Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMŻY ZA 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMŻY ZA 2012r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMŻY ZA 2012r.

2 Powierzchnia: 576 km² Ludność: 52 901 osób 12617 osó b 6316 osób 9080 osób 9638 osób 15250 osób

3 Stan etatowy Komisariatu Policji w Chełmży na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 73,5 etatu, z czego 71 etaty policyjnych. Do służby łącznie brakowało 13 funkcjonariuszy.

4 Remont Komisariatu ukończono w 2012 r. remont poddasza jednostki z jednoczesnym zamontowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej korytarz łazienka pokój dzielnicowych centrala przeciwpożarowa

5 PRZESTEPCZOŚĆ NA TERENIE KOMISARIATU POLCJI W CHEŁMŻY DANE OGÓLNE PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI TERYTORIALNE SAMORZĄDU

6

7

8

9 Rozmieszczenie zdarzeń w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego

10

11 Poszukiwania W 2012 r. wszczęto 87 spraw poszukiwawczych zakończono 92 sprawy poszukiwawcze współczynnik dynamiki na poziomie 96 % Nakazy zatrzymania i doprowadzenia wpłynęły 172 nakazy zrealizowano 60 nakazów

12 ZABEZPIECZENIE MIENIA W 2012 r. Komisariacie Policji w Chełmży dokonano tymczasowego zajęcia mienia od podejrzanych na kwotę 106 670zł. W stosunku do 7 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

13 DANE LICZBOWE UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ W RAMACH PROWADZONYCH CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH I W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM ORAZ ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH ODDZIAŁYWANIA POZAKARNEGO

14

15

16 PRZEMOC W RODZINIE Liczba interwencji domowych1187 Liczba interwencji domowych przemocy w rodzinie36 Ilość sporządzonych Niebieskich kart36 Ilość sporządzonych Niebieskich kart wg miejsca zamieszkania miasto 13 wieś 23 Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 59 kobiety 36 mężczyźni 2 małoletni 21

17 Czyny karalne nieletnich oraz działania profilaktyczne

18 Czyny karane z kodeksu karnego 1.Czyny karalne ogółem28 1.Uszczerbek na zdrowiu2 2.Kradzież7 3.Kradzież z włamaniem1 4.Rozbój1 5.Narkotyki2 6.Nietrzeźwi kierujący 1 7.Inne kryminalne14 2.Osoby nieletnie39 3.Inne czyny karalne nie ujęte w kodeksie karnym 1.Kradzież10 2.Uszkodzenie1 3.Inne6

19 Rozpoznanie i działania profilaktyczne Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich 1.Wnioski i zawiadomienia ogółem76 1.Sądów Rodzinnych28 2.Szkół 33 3.Innych instytucji15 2.Ujawniono nieletnich ogółem15 1.Pod wpływem narkotyków 1 2.Pod wpływem alkoholu5 3.Członków subkultur młodzieżowych1 4.Uciekinierzy z domów i ośrodków 8 3.Spotkania z młodzieżą68 4.Spotkania z pedagogami81

20 DZIAŁALNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMŻY

21 Czasy reakcji. Dane za 2012 r. Miast: Ilość interwencji 2993 czas reakcji 9,40 s. Gminy: Ilość interwencji 2848 czas reakcji 20,27 s.

22 Wykorzystanie sił i środków w służbie patrolowej i obchodowej Ilość sił skierowanych do: służby patrolowej 4003 służby obchodowej 1562 służby inne 314 Wskaźnik udziału w służbie patrolowej/obchodowej 43 %

23 Realizując ustawowe zadnia w czasie pełnionych służb zewnętrznych Policjanci uzyskali następujące wyniki: 1.Interwencje ogółem 5282 1.W miejscach publicznych4096 2.Domowe1187 2.Wystąpienia do innych służb 49 3.Zatrzymano sprawców przestępstw263 1.W tym nietrzeźwych kierujących 148 4.Zatrzymano osób poszukiwanych104 5.Ujawniono poszukiwanych rzeczy 64

24 6.Wywiady i ustalenia 2464 7.Liczba spotkań ogółem 629 6.W tym z przedstawicielami samorządu lokalnego182 8.Liczba powiadomień w sprawie uzależnień od alkoholu8 9.Legitymowano osób 27008 10. skontrolowano pojazdów6392 11. zatrzymano praw jazdy i dowodów rejestracyjnych486

25 W 2012 r. wraz z Samorządami i Starostwem Powiatowym przeprowadzono akcję „Bądź bezpieczny na drodze” polegającą na rozdawaniu kamizelek odblaskowych. Akcją objęto dzieci klasy „0” 1, 2 i 3.

26 W opisywanym okresie w rejonie działania Komisariatu odnotowano 78 wypadki drogowe w których zginęło 30 osób a 72 zostało rannych. Odnotowano również 603 kolizje drogowych.

27 Dziękujemy! Ocenę naszych starań, których podstawowym miernikiem jest społeczne zadowolenie z naszej działalności pozostawiamy Państwu. Należy tu również dodać, że bez Państwa wydatnej pomocy nie moglibyśmy działać skutecznie w walce z przestępczością i innymi zagrożeniami.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W CHEŁMŻY ZA 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google