Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE."— Zapis prezentacji:

1 Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE

2 Kwota inwestycji: 783 000.00 z ł. w tym: Po ż yczka z WFO Ś iGW : 400 000.00 z ł. Dotacja z KSRG: 233 000.00 z ł. Dotacja z ZG ZOSP RP: 150 000.00 z ł.

3 Kwota inwestycji: 409 920.00 z ł. w tym: Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 200 000.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 209 920.00 z ł.

4 Kwota inwestycji: 294 859,61 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 191 658.74 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 103 200.86 z ł.

5 Kwota inwestycji: 107 343.36 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 80 507.52 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 26 835.52 z ł.

6 Kwota inwestycji: 405 663.77 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 247 368.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 158 295.77 z ł.

7 Kwota inwestycji: 27 930.15 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 18 165.94 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 9 764.21 z ł.

8 Kwota inwestycji: 1 327 992.74 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 844 612.92 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 483 379.82 z ł.

9 Kwota inwestycji: 304 610.22 z ł. w tym: Po ż yczka z WFO Ś iG : 165 000.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno : 139 610.22 z ł.

10 Kwota inwestycji: 423 623.00 z ł. w tym: Dofinansowanie z PFRON: 208 010.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 222 613.00 z ł.

11 Kwota inwestycji: 1 100 930.99 z ł. w tym: Ś rodki z bud ż etu Pa ń stwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333 000.00 z ł. Dofinansowanie z UE: 333 000.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno : 434 930.99 z ł.

12 Kwota inwestycji: 512 883.92 z ł. w tym: Dofinansowanie z EFRROW: 307 088.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 205 795.92 z ł.

13 Kwota inwestycji: 1 281 459,17 z ł.

14 Kwota inwestycji: 27 975.46 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 15 794.67 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 12.180.79 z ł.

15 Kwota inwestycji: 2 041 187,77 z ł. Z ł o ż ono wniosek o dofinansowanie do Urz ę du Marsza ł kowskiego

16 Koszt inwestycji: 31 352,58 z ł.

17 Koszt inwestycji: 30 986.16 z ł.

18 Kwota inwestycji: 388 510.45 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 240 446.23 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno : 148 064.22 z ł.

19 Kwota inwestycji: 793 334.27 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 555.439.01 z ł Bud ż et Gminy Strzelno: 237 895.26 z ł.

20 Kwota inwestycji: 76 793.82 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 49 915.98 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 26 877.84 z ł.

21 Kwota inwestycji: 2 372 136.71 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 1 541 888.86 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 830 247.85 z ł.

22 Kwota inwestycji: 930 683,81 z ł.

23 Kwota inwestycji: 336 942.00 z ł. Dofinansowanie z NFO Ś iGW: 202 165.00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 134 777.00 z ł.

24 Kwota inwestycji: 1 235 970.53 z ł. w tym: Dofinansowanie z UE: 517 377.76 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 718 592.77 z ł.

25 Kwota inwestycji: 3 256 518.00 z ł. w ca ł o ś ci ś rodki PFRON

26 Kwota Inwestycji: 1 335 510,03 z ł.

27 Koszt inwestycji:198 545,52 W tym: Dofinansowanie z UE: 117 338,00 z ł. Bud ż et Gminy Strzelno: 81 207,52 z ł.

28 Ś RODKI W Ł ASNE: 6 448 195,67 z ł.

29 Wspó ł udzia ł ś rodków zewn ę trznych 14 235 484 z ł. W tym: Ś rodki Zewn ę trzne: 10 083 294,63 z ł Bud ż et Gminy Strzelno: 4 152 189,56 z ł.

30 20 683 679, 86 z ł.

31

32

33

34

35 M. HARASIMOWICZ - ZAWODNIAKJAN SZAREK

36 PIOTR CIE Ś LIKPIOTR DUBICKI

37 HENRYK FILIPCZAKRYSZARD KOTLI Ń SKI

38 ZOFIA KRUKOWSKAMARIAN MIKO Ł AJCZAK

39 STANIS Ł AW POPIELEWSKIIRENA PU Ł KOWNIK

40 DOROTA REPULAKRYSZARD SAJA

41 HENRYK TRAWI Ń SKIBART Ł OMIEJ ZBYTNIWSKI

42

43

44 Zdj ę cia, ź ród ł o: - - pa ł ukitv.pl, - - pomorska.pl, - - www.strzelno.pl,www.strzelno.pl - - cmg24.pl.


Pobierz ppt "Burmistrz Strzelna Rada Miejska w Strzelnie 2010-2014 INWESTYCJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google