Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Zespołu ds. ustalenia priorytetów Wieloletnich Planów Inwestycyjnego i Finansowego. Analiza dostępnych kryteriów wyboru zadań oraz tych kryteriów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Zespołu ds. ustalenia priorytetów Wieloletnich Planów Inwestycyjnego i Finansowego. Analiza dostępnych kryteriów wyboru zadań oraz tych kryteriów,"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Zespołu ds. ustalenia priorytetów Wieloletnich Planów Inwestycyjnego i Finansowego. Analiza dostępnych kryteriów wyboru zadań oraz tych kryteriów, które umożliwią obiektywną ich ocenę.

2  Zespół ds. ustalenia priorytetów Wieloletnich Planów Inwestycyjnego i Finansowego dla Miasta Zakopane został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane - Pana Janusza Majchra

3  Proces opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) polega na :  identyfikacji potrzeb,  ustaleniu priorytetów,  obiektywnym wyborze przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających: celom rozwoju miasta, możliwościom finansowym miasta.

4  Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy dostępnych kryteriów wyboru zadań inwestycyjnych oraz wyłonienie spośród nich kilkunastu, które umożliwią obiektywną ocenę zgłoszonych zadań, uwzględniającą opinię członków naszej wspólnoty samorządowej.

5  Przyjęte kryteria powinny uwzględnić opinię społeczeństwa naszego miasta.

6  Na podstawie przeprowadzonej ankiety można dokonać następującej oceny opinii mieszkańców Zakopanego.  Jakie dziedziny działalności samorządu miejskiego są ważne dla zakopiańczyków ?

7

8  Przedstawiciele firmy Krakfin wykonującej na zlecenie Miasta Zakopane Wieloletni Plan Inwestycyjny, zaproponowali i zadali pytanie o możliwość przyjęcia następujących kryteriów :

9 1. Zgodność z celami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2. Efektywność kosztowa. 3. Stopień przygotowania projektu (zadania). ? ? ?

10 4.Powiązanie inwestycji z innymi projektami. 5.Beneficjanci projektu inwestycyjnego. 6.Wpływ na rozwój gospodarczy. ? ? ?

11 7.Zadanie generuje wpływy budżetowe. 9.Możliwość uzyskania dotacji i subwencji. 8.Możliwość uzyskania pożyczki lub kredytu komercyjnego. ? ? ?

12 10.Ocena społeczności lokalnej. 11.Czasokres realizacji. ? ?

13  Zespół rezygnuje z następujących kryteriów : 1.XXXXXX 2.XXXXXX 3.XXXXXX 4.XXXXXX 5.XXXXXX 6.XXXXXX 7.XXXXXX 8.XXXXXX 9.XXXXX 10.XXXXX 11.XXXXX

14  Zespół proponuje przyjęcie następujących nowych kryteriów :

15 13.? 14.? ? ? ? 12.?

16  Wybór wagi zakwalifikowanych kryteriów.  Każdy członek zespołu dysponuje pulą 5 punktów, w ramach której przyznaje punkty dla poszczególnych ważnych dla niego kryteriów.

17  Komisja dokonała wyboru następujących kryteriów.

18

19  Do chwili obecnej zostały zgłoszone następujące zadania o wartości pow. 1 000 000 PLN celem umieszczenia ich w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Miasta Zakopane na okres od 2009-2017r.

20 Budowa wielopoziomowych parkingów przy ulicy 3. Maja Remont ulicy Chłabówka Dolna Przebudowa ul. Zaryckiego Przebudowa ul. Harenda Przebudowa ul. Za Strugiem Remont mostu na Walową Górę Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7 w Zakopanem Przebudowa ul.Broniewskiego Rewitalizacja parku (poszerzenie placu przed pomnikiem Grunwaldzkim) i Placu Niepodległości Hala widowiskowo - kongresowa

21 Amfiteatr ( zadaszony) Remont ulicy Droga do Samków Przebudowa ul. Ks. Józefa Stolarczyka Przebudowa drogi ul. Ubocz i ul. Sobczakówka Budowa Drogi Ciagłowka, Furmanowa Przebudowa drogi ul. Wierchowej Remont drogi ul. Jagiellońskiej Przebudowa ul. Rybkówka powódź 2008 Remont drogi ul. Kościuszki Przebudowa drogi ul. Janosówka i Stary Młyn

22 Remont drogi ul. Bronisława Czecha Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej Budowa ronda– skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i Hr. Wł. Zamoyskiego, Zwierzyniecka etap 1- wykonanie dokumentacji ” Remont drogi ul. Tetmajera Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza Remont drogi ul. Orkana Przebudowa drogi ul. Szkolna Remont drogi ul. Grunwaldzka Przebudowa Drogi ul. Małe Żywczańskie Remont drogi ul. Chramcówki

23 Remont drogi ul.TataryGÓRAL*SKI Remont drogi Aleja 3 go Maja Remont drogi ul. Do Olczy Remont drogi ul. Chałubińskiego Remont drogi ul. Zamoyskiego Remont drogi ul. Droga na Bystre Remont ul. Krupówki Remont drogi ul. TataryGÓRAL*SKI Remont drogi Aleja 3 go MajaGÓRAL*SKI Remont drogi ul. Do OlczyGÓRAL*SKI Remont drogi ul. ChałubińskiegoGÓRAL*SKI Remont drogi ul. ZamoyskiegoGÓRAL*SKI Remont drogi ul. Droga na BystreGÓRAL*SKI Remont ul. KrupówkiGÓRAL*SKI

24 Przebudowa stadionu przy ul. Orkana Modernizacja budynku Gimnazjum nr 3 Budowa budynku wielorodzinnego pn. "Kamieniec" Budowa budynku wielorodzinnego pn. "Kasprowicza" Budowa Sali Gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 Sieć toalet publicznych (samomyjących się)

25  Prosimy o analizę zgłoszonych zadań i przekazanie uwag celem wzięcia ich pod uwagę w dalszej procedurze uchwalenia WPI.

26  Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowali : Paulina Podkanowicz Bronisław Bublik


Pobierz ppt "Posiedzenie Zespołu ds. ustalenia priorytetów Wieloletnich Planów Inwestycyjnego i Finansowego. Analiza dostępnych kryteriów wyboru zadań oraz tych kryteriów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google