Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Diagnoza - najważniejsze kryteria 1. Prognoza demograficzna 2. Baza techno - dydaktyczna szkół 3. Wyniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Diagnoza - najważniejsze kryteria 1. Prognoza demograficzna 2. Baza techno - dydaktyczna szkół 3. Wyniki."— Zapis prezentacji:

1 NOWA ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

2 Diagnoza - najważniejsze kryteria 1. Prognoza demograficzna 2. Baza techno - dydaktyczna szkół 3. Wyniki naboru uczniów do klas pierwszych 4. Stopień wykorzystania budynków 5. Koszty kształcenia

3 Liczba uczniów uczestnicząca w naborze do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1.Na przestrzeni ostatnich lat malała systematycznie liczba uczniów kształcących się w szkołach podstawowych, co miało decydujący wpływ na liczbę uczniów biorących udział w naborze do gimnazjów. Sytuację tą obrazuje poniższa tabela: Rok2007200820092010201120122013 (przewidywana) Liczba uczniów 6250594456405351495347864470 2. Podobną tendencję zauważyć można w gimnazjach, w których liczba uczniów systematycznie maleje, co ma decydujący wpływ na liczbę uczniów biorących udział w naborze do szkół ponadgimnazjalnych: Rok2007200820092010201120122013 (przewidywana) 2014 (przewidywana) l.uczniów kl.I81657626718769996599608561005994

4 Wykorzystanie bazy techno-dydaktycznej szkół 2007 –2012 SPG LO ( samodzielne LO) ZSOZSP spadek liczby uczniów 2,63%21%26,2%28,3%4,9% wykorzystanych miejsc 66,1%51,2%59,6%45,3%52,9% wzrost rocznych kosztów kształcenia jednego ucznia 42,8%43,9%37,4%36, 5% 20,3% (bez LO)

5 Prognoza liczby dzieci i młodzieży w Łodzi według edukacyjnych grup wieku Lata Grupy wieku 0 – 23 – 67 – 1213 – 1516 – 1819 – 24 201217 95622 97330 94815 60818 29049 840 201517 23323 27232 17514 97415 79244 517 202015 31321 77333 80115 90715 23737 077 202513 12519 09731 78916 67616 74336 150 203011 57616 34427 88315 52116 53838 549 203511 10614 66423 83313 48214 95037 953 Źródło: www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htmwww.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm

6 c.d. Prognoza liczby dzieci i młodzieży w Łodzi według edukacyjnych grup wieku Prognozy Urzędu Statystycznego w Łodzi na lata 2012-2020 potwierdzają tendencję malejącą i wskazują, że liczba ludności w Łodzi w wieku 0-24 lata zmniejszy się o 10,6%. Dalsza analiza wskazuje jeszcze większą dynamikę spadku liczby urodzeń. Porównując rok 2012 z 2035 liczba ludności w Łodzi w wieku 0-24 lata zmniejszy się o 25,5%

7 Plan nowej organizacji sieci szkół 1.Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116 – możliwość uruchomienia 3 nowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 6. Baza szkoły: 14 sal lekcyjnych, 1 sala komputerowa, 2 biblioteczne, 2 sale świetlicowe, 1 sala gimnastyczna i 1 przystosowana do zajęć wychowania fizycznego (w tym do gimnastyki korekcyjnej) oraz 5 innych pomieszczeń. Ponadto szkoła posiada boisko ORLIK oraz miejsce i plac zabaw, wybudowane w ramach programu „Radosna szkoła”. Uczniowie i oddziały 11 oddziałów, w tym 1 oddział rocznego przygotowania przedszkolnego, 233 uczniów, w tym 25 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

8 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół 2.Szkoła Podstawowa nr 46 przy ul. Wólczańskiej 202 – zmiana siedziby, przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Żwirki 11/13 z równoczesnym przeniesieniem Publicznego Gimnazjum nr 25 do budynku przy ul. Sienkiewicza 117 i połączenie z Publicznym Gimnazjum nr 5. Baza szkoły przy ul. Żwirki 11/13: 14 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, 2 sale biblioteczne, 1 sala gimnastyczną i 1 dodatkowa przystosowana do zajęć wychowania fizycznego oraz 1 inne pomieszczenie dydaktyczne. Zakończona termomodernizacja budynku. Baza szkoły przy ul. Wólczańskiej 202: 14 sal lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, 2 sale biblioteczne, 2 świetlicowe, 2 sale gimnastyczne Zły stan techniczny budynku, brak możliwości inwestycji, w tym budowy placu zabaw dla dzieci. Uczniowie i oddziały 14 oddziałów i 250 uczniów

9 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół Publiczne Gimnazjum nr 25 ul. Żwirki 11/13 – włączenie z dniem 1.09.2013r. w strukturę Publicznego Gimnazjum nr 5 przy ul. Sienkiewicza 117 z możliwością zakończenia nauki przyszłorocznych uczniów klas II i III w swojej obecnej siedzibie przy ul. Żwirki 11/13 lub w Publicznym Gimnazjum nr 5. Nowe oddziały klas I tworzone byłyby już tylko w Publicznym Gimnazjum nr 5 przy ul. Sienkiewicza 117. Baza Gimnazjum nr 5 przy ul. Sienkiewicza 117: 17 sal lekcyjnych, 2 sale komputerowe, 1 biblioteczna, 1 pomieszczenie przystosowane do ćwiczeń gimnastycznych, 1 sala gimnastyczna. Uczniowie i oddziały G 5 - 12 oddziałów i 275 uczniówG 25 - 5 oddziałów i 117 uczniów

10 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół Za powyższym rozwiązaniem przemawiają ponadto: -zapewnienie dzieciom Szkoły Podstawowej nr 46 lepszych warunków. Budynek przy ul. Żwirki 11/13 został w 2012 r. zmodernizowany, a ponadto jego uregulowany stan prawny pozwoliłby na realizację programów rządowych, takich jak Radosna szkoła, -wysokie koszty utrzymania Szkoły Podstawowej nr 46 w obecnym budynku. Szkoła mieści się w budynku administrowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i zgodnie z umową z administratorem Miasto pokrywa koszty eksploatacji budynku w 44,7 % (tj. ok. 8-10 tys. zł miesięcznie), -coroczne, niezadawalające wyniki naboru uczniów do klas I Gimnazjum nr 25. Ponad 80% uczniów zamieszkałych w rejonie szkoły wybiera inne gimnazja, wśród których do najczęściej wybieranych należą: Gimnazjum nr 26, 5, 21, 32, 41, -zmniejszenie kosztów utrzymania Publicznego Gimnazjum nr 5 i pełniejsze wykorzystanie bazy szkoły.

11 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół 3.Szkoła Podstawowa nr 61 przy ul. Okólnej 183 – propozycja wygaszania oddziałów Szkoły Podstawowej nr 61 do 31.08.2017r. z równoczesnym rozpoczęciem procesu przekazania szkoły podmiotowi zewnętrznemu. Rok szkolny 12/1311/1210/ 1109/ 1008/ 0907/ 08 oddz.ucz.oddz.ucz.oddz.ucz.oddz.ucz.oddz.ucz.oddz.ucz. Liczba uczniów 613061156110610861016105 w tym liczba uczniów z obwodu szkoły 444342354142 w tym liczba uczniów spoza obwodu 865654475357 w tym liczba uczniów spoza Łodzi 6659566148 GMINA Liczba uczniów Procentowo liczba uczniów Łódź6449,2% Zgierz6046,2% Stryków53,8% Ozorków10,8% Ponad połowa uczniów zameldowanych poza Łodzią Wykaz uczniów w r.szk. 2012/2013 Porównując rok 2011 z rokiem 2007, średnie koszty na 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 61 wzrosły o 74%. Średnie koszty kształcenia jednego ucznia SP 61, przewyższają o 62,5% średnie koszty kształcenia uczniów w łódzkich szkołach podstawowych. W 2011r. otrzymana subwencja na szkołę pokryła jedynie 46,7% kosztów

12 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół 4.Szkoła Podstawowa nr 203 ul. Pomorska 437 - ogłoszenie konkursu na przejęcie szkoły przez Stowarzyszenie lub inny podmiot. Baza szkoły: 6 sal lekcyjnych, 1 sala komputerowa i 1 biblioteczna, plac zabaw dla dzieci, wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła”, brak sali gimnastycznej. Uczniowie i oddziały 6 oddziałów i 65 uczniów Koszty utrzymania szkoły na przestrzeni ostatnich 5 lat wzrosły o ponad 88% i są o 54% wyższe od średnich kosztów przypadających na 1 ucznia w łódzkich szkołach.

13 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół 5.Publiczne Gimnazjum nr 27 ul. Pogonowskiego 34 - przeniesienie do budynku XXXIV LO przy ul. Żeromskiego 26 i włączenie Publicznego Gimnazjum nr 27 z dniem 1.09.2013r. w strukturę Publicznego Gimnazjum nr 24 lub stworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziłoby XXXIV LO oraz połączone Gimnazja nr 24 i 27. Zwolnienie budynku przy ul. Pogonowskiego 34. Baza XXXIV LO: 18 sal lekcyjnych, w tym 2 komputerowe, biblioteka, duża sala gimnastyczna i dodatkowe pomieszczenie przystosowane do zajęć z wychowania fizycznego, boisko. Budynek nowoczesny, po zakończonej w bieżącym roku termomodernizacji. Uczniowie i oddziały G 24 - 5 oddziałów i 112 uczniówG 27 - 5 oddziałów i 112 uczniów Za powyższym rozwiązaniem przemawiają: 1.zapewnienie uczniom lepszych warunków nauki (obecnie – budynek pofabryczny, mała sala gimnastyczna z żeliwnymi filarami pośrodku, brak własnego boiska, 2.możliwość przejścia od 1.09.2013r. do budynku przy ul. Żeromskiego całych klas w obecnym składzie i kontynuacji nauki w nowej siedzibie, 3.zmniejszenie kosztów utrzymania obu szkół, tj. Publicznego Gimnazjum nr 24 i 27.

14 Przeniesienie XXXIV LO, ul. Żeromskiego 26 do budynku ZSO 7, ul. Minerska 1/3 XXXIV LO Baza: 18 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie biblioteczne, 1 sala gimnastyczna, 1 pomieszczenie przystosowane do zajęć wf. Obecnie do budynku przeniesione 24 Gimnazjum. Uczniowie, oddziały: 2007/08 – 524 / 18, 2012/13 – 226 / 8 - spadek o 57% ZSO 7 (G 23, XLV LO) Baza: 19 sal lekcyjnych, 3 pomieszczenia biblioteczne, 1 sala gimnastyczna. Uczniowie, oddziały 2007/08 – 499 / 18, 2012/13 – 284 / 11 - spadek 44% Funkcjonowanie ZSO 7 oraz XXXIV LO w jednym budynku spowoduje obniżenie kosztów kształcenia, da szansę na rozwój obydwu liceom oraz gimnazjum wchodzącemu w skład zespołu, wpłynie na poprawę stabilizacji zatrudnienia, umożliwi właściwą realizację podstawy programowej. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

15 6.Publiczne Gimnazjum nr 40 przy ul. Kaliskiej 25/27 – włączenie z dniem 31.08.2013r. w strukturę Publicznego Gimnazjum nr 46 przy ul. Krochmalnej 15 z możliwością zakończenia nauki przyszłorocznych uczniów klas II i III w swojej obecnej siedzibie przy ul. Kaliskiej 24/26 lub w Publicznym Gimnazjum nr 46. Nowe oddziały klas I tworzone byłyby już tylko w Publicznym Gimnazjum nr 46 przy ul. Krochmalnej 15. Planowana jest także kontynuacja prowadzenia oddziałów przysposabiających do pracy (PZ) we współpracy z OHP w 2 gimnazjach w różnych dzielnicach miasta: na Bałutach - w Publicznym Gimnazjum nr 14 przy al. I Dywizji 16/18 oraz na Górnej – w Publicznym Gimnazjum nr 46 przy ul. Krochmalnej 15. Takie rozmieszczenie klas PZ ułatwi dostęp do nich uczniów z różnych gimnazjów z całego miasta. Baza G 46: 21 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 1 bibliotekę, 1 salę gimnastyczną, 1 dodatkową salę przystosowaną do zajęć wychowania fizycznego oraz 1 inne pomieszczenie

16 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół Uczniowie i oddziały G 46 - 12 oddziałów i 323 uczniówG 40 - 9 oddziałów i 214 uczniów Za powyższym rozwiązaniem przemawiają: -zapewnienie dzieciom lepszych warunków nauki. Gimnazjum nr 40 dysponuje niewielką salą gimnastyczną i małym asfaltowym boiskiem. W przypadku przeniesienia uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 46, istnieje możliwość korzystania przez uczniów z Orlika Szkoły Podstawowej nr 38 usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 46, -wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych w wymienionych gimnazjach, co może przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum 40 i podniesienia ich wyników nauczania, -możliwość przejścia do wskazanych gimnazjów całych oddziałów w pełnym składzie, co zwiększa szansę na zatrudnienie nauczycieli w większym wymiarze., -lepsze wykorzystanie bazy Publicznego Gimnazjum nr 46. Obecnie Gimnazjum nr 46 wykorzystuje swoją bazę w 46%, -zwolnienie budynku przy ul. Kaliskiej 24/26.

17 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół 7. Publiczne Gimnazjum nr 42 przy ul. Dubois 7/9 – włączenie z dniem 1.09.2013r. w strukturę Publicznego Gimnazjum nr 38, którego siedziba przeniesiona byłaby z ulicy Municypalnej 4 do budynku przy ul. Dubois 7/9. Takie rozwiązanie wiązałoby się z ewentualnym oddaniem budynku Gimnazjum 38 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56, w związku z bezpośrednim sąsiedztwem obu placówek. Baza G 42: 17 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka i duża sala gimnastyczna. Baza G 38: 10 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka, sala gimnastyczna i 4 inne pomieszczenia. Uczniowie i oddziały G 42 - 6 oddziałów i 161 uczniówG 38 - 8 oddziałów i 197 uczniów

18 c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół Za powyższym rozwiązaniem przemawiają: -podobne, dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych, uzyskiwane przez uczniów obu szkół, dające szansę na utrzymanie dobrego, stabilnego poziomu nauczania, -lepsze wykorzystanie bazy Gimnazjum nr 42. Baza ta zabezpieczyłaby w pełni potrzeby połączonego gimnazjum, które liczyłoby łącznie 14 oddziałów i 358 uczniów. W chwili obecnej baza Publicznego Gimnazjum nr 42 wykorzystywana jest w 28,7%, a baza Publicznego Gimnazjum nr 38 w 54%, -zmniejszenie kosztów utrzymania obu szkół, tj. Publicznego Gimnazjum nr 38 i 42, -możliwość przekazania budynku Gimnazjum nr 38 na potrzeby innych instytucji publicznych (np. na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 38).

19 8.Przeniesienie XXXV LO, ul. Staszica 1/3 do budynku XXX LO, ul. Obornicka 11/13 XXXV LO Baza: 14 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie biblioteczne, 1 sala gimnastyczna, 1 pomieszczenie przystosowane do zajęć wf. Budynek zajmowany wspólnie z ZSS nr 3 (odrębne wejścia). Sala gimnastyczna używana wspólnie z ZSS nr 3. Zwolniona część budynku przy ul. Staszica może być przeznaczona na potrzeby kształcenia specjalnego lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie, oddziały: 2007/08 – 485 / 16, 2012/13 – 209 / 8 - spadek o 56% XXX LO Baza: 20 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie biblioteczne, 1 świetlicowe, 1 sala gimnastyczna i 2 pomieszczenia do zajęć wf. Budynek w dobrym stanie technicznym, ponadto szkoła posiada boisko ORLIK. Uczniowie, oddziały 2007/08 – 475 / 16, 2012/13 – 213 / 8 - spadek o 55,2% Funkcjonowanie liceów w jednym budynku spowoduje obniżenie kosztów kształcenia, da szansę na rozwój połączonych szkół oraz zatrudnienie zarówno nauczycieli, jak również większości pracowników administracji i obsługi. Stworzenie w przyszłości jednej, większej szkoły wpłynie na poprawę stabilizacji zatrudnienia pracowników i jego korzystniejszą strukturę. Umożliwi także właściwą realizację założeń reformy programowej. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

20 9.Przeniesienie XXIII Liceum Ogólnokształcącego z ul. J. Piłsudskiego 159 do budynku XXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Zelwerowicza 38/44. XXIII LO Baza: 21 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia biblioteczne, 1 sala gimnastyczna, 1 pomieszczenie przystosowane do zajęć wf. Uczniowie, oddziały: 2007/08 – 480 / 17, 2012/13 – 232 / 8 - spadek o 52% XXIX LO Baza: 21 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie biblioteczne, 1 sala gimnastyczna. Uczniowie, oddziały 2007/08 – 522 / 16, 2012/13 – 299 / 10 - spadek o 43% Funkcjonowanie liceów w jednym budynku spowoduje obniżenie kosztów kształcenia, da szansę na rozwój połączonych szkół oraz zatrudnienie zarówno nauczycieli, jak również większości pracowników administracji i obsługi. Stworzenie w przyszłości jednej, większej szkoły wpłynie na poprawę stabilizacji zatrudnienia pracowników i jego korzystniejszą strukturę. Umożliwi także właściwą realizację założeń reformy programowej. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

21 10.Przeniesienie ZSP 18, ul. Edwarda 41 do budynku ZSP 19, ul. Żeromskiego 115 ZSP 18 Baza: 28 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie biblioteczne, 1 sala gimnastyczna. Uczniowie, oddziały: 2007/08 – 320 / 15, 2012/13 – 245 / 11 - spadek o 24% ZSP 19 Baza: Zespół dysponuje kompleksem budynków, z dużą liczbą sal i pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. W budynku głównym - 48 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia biblioteczne, 4 pomieszczenia do zajęć wf, duża aula. W innych budynkach po kilka sal lekcyjnych, pomieszczeń wykładowych lub warsztatowych. Uczniowie, oddziały 2007/08 – 546 / 22, 2012/13 – 746 / 27 - wzrost o 36% Koszty kształcenia zmniejszyły się w stosunku do 2007 r. o 10%. Zespół prężnie rozwija się, kształci w wielu zawodach. Funkcjonowanie tych zespołów w jednym budynku spowoduje obniżenie kosztów kształcenia ZSP 18, da szansę na rozwój kształcenia i stabilizację zatrudnienia. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

22 11.Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Różyckiego 5 do budynku ZSP 19 przy ul. Żeromskiego 115 lub do budynku ZSP 20 przy ul. Wareckiej 41 CKU Zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele oraz 2 razy w tygodniu rano i po południu. Baza nie jest w pełni wykorzystana. W CKU funkcjonują następujące typy szkół: gimnazjum, liceum ogólnokształcące, uzupełniające LO, technikum uzupełniające, szkoła policealna. W związku z reformą systemu edukacji, w najbliższym czasie zlikwidowane zostanie technikum uzupełniające oraz uzupełniające liceum ogólnokształcące. Zwolniony budynek może zostać sprzedany Politechnice Łódzkiej. W roku szkolnym 2012/13 w CKU kształci się 539 słuchaczy w 24 oddziałach Przeniesienie CKU do ZSP 19 pozwoli na pełniejsze wykorzystanie bazy, obniżenie kosztów kształcenia, rozwój kształcenia ustawicznego zarówno w formach szkolnych i jak i pozaszkolnych (np. zawodowe kursy kwalifikacyjne). Docelowo w tym miejscu może także powstać Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, z zachowaniem dotychczasowej struktury zespołu. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

23 ZSP 19 Baza: Zespół dysponuje kompleksem budynków, z dużą liczbą sal i pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. W budynku głównym - 48 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia biblioteczne, 4 pomieszczenia do zajęć wf, duża aula. W innych budynkach po kilka sal lekcyjnych, pomieszczeń wykładowych lub warsztatowych. Uczniowie, oddziały 2007/08 – 546 / 22, 2012/13 – 746 / 27 - wzrost o 36% Koszty kształcenia zmniejszyły się w stosunku do 2007 r. o 10%. Zespół prężnie rozwija się, kształci w wielu zawodach. Funkcjonowanie w siedzibie ZSP 19 – równocześnie ZSP 18 oraz CKU spowoduje obniżenie kosztów kształcenia uczniów w szkołach młodzieżowych jak i w kształceniu dorosłych, da szansę na rozwój tych szkół oraz stabilizację zatrudnienia. Układ budynków, kilka wejść, różnorodność pomieszczeń i możliwość ich adaptacji na różne cele powoduje, że w tym dużym kompleksie może funkcjonować kilka jednostek. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

24 ZSP 20 Baza: 21 sal lekcyjnych, 1 pomieszczenie biblioteczne, 1 sala gimnastyczna, 3 pomieszczenia do zajęć wf. Baza nie jest w pełni wykorzystana. Układ budynku i rozkład pomieszczeń pozwala na przyjęcie struktury CKU. Uczniowie, oddziały: 2007/08 – 320 / 15, 2012/13 – 245 / 11 - spadek o 24% Przeniesienie CKU do siedziby ZSP 20 pozwoli na pełniejsze wykorzystanie bazy, obniżenie kosztów kształcenia, rozwój kształcenia ustawicznego zarówno w formach szkolnych i jak i pozaszkolnych (np. zawodowe kursy kwalifikacyjne). Układ budynków pozwala na funkcjonowanie obok siebie dwóch jednostek. Docelowo w tym miejscu może powstać Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, z zachowaniem dotychczasowej struktury zespołu. c.d. Plan nowej organizacji sieci szkół

25


Pobierz ppt "NOWA ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Diagnoza - najważniejsze kryteria 1. Prognoza demograficzna 2. Baza techno - dydaktyczna szkół 3. Wyniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google