Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki."— Zapis prezentacji:

1 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-24-017/08 (projekt nr 41 z listy indykatywnej) Inauguracyjny Panel Ekspertów (spotkanie Rady Konsultacyjnej i Zespołu Odbiorowego) Bielsko – Biała, 26 – 27 marca 2009 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – beneficjent projektu

2 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Schemat organizacyjny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

3 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Obszar kompetencji i aktywności badawczej ICHPW PALIWA Energetyka Koksownictwo Odpady

4 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Struktura zatrudnienia w ICHPW w podziale na kategorie pracownicze

5 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Struktura wiekowa pracowników ICHPW Pracownicy IChPW (naukowi i inżynieryjno – techniczni z wyższym wykształceniem) w podziale na kategorie wiekowe Pracownicy IChPW posiadający stopień doktora nauk technicznych w podziale na kategorie wiekowe

6 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Struktura źródeł przychodów ICHPW (średnio w okresie 2003 – 2008)

7 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Przychody i zysk ICHPW w latach 2003 - 2008 Przychody Zysk netto


Pobierz ppt "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google