Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa 3- latki Ul. Hallera 4a Październik. Pierwszy tydzie ń pa ź dziernika po ś wi ę cili ś my warzywom. 3- lztki rozpoznawały warzywa po zapachu a tak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa 3- latki Ul. Hallera 4a Październik. Pierwszy tydzie ń pa ź dziernika po ś wi ę cili ś my warzywom. 3- lztki rozpoznawały warzywa po zapachu a tak."— Zapis prezentacji:

1 Grupa 3- latki Ul. Hallera 4a Październik

2 Pierwszy tydzie ń pa ź dziernika po ś wi ę cili ś my warzywom. 3- lztki rozpoznawały warzywa po zapachu a tak ż e segregowały je ze wzgl ę du na kształt. Uczyli ś my si ę rozpoznawa ć podstawowe kolory.

3 Kolejne tygodnie pa ź dziernika po ś wi ę cili ś my tematyce jesiennej. Pracowali ś my na naturalnym materiale przyrodniczym. Dzieci poznały li ś cie d ę bu, kasztanowca, jarz ę biny, a tak ż e owoce tych drzew.

4

5

6

7

8 Wykonali ś my makiety lasu li ś ciastego oraz iglastego.

9

10 Za pomoc ą farb plakatowych oraz suchych li ś ci dzieci wykonały własne drzewa li ś ciaste.

11 3- latki poznały wygl ą d i nazwy wybranych grzybów jadalnych i truj ą cych.

12

13

14 Ć wiczyli ś my równie ż posługiwanie si ę no ż yczkami

15

16 Poznali ś my wybrane zwierz ę ta ż yj ą ce w ś rodowisku le ś nym (sarna, dzi ę cioł, je ż )

17 W miesiącu październiku odwiedził nas teatr „Narwal” z Białegostoku. Przedstawił nam bajkę „O królu Bocianie”, która uczy dystansu do siebie oraz szacunku do innych…

18

19

20

21

22 27 pa ź dziernika odbyły si ę w naszym przedszkolu zaj ę cia pokazowe z przedmiotów dodatkowych (j. angielski, rytmika).

23

24

25 31 pa ź dziernika w przedszkolu odbył si ę bal z okazji Halloween. Dzieci mogły pota ń czy ć w ró ż nych przebraniach.

26

27

28

29 3- latki z tej okazji wykonały papierowe dynie.


Pobierz ppt "Grupa 3- latki Ul. Hallera 4a Październik. Pierwszy tydzie ń pa ź dziernika po ś wi ę cili ś my warzywom. 3- lztki rozpoznawały warzywa po zapachu a tak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google