Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Malanów. Historia Gminy Siedzibą Gminy jest Malanów. Najstarsza wzmianka o istnieniu Malanowa znajduje się bulli Papieża Innocentego II z 1136 roku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Malanów. Historia Gminy Siedzibą Gminy jest Malanów. Najstarsza wzmianka o istnieniu Malanowa znajduje się bulli Papieża Innocentego II z 1136 roku,"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Malanów

2 Historia Gminy Siedzibą Gminy jest Malanów. Najstarsza wzmianka o istnieniu Malanowa znajduje się bulli Papieża Innocentego II z 1136 roku, w której wymienione są ówczesne posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W XIII w. Malanów i okolice pozostawały w zasięgu wpływów kasztelani w Spicymierzu. W 1331 r., kiedy wspomniana kasztelania została zniszczona przez Krzyżaków, okolice Malanowa zostały przyłączone do posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Siedzibą Gminy jest Malanów. Najstarsza wzmianka o istnieniu Malanowa znajduje się bulli Papieża Innocentego II z 1136 roku, w której wymienione są ówczesne posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W XIII w. Malanów i okolice pozostawały w zasięgu wpływów kasztelani w Spicymierzu. W 1331 r., kiedy wspomniana kasztelania została zniszczona przez Krzyżaków, okolice Malanowa zostały przyłączone do posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

3 Malanów dzisiaj: Gmina Malanów jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części powiatu tureckiego województwa wielkopolskiego, sąsiaduje z następującymi gminami: Kawęczyn, Turek, Tuliszków, Mycielin, Ceków i Lisków. W 1999 roku został przyjęty herb zawierający elementy, które nieodłącznie kojarzą się z Gminą. Najbardziej znanym elementem jest dąb Bartek z Kotwasic. Obok niego elementami uzupełniającymi są krzyż biskupi i dzwon wieży kościelnej. Zielone tło symbolizuje rolniczy charakter Gminy. Gmina Malanów jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części powiatu tureckiego województwa wielkopolskiego, sąsiaduje z następującymi gminami: Kawęczyn, Turek, Tuliszków, Mycielin, Ceków i Lisków. W 1999 roku został przyjęty herb zawierający elementy, które nieodłącznie kojarzą się z Gminą. Najbardziej znanym elementem jest dąb Bartek z Kotwasic. Obok niego elementami uzupełniającymi są krzyż biskupi i dzwon wieży kościelnej. Zielone tło symbolizuje rolniczy charakter Gminy.

4 Położenie gminy na mapie powiatu: Malanów leży przy trasie nr 470. Od Turku - siedziby powiatu, dzieli go odległość zaledwie 10 km. Gmina Malanów składa się z 20 wsi i podzielona jest na 17 sołectw.

5 Sołectwa wchodzące w skład gminy oraz ich położenie: L.p. Nazwa sołectwa 1. Bibianna Bibianna 2.Celestyny 3.Dziadowice 4. Dziadowice - Folwark 5.Feliksów 6.Grąbków 7.Kotwasice 8.Malanów 9.Miłaczew 10. Miłaczew Kolonia 11.Miłaczewek 12.Poroże 13.Rachowa 14. Skarżyn - Kolonia 15. Stary Czachulec 16.Targówka 17.Żdżenice

6 Rolnictwo na terenie gminy: Użytki rolne zajmują obszar 7.310 ha, czyli stanowią ponad 68% powierzchni Gminy. Gmina nie posiada gleb klasy I i II, a gleby klasy III stanowią 10,1% powierzchni gruntów ornych. W Gminie przeważa udział słabych gruntów klas V i VI (łącznie prawie 67% powierzchni), co wskazuje na względnie niekorzystne warunki do gospodarowania rolniczego. Duża część gruntów powinna zostać wyłączona z użytkowania rolniczego i przeznaczona pod lasy oraz nieużytki. Użytki rolne zajmują obszar 7.310 ha, czyli stanowią ponad 68% powierzchni Gminy. Gmina nie posiada gleb klasy I i II, a gleby klasy III stanowią 10,1% powierzchni gruntów ornych. W Gminie przeważa udział słabych gruntów klas V i VI (łącznie prawie 67% powierzchni), co wskazuje na względnie niekorzystne warunki do gospodarowania rolniczego. Duża część gruntów powinna zostać wyłączona z użytkowania rolniczego i przeznaczona pod lasy oraz nieużytki.

7 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 1.Na terenie Gminy Malanów działają cztery szkoły podstawowe i jedno gimnazjum (stan w roku szkolnym 2006/2007): Szkoła Podstawowa w Malanowie, Szkoła Podstawowa w Malanowie, Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, Szkoła Podstawowa w Kotwasicach, Szkoła Podstawowa w Kotwasicach, Szkoła Podstawowa w Miłaczewie, Szkoła Podstawowa w Miłaczewie, Gimnazjum w Malanowie. Gimnazjum w Malanowie.

8 Sport Upowszechnianiem kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w Gminie Malanów, zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Sportu organizując zawody, turnieje sportowe i rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej. W skład drużyn Ligi Piłki Nożnej wchodzi 101 zawodników. W związku z organizacją rozgrywek ligowych GCKiS zatrudniło sędziego i ubezpieczyło zawodników. Upowszechnianiem kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w Gminie Malanów, zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Sportu organizując zawody, turnieje sportowe i rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej. W skład drużyn Ligi Piłki Nożnej wchodzi 101 zawodników. W związku z organizacją rozgrywek ligowych GCKiS zatrudniło sędziego i ubezpieczyło zawodników. 1.Turnieje organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malanowie to: I Gminne Mistrzostwa w Darta, I Turniej Ulicznej Piłki Nożnej, IV Turniej Piłki Nożnej z okazji obchodów Dni Malanowa, I Malanowskie Wyścigi Przełajowe, Otwarty Turniej Warcabowy pod patronatem Starosty Powiatowego w Turku, II Gminny Turniej w Siatkówce Plażowej, Turniej Koszykówki Ulicznej, I Malanowski Biegi Uliczne.

9 Ogólne wydarzenia z 1989 roku. Obrady Okrągłego Stołu trwające od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku) były jednym z najdonioślejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Rokowania były następstwem wiosennej fali strajków roku 1988. Dla Polski był to okres załamywania się jednopartyjnego ustroju, opartego na monopolu władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obrady Okrągłego Stołu trwające od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku) były jednym z najdonioślejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Rokowania były następstwem wiosennej fali strajków roku 1988. Dla Polski był to okres załamywania się jednopartyjnego ustroju, opartego na monopolu władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. Wybory czerwcowe, Wybory do Sejmu Kontraktowego) - odbyły się 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele społeczeństwa uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy

10 Reforma Balcerowicza. Leszek Balcerowicz poprosił marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza o zwołanie posiedzenia Sejmu 17 grudnia 1989 r. Zjawił się prezydent i ambasadorowie, był niemal komplet posłów. Balcerowicz mówił: "Trzeba skończyć z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Społeczeństwo poprze program, jeżeli jasne będą jego cele i skutki. Zmian systemowych nie będzie, dopóki trwa inflacja. Dlatego pierwsze uderzenie musi być wymierzone w nią". Plan miał umożliwić przejście z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Ze względu na katastrofalną sytuację finansów publicznych określono datę przejścia do nowego systemu na 1 stycznia 1990 roku. Nikt - ani Balcerowicz, ani rozmaici eksperci - nie wiedział, jak zareaguje gospodarka na wprowadzenie owego planu. Leszek Balcerowicz poprosił marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza o zwołanie posiedzenia Sejmu 17 grudnia 1989 r. Zjawił się prezydent i ambasadorowie, był niemal komplet posłów. Balcerowicz mówił: "Trzeba skończyć z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Społeczeństwo poprze program, jeżeli jasne będą jego cele i skutki. Zmian systemowych nie będzie, dopóki trwa inflacja. Dlatego pierwsze uderzenie musi być wymierzone w nią". Plan miał umożliwić przejście z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Ze względu na katastrofalną sytuację finansów publicznych określono datę przejścia do nowego systemu na 1 stycznia 1990 roku. Nikt - ani Balcerowicz, ani rozmaici eksperci - nie wiedział, jak zareaguje gospodarka na wprowadzenie owego planu.

11 Gmina Malanów przed 1989r Działalność Spółdzielczości Bankowej w Malanowie zapoczątkowana została w 1912 roku założeniem Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, które było odpowiedzią na ówczesne panujące stosunki gospodarcze. Celem tej instytucji było przeciwstawić się wyzyskowi i stanowić samoobronę przed biedą. Działalność Spółdzielczości Bankowej w Malanowie zapoczątkowana została w 1912 roku założeniem Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, które było odpowiedzią na ówczesne panujące stosunki gospodarcze. Celem tej instytucji było przeciwstawić się wyzyskowi i stanowić samoobronę przed biedą. W oparciu o środki pieniężne gromadzone przez członków, udzielano taniego kredytu na rozwój i modernizację posiadanych warsztatów i gospodarstw rolnych. Towarzystwo funkcjonowało na zasadzie samopomocy.

12 Bezrobocie na terenie gminy: Stopa bezrobocia w Gminie spadła z 14% w roku 2002 do 9% na koniec 2006 roku. Na koniec 2007 roku stopa bezrobocia dla powiatu tureckiego wynosiła 8,5%, to mniej niż średnia dla kraju (11,2%) ale więcej niż średnia dla Wielkopolski (7,9%). Kształtowanie się stopy bezrobocia w Gminie Malanów przedstawiono na Wykresie 3.4.

13 Podatki i opłaty lokalne Gminy Malanów w latach 2002-2006: Dużym problemem dla budżetu Gminy jest zaleganie przez niektórych płatników z uiszczaniem kwot z tytułu podatków lokalnych. W 2006 roku Urząd Gminy wystosował do dłużników 281 upomnień oraz 83 tytuły wykonawcze do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Turku. Dużym problemem dla budżetu Gminy jest zaleganie przez niektórych płatników z uiszczaniem kwot z tytułu podatków lokalnych. W 2006 roku Urząd Gminy wystosował do dłużników 281 upomnień oraz 83 tytuły wykonawcze do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Turku. Udział podatków i opłat lokalnych w stosunku do dochodów ogółem spada, co jest niepokojącą tendencją W latach 2002 – 2004 oscylował wokół 17%. W ciągu ostatnich dwóch lat nie przekroczył 15%. Gmina musi szukać inwestorów i przedsiębiorców, którzy podniosą udział podatków w ogólnych dochodach inaczej trudno będzie zachować Gminie niezależność od budżetu Państwa oraz pozyskiwać fundusze na dalszy rozwój.

14 Podmioty gospodarcze: W ciągu 5 lat liczba podmiotów wzrosła o 15, tj., ponad 7%. Najmniej podmiotów gospodarczych odnotowano w latach 2002, 2004, 2005 (212 podmiotów). W strukturze przedsiębiorstw dominuje własność prywatna W ciągu 5 lat liczba podmiotów wzrosła o 15, tj., ponad 7%. Najmniej podmiotów gospodarczych odnotowano w latach 2002, 2004, 2005 (212 podmiotów). W strukturze przedsiębiorstw dominuje własność prywatna Urzędu Gminy, liczba podmiotów gospodarczych wyniosła w 2006 roku 227. Liczba podmiotów zmieniała się w analizowanym okresie.

15 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Malanów

16 Auror: Kinga Szczap Id


Pobierz ppt "Gmina Malanów. Historia Gminy Siedzibą Gminy jest Malanów. Najstarsza wzmianka o istnieniu Malanowa znajduje się bulli Papieża Innocentego II z 1136 roku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google