Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A TRAKCJE PRZYRODNICZE Gminy Lubochnia. R EZERWAT PRZYRODY K RUSZEWIEC Zajmuje powierzchnię 81,54 ha Został powołany 19 kwietnia 1979 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A TRAKCJE PRZYRODNICZE Gminy Lubochnia. R EZERWAT PRZYRODY K RUSZEWIEC Zajmuje powierzchnię 81,54 ha Został powołany 19 kwietnia 1979 roku."— Zapis prezentacji:

1 A TRAKCJE PRZYRODNICZE Gminy Lubochnia

2 R EZERWAT PRZYRODY K RUSZEWIEC Zajmuje powierzchnię 81,54 ha Został powołany 19 kwietnia 1979 roku

3 R EZERWAT PRZYRODY K RUSZEWIEC Celem ochrony jest zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego w typie grądu z udziałem jodły rosnącej tu na północnej granicy jej zasięgu oraz dębów i grabów. Wiek starszych jodeł oszacowany jest na 100 do 120 lat, dębów i grabów od 100 do 200 lat. W rezerwacie występuje bogata flora lasu liściastego i jodłowego boru mieszanego. Obficie rosną tu gatunki chronione m.in.: widłak jałowcowaty i goździsty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. Na pniach starych jodeł i dębów występuje kilkanaście rodzajów porostów. Osobliwością rezerwatu jest gniazdo bociana czarnego.

4 R EZERWAT PRZYRODY M AŁECZ Zajmuje powierzchnię 9,15 ha Został powołany 12 sierpnia 1987 roku

5 R EZERWAT PRZYRODY M AŁECZ Jest to rezerwat leśno – florystyczny, w którym ochronie podlega bór mieszany i wilgotny. Odnaleźć można tu 130 - letnie sosny, ponad 100 - letnie dęby, a domieszkę w drzewostanie stanowią: świerki, brzozy, jarzębiny i topole w różnym wieku. Osobliwością rezerwatu jest różanecznik żółty – roślina pochodzenia pontyjskiego. Jest to jeden z najciekawszych i najrzadszych gatunków w Europie. Został on na tym stanowisku posadzony sztucznie w 1928r, ale już od 85 lat utrzymuje się samoistnie.

6 R EZERWAT PRZYRODY S TARODRZEW L UBOCHEŃSKI Zajmuje powierzchnię 22,38 ha Został powołany 25 czerwca 1990 roku

7 R EZERWAT PRZYRODY S TARODRZEW L UBOCHEŃSKI Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu sosnowo - dębowego naturalnego pochodzenia, mającego duże wartości krajobrazowe, będącego historycznym świadectwem dawnej gospodarki leśnej. Las pozostający przedmiotem ochrony rezerwatu posadzony był w latach dwudziestych XIX w. Choć przeciętny wiek drzewostanów wynosi 150 lat, to występują tam dwustuletnie okazy sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego.

8 Ś CIEŻKA DYDAKTYCZNA „T AJEMNICZY P ARK ” Ścieżka przebiega przez teren zespołu parkowo-pałacowego w Małeczu Składa się z 9 przystanków

9 Ś CIEŻKA DYDAKTYCZNA „T AJEMNICZY P ARK ” Przystanek 1 „U Bramy” Ścieżkę rozpoczynamy przy bramie wejściowej do kompleksu parkowo- pałacowego w Małeczu. Pierwszym mieszkańcem parku, przy którym się zatrzymujemy jest grab pospolity Przystanek 2 „Nasze Rodzime Drzewa” W cieniu wiekowej lipy drobnolistnej najpełniej można podziwiać rodzime gatunki drzew, które dodają parkowi szczególnego uroku. Przystanek 3 „Badamy staw” Nad brzegiem największego stawu podziwiamy topolę białą, poznajemy życie zbiornika wodnego i jego mieszkańców.

10 Ś CIEŻKA DYDAKTYCZNA „T AJEMNICZY P ARK ” Przystanek 4 - „Olbrzymi Dąb” Najpotężniejszy z dębów szypułkowych znajduje się w głębi parku, jest jego najstarszym mieszkańcem. Jego obwód na wysokości 130cm wynosi 450 cm. Przystanek 5 - „Pracowite Mrówki” Wśród brzóz brodawkowatych znajduje się mrowisko, poznajemy zadziwiającą organizację życia tej owadziej społeczności. Przystanek 6 „Dworek Hrabiego” Dworek pochodzący z II połowy XIX w. zbudowany przez rodzinę Ostrowskich. Ok. 1568 r. wieś Małecz wraz ze Skrzynkami zakupił A. Frycz Modrzewski i tutaj został prawdopodobnie pochowany.

11 Ś CIEŻKA DYDAKTYCZNA „T AJEMNICZY P ARK ” Przystanek 7 - „Kasztanowce” Poruszając się ku wschodowi kilkanaście metrów od zabudowań gospodarczych rośnie kilka kasztanowców białych. Na ich korze widoczne są zatyczki po szczepionce chroniącej drzewo przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Przystanek 8 - „Nad Drugim Stawem” Zbiornik wodny jest porośnięty przy brzegach szuwarem pałkowym, zaliczanym do szuwarów właściwych. Na oglądanym zbiorniku wśród roślinności szuwarowej dominuje pałka wąskolistna Przystanek 9 - „Lasy spalskie –rezerwat Małecz” Ostatni przystanek ścieżki, opisuje otoczenie parku i zaprasza do odwiedzenia pobliskiego rezerwatu „Małecz”,

12 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "A TRAKCJE PRZYRODNICZE Gminy Lubochnia. R EZERWAT PRZYRODY K RUSZEWIEC Zajmuje powierzchnię 81,54 ha Został powołany 19 kwietnia 1979 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google