Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

  Szkoła przy ul. Głównej 17 w Zapolicach została oddana do użytku jako szkoła podstawowa we wrzeniu 1980r.  W 1995r. Szkoła przyjęła imię 4 Pułku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "  Szkoła przy ul. Głównej 17 w Zapolicach została oddana do użytku jako szkoła podstawowa we wrzeniu 1980r.  W 1995r. Szkoła przyjęła imię 4 Pułku."— Zapis prezentacji:

1

2   Szkoła przy ul. Głównej 17 w Zapolicach została oddana do użytku jako szkoła podstawowa we wrzeniu 1980r.  W 1995r. Szkoła przyjęła imię 4 Pułku Piechoty Legionów. Szkoła w Zapolicach

3  Historia 4 Pułku Piechoty Legionów sięga czasów napoleońskich. Pomysł jego utworzenia narodził się w 1806 roku, ale zaistniał dopiero w roku następnym. Pierwszym dowódcą 4 Pułku Piechoty Legionów został 1 stycznia 1807 roku płk Feliks Potocki. HISTORIA „CZWARTAKÓW”

4  Początki  W XIX wieku pułk walczył m.in. w Hiszpanii.  Dostąpił również zaszczytu jakim był przegląd dokonany przez samego Napoleona Bonapartego.  Po powrocie z Hiszpanii na rozkaz Napoleona, pułk wziął udział w wyprawie na Moskwę.  Po upadku Księstwa, resztki wojska polskiego przeszły pod dowództwo brata cara Aleksandra, ks. Konstantego. Napoleon Bonaparte

5   W ramach armii Królestwa Polskiego powstał 4-ty pułk liniowy, który stacjonował w Warszawie. Był on kontynuatorem poprzedniej formacji wojskowej. Wyróżniał się wykształceniem, dyscypliną i wysoką sprawnością. Jednym z żołnierzy 4-ego pułku liniowego był wybitny patriota Walerian Łukasiński. Na wieść o wybuchu Powstania Listopadowego, żołnierze rozpoczęli jako pierwsi walkę. 4 Pułk Piechoty Liniowej

6   W najsłynniejszych bitwach w 1830 i 1831 roku pułk dokonywał cudów waleczności. Olszynka Grochowska, Dębe Wielkie, Ostrołęka, obrona Warszawy - znaczyły szlak bitewny jednostki, która po upadku powstania przekroczyła granicę i udała się na emigrację.

7   Na cześć Czwartaków J. Mosen napisał recytowany w całej Europie wiersz pt.: „Pułk czwarty”, znany w tłumaczeniu J.N. Kamińskiego i zaczynający się od słów: „Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę…”. „Pułk czwarty”,

8  Jastków  Na odrodzenie 4 Pułku trzeba było czekać do 1915 roku. Powstała wówczas nowa legenda Czwartaków związana z pierwszymi bojami Józefa Piłsudskiego i jego Legionów Polskich. Jednostka organizowała się w okolicy Rozprzy koło Piotrkowa Trybunalskiego, skąd 4 Pułk wyruszył na front wschodni. Pod Jastkowem koło Lublina wszystkimi siłami uczestniczył w trzydniowej bitwie. We wrześniu został przerzucony na Wołyń i brał udział w walkach pozycyjnych.

9   Po kryzysie przysięgowym w 1917 roku 4 pp przestał formalnie istnieć aż do listopada 1918 roku. 5 lutego 1919 roku rozkazem Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego potwierdzono nazwę jednostki – 4 Pułk Piechoty Legionów. Walczył on na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej w czasie wojny polsko-radzieckiej (1919-1921).

10 Msza żałobna ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Kielcach. W 17 V 1935

11   W 1921 roku 4 pp przeniósł się na stałe do Kielc. Odniósł on dużą rolę w życiu kulturalnym miasta. Wydawał czasopismo „Czwartak”.  Z pułku wywodziło się 14 generałów Wojska Polskiego, m.in. Juliusz Zulauf, Zygmunt Berling, Bolesław Roja, Leopold Okulicki. „Czwartak”.

12

13  Westerplatte  W 1939 roku 4 pułk znalazł się na Westerplatte, bo wtedy właśnie przyszła kolej obsadzenia składnicy na 2 Dywizję Piechoty Legionów, w której skład wchodził 4 pułk. Walczyli też w bitwie o Modlin, między Zapolicami a Strońskiem i w obronie Kielc.

14  Strońsko, Zapiolice

15  Cmentarz żołnierzy w Strońksku

16   Po klęsce wrześniowej wielu Czwartaków nie złożyło broni i dalej, już jako partyzanci broniło swej Ojczyzny. Z 4 pułku wyszło wielu partyzanckich dowódców m.in. „Szary” – Antoni Heda, „Barabasz” – Marian Sołtysiak, „Wilk” – Zbigniew Kruszelnicki. Partyzanci

17  Powstanie Warszawskie  Powstanie Warszawskie uaktywniło działalność oddziałów partyzanckich. Na Kielecczyźnie znów odradzał się 4 Pułk Piechoty Legionów. Wzrastała liczba plutonów bojowych. Następowała reorganizacja i oddziałom partyzanckim nadawano nazwy kompanii poszczególnych pułków dywizyjnych. Dowódcą 4 pułku został mjr Józef Włodarczyk „Wyrwa”. Zdjęcie majora

18   W skład 4 pułku weszły oddziały Mariana Sołtysiaka „Barbasza”, Stanisława Janysta „Juranda”, którym wcześniej dowodził Zbigniew Kurszelnicki „Wilk”  5 sierpnia 1944 roku został sformowany 4 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej. Wkrótce otrzymał rozkaz nakazujący uzbrojonym oddziałom AK wyruszyć do Warszawy, gdzie od 1 sierpnia 1944 roku trwało powstanie. 21 sierpnia 1944 roku pułk stoczył jedną ze swych największych bitew pod Antoniowem. Do Warszawy nie zdołał dotrzeć, gdyż 27 sierpnia podjęto decyzję o rozwiązaniu 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. 4 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej

19   Nie wszyscy żołnierze doczekali zakończenia II wojny światowej. Wielu Czwartaków zostało zesłanych do obozów koncentracyjnych, skąd niektórzy nie wrócili, tracąc życie. Pod rządami komunistów nastąpiły dalsze prześladowania i represje. Dopiero od 1989 roku żołnierze mogli spokojnie żyć w ojczyźnie. Obozy koncentracyjne

20  PREZENTACJĘ WYKONAŁA WERONIKA WERBICKA KLASA II A GIMNAZJUM Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "  Szkoła przy ul. Głównej 17 w Zapolicach została oddana do użytku jako szkoła podstawowa we wrzeniu 1980r.  W 1995r. Szkoła przyjęła imię 4 Pułku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google