Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWNIK POJĘĆ www.themegallery.com. LOGO POJĘCIA ZWIĄZANE Z ANTYDYSKRYMINACJĄ  Tolerancja -p ojęcie wywodzące się z języka łacińskiego i oznaczające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWNIK POJĘĆ www.themegallery.com. LOGO POJĘCIA ZWIĄZANE Z ANTYDYSKRYMINACJĄ  Tolerancja -p ojęcie wywodzące się z języka łacińskiego i oznaczające."— Zapis prezentacji:

1 SŁOWNIK POJĘĆ www.themegallery.com

2 LOGO POJĘCIA ZWIĄZANE Z ANTYDYSKRYMINACJĄ  Tolerancja -p ojęcie wywodzące się z języka łacińskiego i oznaczające „znoszenie czegoś dotkliwego z cierpliwością”. Rozumiana jest dzisiaj jako postawa godząca się na istnienie w przestrzeni społecznej poglądów oraz stylów życia, z którymi osobiście się nie zgadzamy i których nie aprobujemy. „Tolerancja”,Słownik internetowy, Wos na 100%,3.03.2016, http://wosnastoprocent.pl/slownik/tolerancja/ http://wosnastoprocent.pl/slownik/tolerancja/

3 LOGO  Prawa człowieka - jest to pojęcie odnoszące się do grupy uprawnień, jakie przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci, bez względu na pochodzenie społeczne, narodowość, religię, płeć czy wyznawany światopogląd. „ prawa człowieka”, Słownik internetowy, Wos na 100%,3.03.2016, http://wosnastoprocent.pl/slownik/prawa-czlowieka/?src=search

4 LOGO  Nacjonalizm-pogląd polegający na tym, że naród może się rozwijać kosztem nawet innych narodów. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era

5 LOGO  Kosmopolityzm- pogląd polegający na postrzeganiu świata jako jednej ojczyzny. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era

6 LOGO  Patriotyzm- to postawa charakteryzująca się poczuciem odpowiedzialności za ojczyznę oraz gotowością poświęcenia za nią życia. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era

7 LOGO  Ojczyzna- miejsce nam bliskie uczuciowo, związane jest często z miejscem urodzenia. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era

8 LOGO  Szowinizm-skrajna odmiana nacjonalizmu, polegająca na nienawiści do innych narodów. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era

9 LOGO  Rasizm- jest to przeświadczenie o wyższości danej rasy ludzkiej. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era

10 LOGO  Naród – to zorganizowana zbiorowość, której członków łączą wspólne pochodzenie, dzieje, język, kultura i tradycja. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 2009 r., wyd. Nowa Era,

11 LOGO  Zrozumienie – życzliwy stosunek do czegoś lub kogoś, wyrozumiałość. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zrozumienie.html http://sjp.pwn.pl/szukaj/zrozumienie.html

12 LOGO  Szacunek- stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania, przybliżone określenie wartości, wielkości lub ilości czegoś. W. Doroszewski znalezione w słowniku PWN- Oxford Wyszukano 03.03.2016 w http://sjp.pwn.pl/slowniki/szacunek.htmlhttp://sjp.pwn.pl/slowniki/szacunek.html

13 LOGO  Uprzedzenie-nieuzasadniony, negatywny stosunek do kogoś lub czegoś. "Uprzedzenie" znaleziono w słowniku PWN - Oxford Wyszukano 03.03.2016 w http://sjp.pwn.pl/szukaj/Uprzedzenie-.html http://sjp.pwn.pl/szukaj/Uprzedzenie-.html

14 LOGO  Akceptacja-pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/akceptacja.html http://sjp.pwn.pl/szukaj/akceptacja.html

15 LOGO  Równość- brak podziału społeczeństwa ze względu na płeć, rasę czy pozycję społeczną. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87.html http://sjp.pwn.pl/szukaj/r%C3%B3wno%C5%9B%C4%87.html

16 LOGO  Dyskryminacja- prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć itp. "Dyskryminacja" znaleziono w słowniku PWN - Oxford Wyszukano 03.03.2016 w http://sjp.pwn.pl/szukaj/Dyskryminacja-.html http://sjp.pwn.pl/szukaj/Dyskryminacja-.html

17 LOGO  Mniejszość narodowa - oddzielna, wspólnotowa grupa różniąca się od pozostałych mieszkańców kraju pochodzeniem, czemu może towarzyszyć odrębność językowa, kulturalna, religijna. Mniejszość narodowa może zamieszkiwać określony teren lub być rozproszona po całym państwie, mieć wykształcone poczucie odrębności, posiadać autonomię lub spotykać się z dyskryminacją i prześladowaniem. "mniejszość narodowa" znaleziono w Onet.wiem Wyszukano 3.03.2016 w http://portalwiedzy.onet.pl/87970,,,,mniejszosc_narodowa,haslo.htmlhttp://portalwiedzy.onet.pl/87970,,,,mniejszosc_narodowa,haslo.html

18 LOGO  Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Z jednej strony mniejszości etniczne zwykle starają się zachować swoją odrębność. „Mniejszość etniczna”,Wikipedia, Wyszukano 03.03.2016 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_etniczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_etniczna

19 www.themegallery.com Jakub Perkowski Kacper Cybulski


Pobierz ppt "SŁOWNIK POJĘĆ www.themegallery.com. LOGO POJĘCIA ZWIĄZANE Z ANTYDYSKRYMINACJĄ  Tolerancja -p ojęcie wywodzące się z języka łacińskiego i oznaczające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google