyka i czynniki chroniące Modele teoretyczne wyjaśniające zjawisko zachowań ryzykownych (np. teoria Jessorów) Skuteczne strategie profilaktyczne rozwijające psychospołeczne kompetencje: dzieci i młodzieży, rodziców, wychowawców

9 Efektywne strategie profilaktyczne   Porównywano skuteczność różnych strategii profilaktycznych (np. Tobler i wsp. 1992, 1997, 2000) – – w efekcie, w zakresie profilaktyki uniwersalnej, oceniono jako nieefektywne strategie ukierunkowane głównie na: przekaz wiedzy o konsekwencjach alternatywy dla zachowań ryzykownych – – efektywne okazały się strategie: wzmacniania kompetencji: radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, odpierania nacisków (Jessors, 1977; Botvin, 1984) wzmacnianie roli wychowawczej rodziny (Ajzen & Fishbein, 1980; Hansen, 1993) budowanie więzi ze szkołą (Hawkins & Weis, 1985 )

10 Czynniki chroniąceCzynniki ryzyka pozytywna postawa wobec szkoły (zaangażowanie, dobre oceny) negatywna postawa wobec używania/dewiacji odczuwana kontrola rodzicielska wsparcie emocjonalne od rodziców radzenie sobie w trudnych sytuacjach brak kontroli rodzicielskiej, niskie osiągnięcia szkolne, wagary tolerancja dla dewiacji przynależność do negatywnej grupy kolegów oczekiwanie pozytywnych efektów używania substancji ESPAD – czynniki w badaniach

11 Jak działają czynniki chroniące? Model redukowania ryzyka (Krzysztof Ostaszewski) Czynniki chroniące stanowią swego rodzaju bufor redukujący wpływ czynników ryzyka, modyfikują (zmniejszają) ich wpływ Koledzy używający substancji Używanie substancji Kompetencje emocjonalne np. odporność na stres Czynnik ryzyka Czynnik chroniący

12 Pozytywna profilaktyka Treścią i celem profilaktyki jest rozwój młodzieży poprzez wzmacnianie czynników chroniących dobre przygotowanie do życia społecznego, rodzinnego, zawodowego zmniejszenie natężenia zachowań ryzykownych

13 Dlaczego warto postawić na jakość/skuteczność profilaktyki? Przykład: test CAST zawarty w kwestionariuszu ankiety ESPAD – 3,4 % uczniów to problemowi użytkownicy marihuany, co stanowi 70 osób wśród 2082 badanych. Przykład: test CAST zawarty w kwestionariuszu ankiety ESPAD – 3,4 % uczniów to problemowi użytkownicy marihuany, co stanowi 70 osób wśród 2082 badanych. Użytkownik nie zarabia, jest na utrzymaniu bliskich, często dopuszcza się drobnych kradzieży, oszustw, handluje substancjami. Użytkownik nie zarabia, jest na utrzymaniu bliskich, często dopuszcza się drobnych kradzieży, oszustw, handluje substancjami. Każdy z nich średnio używa substancji za 30 zł dziennie. Są tacy, którzy używają wielokrotnie więcej, ale są i tacy, którzy codziennie nie używają. Każdy z nich średnio używa substancji za 30 zł dziennie. Są tacy, którzy używają wielokrotnie więcej, ale są i tacy, którzy codziennie nie używają. Aby kupić narkotyki za 30 zł, użytkownik problemowy musi ukraść (lub wynieść z domu) przedmioty za ok. 60 zł. Aby kupić narkotyki za 30 zł, użytkownik problemowy musi ukraść (lub wynieść z domu) przedmioty za ok. 60 zł. Co daje = 4 200 zł dziennie Co daje = 4 200 zł dziennie A w roku: 365 dni x 4 200 = 1 533 000 zł A w roku: 365 dni x 4 200 = 1 533 000 zł

14 Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Dziękuję za uwagę Pracownia Terapii i Psychoedukacj i


Pobierz ppt "Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień Czynniki zwiększające skuteczność przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google