Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole w projektach Biuro Koordynacji Projektów Poznań, 12.03.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole w projektach Biuro Koordynacji Projektów Poznań, 12.03.2009r."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole w projektach Biuro Koordynacji Projektów Poznań, 12.03.2009r.

2 Kto może skontrolować projekt: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP Instytucja Pośrednicząca/Wdrażająca Komisja Europejska Europejski Urząd ds. Zwalczania nadużyć Finansowych OLAF Urząd Kontroli Skarbowej NIK Urząd Zamówień Publicznych RIO Audytorzy zewnętrzni..........................................

3 Obowiązek poddania się kontroli wynika m.in. z umowy o dofinansowanie projektu

4 Typy kontroli Kontrola dokumentacji dostępnej w instytucji kontrolującej (wnioski o płatność) Kontrola na miejscu (realizacji projektu) Kontrole planowe – na podstawie rocznych planów kontroli Kontrole doraźne Kontrole na zakończenie projektu Możliwe jest kontrolowanie projektów na podstawie pre-umów np. w ramach PO IiŚ

5 Kontrola realizacji projektu jest główną metodą oceny prawidłowości i skuteczności jego wykonania. Podlegają jej wszyscy benefjcjenci unijnej pomocy, Może być przeprowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Celem kontroli jest: sprawdzenie dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki, przedkładanej w ramach wniosku o płatność, weryfikacja faktycznie poniesionych wydatków, postępów i efektów realizacji projektu oraz zakładanych wskaźników.

6 Zakres przedmiotowy kontroli Prawidłowość rozliczeń finansowych Poprawność udzielania zamówień publicznych Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu Kontrola dokumentacji dot. personelu Kontrola obowiązków z zakresu promocji i informacji......

7 Kontrolujący Upoważnienie do kontroli w formie pisemnej, zawiera: Oznaczenie instytucji kontrolującej Data i miejsce wystawienia Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli Imię i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu kontr., numery leg. służbowych Tytuł, numer projektu Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zakres kontroli Podpis osoby udzielającej upoważnienia termin ważności upoważnienia

8 Ważne dokumenty Realizując projekt bądź na bieżąco z wszystkimi wytycznymi m.in. w zakresie kontroli dla konkretnego programu, funduszu, programu operacyjnego itp. Np. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO Infrastruktura i Środowisko Oraz z krajowymi aktami prawnymi, związanymi tematycznie z twoim projektem

9 Dziękuję za uwagę Alina Stachowiak Biuro Koordynacji Projektów


Pobierz ppt "Kontrole w projektach Biuro Koordynacji Projektów Poznań, 12.03.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google