Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Informatyki Katedra Informatycznych Systemów Projektowania Kierunek studiów : Informatyka Specjalność : Systemy informatyczne Praca dyplomowa inżynierska:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Informatyki Katedra Informatycznych Systemów Projektowania Kierunek studiów : Informatyka Specjalność : Systemy informatyczne Praca dyplomowa inżynierska:"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Informatyki Katedra Informatycznych Systemów Projektowania Kierunek studiów : Informatyka Specjalność : Systemy informatyczne Praca dyplomowa inżynierska: Temat: Informatyczny System Konferencyjny Dyplomant : Agnieszka Leśków Nr albumu: 3217 Promotor: prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki Bielsko-Biała, 2011

2 Systemy Informatyczne To wytworzony zbiór uporządkowanych zasad, zawierających określone procedury, mający na celu lepszą komunikację międzyludzką a także lepszą synchronizację pomiędzy sprzętem komputerowym a człowiekiem. Systemy różnią się między sobą swoją złożonością, funkcjonalnością elementów programu, tym, do kogo są skierowane i w jakim celu.

3 Cel i przeznaczenie pracy Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest stworzenie wielofunkcyjnego systemu konferencyjnego, który będzie realizował zadania związane z obsługą konferencji krajowych i zagranicznych. Głównym przeznaczeniem systemu jest udostępnienie połączone z wdrożeniem systemu w instytucji edukacyjno – naukowej, jaką jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, w celach dydaktyczno - komercyjnych.

4 Tezy pracy „Informatyczny System Konferencyjny” służy do zarządzania konferencjami krajowymi i zagranicznymi, spełniając jednocześnie zadania administracyjne poprzez zapis, archiwizację i edycję informacji oraz usuwanie różnego rodzaju danych, plików z różnym rozszerzeniem. Umożliwia przygotowawczą obsługę konferencji za pomocą specjalnie stworzonych w tym celu narzędzi. Wspierany jest stronami internetowymi o charakterze informacyjno-rejestracyjnym. System spełnia rolę akwizycyjno-reklamową w celu pozyskania jak największej liczby zainteresowanych. Umożliwia pełną komunikację interpersonalną, niewerbalną pomiędzy organizatorem a uczestniczącymi w spotkaniach. Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i w języku angielskim. Interakcyjność powiadomień i komunikatów ostrzegawczych usprawnia i ułatwia przebieg realizacyjny zadań.

5 Sformułowanie problemu Konferencje krajowe i zagraniczne, w których uczestniczą m.in. pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, są wspomagane stronami internetowymi o charakterze przede wszystkim informacyjno - rejestracyjnym. System taki staje się o wiele bardziej funkcjonalny, jeżeli jest wyposażony w możliwość archiwizacji danych publikacyjnych, fotograficznych oraz dźwiękowych i filmowych.

6 „Informatyczny System Konferencyjny” Zbudowany jest na bazie trzech modułów, do których zaliczamy: I.moduł ogólnodostępny i informacyjny dla ogółu zainteresowanych, II.moduł administracyjny, III.moduł użytkownika zalogowanego.

7 „Informatyczny System Konferencyjny” opiera się na architekturze zwanej klient - serwer, dotyczącej wykonywanych usług na rzecz wielu klientów, pomiędzy nimi a serwerem WWW. W tym celu stosuje się również protokoły komunikacyjne oraz sieć. Ilustracja przedstawia komunikację oraz obieg i wymianę informacji poprzez sieć komputerową.

8

9 Interfejs został wykonany za pomocą narzędzi informatycznych, do których można zaliczyć GD, Google Static Maps API, zbioru bibliotecznego JQuery, MySQL Workbench, Notepad++, PhpMyAdmin, TinyMCE, WampServer przy pomocy współczesnych technologii takich jak CSS, HTML, HTTP, JavaScript, MySQL, PHP, SQL, XML. Wszystkie omówione niżej narzędzia to produkty na licencji otwartego oprogramowania.

10

11 „Informatyczny System Konferencji” można z pewnością zaliczyć do grona złożonych systemów informatycznych. Pozwala na organizację konferencji krajowych i zagranicznych, w których biorą udział m.in. pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Kompleksowa obsługa zdecydowanie pozwala na przyśpieszenie toku realizacyjnego konferencji, której organizowanie tradycyjnym sposobem trwałoby znacznie dłużej. Spełnia funkcje informacyjno - akwizycyjne z udostępnieniem wybranych fragmentów materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych. System ten celowo został wyposażony w możliwość archiwizacji danych publikacyjnych, fotograficznych oraz dźwiękowych i filmowych, przez co stał się o wiele bardziej atrakcyjny i funkcjonalny. Ponadto posiada możliwość komunikacji wewnętrznej poprzez wymianę korespondencji pomiędzy użytkownikiem a administratorem, oraz odwrotnie. Umożliwia komunikację zewnętrzno - wewnętrzną pomiędzy uczestnikiem niezalogowanym a administratorem.

12 Wnioski Dzięki właśnie tak opracowanemu systemowi można liczyć na zminimalizowanie kosztów organizacji przedsięwzięcia, jakim jest konferencja. Nie potrzeba w tym celu sztabu ludzi, jedynie jednej wykwalifikowanej, kompetentnej osoby, której zostały takie obowiązki przedłożone i powierzone. W dzisiejszej dobie techniki, aby prezentować swoje osiągnięcia naukowe, referować nowe opracowania, nie trzeba już przemierzać wiele kilometrów i tracić na zasobie portfela. W tym wypadku można to wszystko realizować poprzez różnego typu komunikatory np. Skype, które służą do wideokonferencji z własnego domowego zacisza. System posiada taki komunikator wewnętrzny, dzięki któremu można byłoby ważne informacje, komunikaty i opracowania przekazywać w sposób bezpieczny, przez niego a wygłaszanie przeprowadzać za pomocą komunikatora służącego do wideokonferencji.

13 BIBLIOGRAFIA A.Publikacje 1.Bucki R.: Recruitment Process Algorithmization, XII. ročník mezinárodní konference: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací, Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií, Univerzita Tomáši Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zlín, 17. - 18. Března 2010, s. 41-49, ISBN 978-83-61645-16-0. 2.Bucki R., Orszulik I.: Multimedia Support of Personal Data Storage, 6th International Symposium on Business Administration – Global Economic Crisis and Changes, Section: IT for Economic and Social Progress, Karviná: Silesian university in Opava, Çanakkale Onsekiz Mart University, 2010, pp. 395 – 402, ISBN 978-80-7248-594-9. 3.Bucki R.: Proceedings of the Workshop: Information Logistic, 23-24 September 2009, The College of Informatics and Management, Bielsko-Biała, Poland, 2009, p. 50, ISBN 9788360716823. 4.Daniel A., Pilch - Kowalczyk G.: System internetowej obsługi dystrybucji książek w wydawnictwie, Systemy Informatyczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała, 2009, str. 128, ISBN 9788360716533. 5.Gajda W.: JQuery Poradnik programisty, Wydawnictwo Helion 2010, str. 278, ISBN 978-83-246-2518-5. 6.Jabłoński J., Kukuczka J.: Informatyczny system dystrybucji książek instytucji wydawniczej, Systemy Informatyczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała, 2009, str. 128, ISBN 9788360716533. 7.Karwacki D., Bucki R.: Wielozadaniowy portal konferencyjny, Systemy Informatyczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała, 2009, str. 128, ISBN 9788360716533. 8.Kierzkowski A.: PHP5 Tworzenie stron WWW – ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006, str. 260, ISBN 83-246- 0674-2. 9.Kolud R.: Języki znacznikowe XML, XHTML, XSLT, WML, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała, 2005, str. 145, ISBN 83-89105-83-7. 10.Kolud R.: Podstawy Internetu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała, 2002, str. 109, ISBN 83-89105-18-7. 11.Marecki J.: Proceedings of the Workshop: Methods and Applications of Artificial Intelligence, 16-17 September 2009, The College of Informatics and Management, Bielsko-Biała, Poland, 2009, p. 57, ISBN 9788360716830. 12.Marecki J.: Proceedings of the Workshop: Methods and Applications of Artificial Intelligence, 23-24 September 2010, The College of Informatics and Management, Bielsko-Biała, Poland, 2009, p. 106, ISBN 978-83-62466-02-3. 13.Płoszczyca M., Pilch - Kowalczyk G.: System elektronicznej obsługi dystrybucji periodyków poprzez Internet, Systemy Informatyczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała, 2009, str. 128, ISBN 9788360716533. 14.Sokół M., Sokół R.: Pierwsza pomoc XHTML, CSS i JavaScript, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010, str. 94, ISBN 978-83-246-1071- 6. 15.Tomaszewska-Adamarek A.: Tworzenie stron WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2007, str. 183, ISBN 978-83-246-068-5(-4). 16.Welling L., Thomson L.: PHP i MySQL Tworzenie stron WWW - Vademecum Profesjonalisty, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2009, str. 854, ISBN 978-83-246-0821-8.

14 A.Prace dyplomowe WSIZ 1.Duda Wojciech: Komputerowy system rozkładu zajęć, 2006, prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki. 2.Hałat Mariusz: Internetowe wspomaganie zadań lingwistycznych, 2011, prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki. 3.Harańczyk Dariusz: Wielokryterialna internetowa akwizycja pracowników, 2011, prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki. 4.Kociołek Janusz: Internetowy system zarządzania zeszytami naukowymi, 2006, prof. zw., dr hab. inż., dr n.e. Franciszek Marecki. 5.Kotlarski Bogusław: Internetowe aplikacje sterujące procesami metodyczno - dydaktycznymi w pracowni lingwistyki komputerowej, 2006, prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki. 6.Kozioł Konrad: Internetowy system publikacji, 2009, prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki. 7.Mastek Dawid: Internetowy system oceny poziomu językowego, 2005, prof. nadzw., dr inż. Robert Bucki. 8.Rytek Łukasz: Internetowy system sprzedaży wysyłkowej książek, 2005, prof. nadzw., dr inż. Mieczysław Jagodziński. 9.Stawowy Aleksander: Wykład internetowy z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania, 2004, prof. zw., dr hab. inż., dr n.e. Franciszek Marecki.

15 A.Witryny internetowe 1.www.conferencealerts.com (dostęp na dzień 2011-04-05) 2.www.e-konference.utb.cz (dostęp na dzień 2011-04-05) 3.www.emap-project.webnode.cz (dostęp na dzień 2011-04-05) 4.www.esf.org (dostęp na dzień 2011-04-05) 5.www.investinme.org (dostęp na dzień 2011-04-05) 6.www.jquery.com (dostęp na dzień 2011-04-05) 7.www.kurshtml.boo.pl (dostęp na dzień 2011-04-05) 8.www.managerconf.com (dostęp na dzień 2011-04-05) 9.www.mme2011.vse.cz (dostęp na dzień 2011-04-05) 10.www.opf.slu.cz (dostęp na dzień 2011-04-05) 11.www.phpedia.pl (dostęp na dzień 2011-04-05) 12.www.php.net (dostęp na dzień 2011-04-05) 13.www.poradnik-webmastera.com (dostęp na dzień 2011-04-05) 14.www.4programmers.net (dostęp na dzień 2011-04-05) 15.www.science.dn.ua (dostęp na dzień 2011-04-05) 16.www.tinymce.com (dostęp na dzień 2011-04-05) 17.www.web.tuke.sk/mmcp (dostęp na dzień 2011-04-05)


Pobierz ppt "Wydział Informatyki Katedra Informatycznych Systemów Projektowania Kierunek studiów : Informatyka Specjalność : Systemy informatyczne Praca dyplomowa inżynierska:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google