Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE."— Zapis prezentacji:

1 Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie INWESTYCJE

2 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Po ż yczka z WFO Ś iGW : z ł. Dotacja z KSRG: z ł. Dotacja z ZG ZOSP RP: z ł.

3 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

4 Kwota inwestycji: ,61 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

5 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

6 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

7 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

8 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

9 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Po ż yczka z WFO Ś iG : z ł. Bud ż et Gminy Strzelno : z ł.

10 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z PFRON: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

11 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Ś rodki z bud ż etu Pa ń stwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: z ł. Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno : z ł.

12 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z EFRROW: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

13 Kwota inwestycji: ,17 z ł.

14 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

15 Kwota inwestycji: ,77 z ł. Z ł o ż ono wniosek o dofinansowanie do Urz ę du Marsza ł kowskiego

16 Koszt inwestycji: ,58 z ł.

17 Koszt inwestycji: z ł.

18 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno : z ł.

19 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

20 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

21 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

22 Kwota inwestycji: ,81 z ł.

23 Kwota inwestycji: z ł. Dofinansowanie z NFO Ś iGW: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

24 Kwota inwestycji: z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: z ł.

25 Kwota inwestycji: z ł. w ca ł o ś ci ś rodki PFRON

26 Kwota Inwestycji: ,03 z ł.

27 Koszt inwestycji: ,52 W tym: Dofinansowanie z UE: ,00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: ,52 z ł.

28 Ś RODKI W Ł ASNE: ,67 z ł.

29 Wspó ł udzia ł ś rodków zewn ę trznych z ł. W tym: Ś rodki Zewn ę trzne: ,63 z ł Bud ż et Gminy Strzelno: ,56 z ł.

30 , 86 z ł.

31

32

33

34

35 M. HARASIMOWICZ - ZAWODNIAKJAN SZAREK

36 PIOTR CIE Ś LIKPIOTR DUBICKI

37 HENRYK FILIPCZAKRYSZARD KOTLI Ń SKI

38 ZOFIA KRUKOWSKAMARIAN MIKO Ł AJCZAK

39 STANIS Ł AW POPIELEWSKIIRENA PU Ł KOWNIK

40 DOROTA REPULAKRYSZARD SAJA

41 HENRYK TRAWI Ń SKIBART Ł OMIEJ ZBYTNIWSKI

42

43

44 Zdj ę cia, ź ród ł o: - - pa ł ukitv.pl, - - pomorska.pl, cmg24.pl.


Pobierz ppt "Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google