Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie otwierające SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. I. Utworzenie zespołu 1.Choć każdy nauczyciel samodzielnie wypełnia zadania, to najczęściej jest też członkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie otwierające SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. I. Utworzenie zespołu 1.Choć każdy nauczyciel samodzielnie wypełnia zadania, to najczęściej jest też członkiem."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie otwierające SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

2 I. Utworzenie zespołu 1.Choć każdy nauczyciel samodzielnie wypełnia zadania, to najczęściej jest też członkiem zespołu, od którego wspólnej pracy zależy, czy realizacja programu będzie wspólna i konsekwentna oraz czy szkoła uzyska Certyfikat 2.0. 2.Warto, by uczestnicy przedstawili swój plan na udział w programie. 3.Przydział zadań: Realizacja Kodeksu 2.0 w I semestrze Zasada odwróconej lekcji w II semestrze P. Piotr Marcholewski realizuje zadanie w klasie IVa P. Ania Cichosz realizuje zadanie w klasie IVb P. Beata Jankowska realizuje zadanie w klasie Va P. Lucyna Hendrych realizuje zadanie w klasie Ia

3 II. Nasze zasoby TIK

4 Mamy nauczycieli, którzy potrafią korzystać z TIK oraz wykorzystują ją na lekcjach. Zawsze możemy poprosić informatyków o pomoc, bądź udzielenie wskazówek. W szkole są dwie pracownie komputerowe, w których znajdują się 23 komputery. Wszystkie komputery w szkole są „w sieci”. W każdej pracowni znajduje się jedna drukarka, Posiadamy ICIM – Internetowe Centrum informacji Multimedialnej, w którym nauczyciele i uczniowie mogą przygotowywać się do lekcji, W ICIM znajdują się 4 komputery oraz drukarka. Mamy tablice interaktywne – 2. W szkole jest Internet, Wi-Fi, okablowanie, gniazdka elektryczne, które umożliwiają w każdej klasie podłączenie laptopa i projektora. Posiadamy cztery projektory. Posiadamy stronę internetową. W naszej szkole działa E-dziennik.

5 III. Ogólny harmonogram programu

6

7

8

9

10 Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli. IV. Zadanie szkoły w I semestrze

11 Kodeks 2.0 SIEDEM PUNKTÓW KODEKSU 1.Ucz i ucz się z TIK. Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni (giełda pomysłów, np. dwoje uczniów zostaje „oddelegowanych” do wyszukiwania i sprawdzania informacji w Internecie)? Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK (zadania, sprawdziany, testy, informacje wieszane przez nauczycieli w Internecie)? Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK?

12 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? 3.Nie kradnij i nie daj się okraść. Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów, tekstów, zdjęć, filmów? Jak czytać i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy warto korzystać z wolnych licencji i na czym one polegają? 4.Komunikujmy się. Jak używać TIK do komunikacji w szkole i z rodzicami? Jak e- maile oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty nauczycieli, uczniów i rodziców? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą?

13 5. Komputery pod ręką. Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty i różnych uczniów? Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? 6.Bądź bezpieczny w sieci. Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz, surfując po Internecie? Jak korzystać z portali społecznościowych? Jak się bronić przed internetowymi przestępcami? Dobre rady, czyli jak się nie dać złowić. 7.Nauczcie tego dorosłych. W jaki sposób uczniowie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzinie TIK? Zbadajcie potrzeby informacyjno-komunikacyjne osób starszych. Opracujcie plan takiego kursu, wybierając 10 umiejętności ważnych dla osób starszych (porozmawiajcie o tym z dziadkami). Jak prze­amać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

14 PRZYKŁADY ZASAD KODEKSU 2.0: Szkolny Kodeks 2.0 nie powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum 20 punktów. Ale może ich być nawet kilka, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Ważne, by sformułowane przez szkołę propozycje zasad Kodeksu: były zrozumiałe dla uczniów (będą przez nich współtworzone), były żywe i użyteczne, były akceptowane przez szkolną społeczność, naprawdę porządkowały szkolne życie w tej dziedzinie.

15 Mogą być bardziej ogólne lub zupełnie szczegółowe: 1.Uczniowie w naszej szkole nie kopiują tekstów z Internetu udając, że sami je napisali. Jeśli je wykorzystują, zawsze zaznaczają, jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. 2.Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela są podczas lekcji wyłączone. 3.Nauczyciele w naszej szkole chętnie korzystają z rad uczniów, jak stosować nowe technologie. 4.Każdy uczeń naszej szkoły ma dostęp do swoich ocen i innych uwag nauczycieli w elektronicznym dzienniku. 5.Nauczyciele mają adresy mailowe przeznaczone do kontaktu z uczniami i rodzicami. Nauczyciele bez nadmiernej zwłoki odpowiadają na maile uczniów i rodziców. 6.Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom internetowe narzędzia - programy, strony, filmy itp. ułatwiające uczenie się. Proszą też uczniów o pomoc w ich znalezieniu i wspólnie wybierają najbardziej wartościowe. 7. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów.

16 8.Uczniowie naszej szkoły prowadzą zajęcia z TIK dla dorosłych – organizują zajęcia uczące korzystania z Internetu dla chętnych rodziców, dziadków, sąsiadów itd. Jest to jedno z zadań na zajęciach z informatyki. 9. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie przerw, podczas "okienek" i po lekcjach, zgodnie z regulaminem (uwaga! określa on m.in., kto odpowiada za sprzęt i przestrzeganie tych reguł.

17 V. PYTANIA I PROBLEMY Jak chcielibyśmy uczyć? Na pewno skutecznie i w sposób interesujący dla uczniów, wykorzystując najnowsze technologie. Uczeń powinien działać praktycznie i mieć poczucie przydatności tego, czego się uczy. Chcielibyśmy uczyć, wykorzystując metody aktywizujące - odwrócone lekcje w celu zaangażowania ucznia w proces dydaktyczno- wychowawczy. Chcemy uczyć wykorzystując eksperyment w edukacji ponieważ, jak powiedział Konfucjusz: „słucham i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”. Parafrazując inne powiedzenie Konfucjusza: „Kto zna cel, ten znajdzie i drogę”, chcemy aby naszym celem było dobro ucznia, a droga działania podejmowane przez szkołę z uwzględnieniem znaczącej roli rodziców i środowiska. Pragniemy wykorzystywać działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia: wyjazdy na targi naukowe, festiwale nauki, do centrów nauki. Czego potrzebujemy? Zjednania do zmiany nauczycieli, uczniów; budowania ich wewnętrznej motywacji. Współpracy z uczniami poprzez tworzenie przez nich materiałów dydaktycznych, gdyż najszybciej uczy się ten, kto przekazuje zdobytą wiedzę. Zwiększyć liczbę rzutników i laptopów. Zakupić oprogramowania, narzędzia multimedialne.

18 Z jakimi problemami w tym roku szkolnym muszą się zmierzyć szkoła i nauczyciele? Nastawienie nauczycieli do korzystania z narzędzi TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Niedocenianie roli ucznia w procesie przygotowania i prowadzenia zajęć (uczymy innych).

19 Plan działań szkoły obejmuje: 1.rozpropagowanie TIK wśród nauczycieli, uczniów i rodziców; 2.zachęcenie nauczycieli do korzystania z dostępnych zasobów; 3.wprowadzenie zasad dobrej współpracy i współodpowiedzialności; 4.stworzenie uczniom możliwości wykazania się kreatywnością, a także możliwości rozwoju ich zainteresowań i hobby; 5.wybranie odpowiedniej metody komunikacji podczas zadań w oparciu o narzędzia TIK (telefon komórkowy, GG, e-mail) oraz określenie zasad korzystania z nich; 6.zorganizowanie Szkolnego Festiwalu przez całą szkołę

20 Jaki jest plan minimum, a jaki maksimum? MINIMUM 1. Ewaluacja Kodeksu 2.0, zapoznanie z nim nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 2. Zespół 2.0 wykona zadania zgodnie z harmonogramem. 3. W szkole zostanie zorganizowany Szkolny Festiwal MAKSIMUM 1. Kodeks 2.0 zostanie wdrożony w życie. 2. Zwiększy się liczba lekcji z zastosowaniem TIK w nauczaniu- uczeniu się. 3. Nauczyciele w pełni będą wykorzystywali zasoby, jakimi dysponuje szkoła. 4. Dzięki TIK lekcje i zajęcia pozalekcyjne będą atrakcyjniejsze dla uczniów. 5. Szkoła wykorzysta TIK do promocji placówki w środowisku i uzyska Certyfikat Szkoły z klasą 2.0.


Pobierz ppt "Spotkanie otwierające SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. I. Utworzenie zespołu 1.Choć każdy nauczyciel samodzielnie wypełnia zadania, to najczęściej jest też członkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google