Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

2 W ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” za młodego rolnika uznaje się osobę fizyczną, która spełnia określone warunki:

3 po raz pierwszy podjęła prowadzenie gospodarstwa rolnego w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu; jest pełnoletnia i w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nie przekroczyła 40 roku życia; jest ubezpieczona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

4 Ponadto gospodarstwo rolne młodego rolnika powinno spełniać wymóg żywotności ekonomicznej lub wnioskodawca wykaże, że kryterium to zostanie spełnione nie później niż po 5 latach od dnia rozpoczęcia prowadzenia przez niego tego gospodarstwa.

5 Całkowity limit środków przeznaczonych na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wynosi 173,33 mln Euro co stanowi 9,72% ogólnie dostępnej kwoty dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Środki przeznaczone na program

6 "Ułatwianie startu młodym rolnikom„ struktura wiekowa beneficjentów stan na 31.12.2005 r. (podpisane umowy)

7 "Ułatwianie startu młodym rolnikom" złożone wnioski / zawarte umowy stan na 31.12.2005 r. (podpisane umowy)

8 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” porównanie dostępnych wielkości limitów z wartością złożonych wniosków oraz wartością dokonanych płatności stan na 31.12.2005 r.

9 "Ułatwianie startu młodym rolnikom" złożone wnioski i zawarte umowy stan na 31.12.2005 r. Całkowita liczba złożonych wniosków wyniosła 18 814 (940,7 mln zł); Całkowita liczba zawartych umów wyniosła 13 906 (695,3 mln zł). Całkowita liczba zrealizowanych płatności wyniosła 13 395 (669,75 mln zł).

10 "Ułatwianie startu młodym rolnikom„ umowy wg głównego typu produkcji w gospodarstwie stan na 31.12.2005 r. (podpisane umowy)

11 "Ułatwianie startu młodym rolnikom„ podział beneficjentów wg wytwarzanej wielkości ekonomicznej stan na 31.12.2005 r. (podpisane umowy)

12 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” kwota zawartych umów na 31.12.2005 r. (podpisane umowy)

13 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” średnia powierzchnia gospodarstw (ha) beneficjentów działania „Młody rolnik” stan na 31.12.2005 r. (podpisane umowy)

14 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” podział beneficjentów wg płci (dokonane płatności)

15 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” liczba zrealizowanych projektów ze względu na płeć beneficjenta stan na 31.12.2005 r. (dokonane płatności) Liczba zrealizowanych projektów według głównego kierunku produkcji gospodarstwa Liczba zrealizowanych projektów Liczba KobietMężczyzn Uprawy zbóż 1116321795 Ogrodnictwo 33298234 Produkcja sadownicza 30199202 Pozostałe (w tym produkcja mieszanej) 493149344 Bydło mleczne 503112391 Bydło mięsne 69960 Trzoda chlewna 445107338 Drób 15510 Inna produkcja zwierzęca 651055 Pozostałe (nie sklasyfikowane) 531241 Razem33929222470


Pobierz ppt "Działanie 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google