Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekunka środowiskowa Czas trwania nauki: 1 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekunka środowiskowa Czas trwania nauki: 1 rok."— Zapis prezentacji:

1 Opiekunka środowiskowa Czas trwania nauki: 1 rok

2 Kwalifikacje zawodowe  Po ukończeniu szkoły z wynikiem pozytywnym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w skrócie nazywanego egzaminu zawodowego.  Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych. oraz tytuł zawodowy "Opiekunka środowiskowa."

3 Charakterystyka zawodu:  Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,  wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych,  udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,  mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

4 Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest:  Przygotowanie ich do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.  Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej  Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

5 Absolwent szkoły opiekunki środowiskowe powinien prezentować następujące postawy: empatię i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kulturę osobistą, dojrzałość emocjonalną i społeczną, gotowość niesienia pomocy, życzliwość i wyrozumiałość dla innych ludzi, tolerancję dla odmienności, cierpliwość, dokładność i konsekwencję w działaniu, obowiązkowość, samokrytycyzm, krytycyzm oraz obiektywizm w ocenianiu.

6 Zatrudnienie  WARUNKI PRACY Miejscem pracy opiekunki środowiskowej są mieszkania i domostwa osób potrzebujących, a także liczne organizacje i fundacje prowadzące działalność o podobnym charakterze, które osoba obsadzona na tym stanowisku odwiedza w poszukiwaniu środków i wsparcia technicznego. Możliwości zatrudnienia opiekunki środowiskowej:  Miejskie Ośrodki pomocy społecznej  Domy Pogodnej Starości  Środowisko domowe podopiecznych  Placówki Paliatywne  Domy dla przewlekle chorych  Domy Samotnej Matki


Pobierz ppt "Opiekunka środowiskowa Czas trwania nauki: 1 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google