Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego – aspekty psychologiczne Maria Rogiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego – aspekty psychologiczne Maria Rogiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego – aspekty psychologiczne Maria Rogiewicz

2 Co to znaczy być zdrowym?  nie być chorym  w pełni wykorzystać swój potencjał  mieć dobre relacje z bliskimi  dobrze funkcjonować  być szczęśliwym ...

3 Co to znaczy być chorym na raka?  Co wyróżnia chorobę nowotworową od innych chorób? Jest to niekontrolowany rozrost i rozprzestrzenianie się tkanek. To znaczy być zagrożonym traceniem/ utraceniem  możliwości funkcjonowania na różnych płaszczyznach

4 Co to znaczy być chorym na raka?  możliwości funkcjonowania w różnych rolach To znaczy mieć możliwości  funkcjonowania na nowych płaszczyznach  funkcjonowania w nowych rolach.

5 Ważne Podział chorób na „RAKA” i „WSZYSTKIE POZOSTAŁE”  w momencie rozpoznania człowiek staje się „pacjentem w trakcie leczenia raka”  po leczeniu mówi się jest to „osoba, która przetrwała”, „zakończyła terapię”  jeśli przeżyje 5 lat mówi się „zwycięzca”, „uleczony”

6 Ważne c.d.  Ci co wyzdrowieli zdaniem Menningera są „bardziej niż zdrowi” bo:  Zdobyli siłę psychiczną  Pozytywną koncepcję własnego ja  Poczucie sprawowania kontroli nad własnym życiem

7 Fakt zachorowania to: Przekształcanie, weryfikacja stereotypu w subiektywny obraz choroby i pytania o istotę, przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne, przebieg, następstwa.

8 Zwlekanie z pójściem do lekarza Pacjent bojący się diagnozy zwleka dłużej aniżeli bojący się konsekwencji.

9 Opóźnianie wizyty u lekarza - przyczyny  wyobraźnia  mechanizmy obronne  lęk  wiek  mity dotyczące leczenia  styl radzenia sobie z zagrożeniem  zakłócona relacja lekarz - pacjent

10 Ścieżka od objawu do diagnozy  niepokojące objawy  lekarz pierwszego kontaktu  lekarz onkolog  procedura diagnozowania  wielokrotnie otrzymywana diagnoza

11 Czy można zapobiec chorobie nowotworowej?  Promocja  Prewencja  Edukacja

12 Promocja wg Karty Ottawskiej (1994)  Promocja zdrowia to: Działanie umożliwiające każdemu człowiekowi zwiększenie wpływu na własne zdrowie.  Celem jest poprawa stanu zdrowia populacji.

13 Prewencja  Celem prewencji jest zachowanie stanu zdrowia na danym poziomie i zapobieganie jego pogorszeniu.  Adresatami są grupy ryzyka.

14 Edukacja  Edukacja mająca na celu promocję wymaga aktywnego uczestnictwa w uczeniu się i nabywaniu kompetencji.  Edukacja mająca na celu prewencję koncentruje się na konsekwencjach zachowań i informowaniu o przyczynach chorób.

15 Czynniki zaliczane do determinujących rozwój choroby nowotworowej.  Stres  Jakość życia  Czynniki biologiczne  Osobowość

16 Zależność: osobowość – choroba nowotworowa Dunbar (1943)  potrzeba dominacji i osiągnięć  wysoka samodyscyplina  kompulsywność  tendencja do unikania konfliktów

17 Zależność osobowość – choroba nowotworowa cd.  Badania Schwartza (1984) Typ osobowości C nie jest przyczyną lecz skutkiem choroby (reakcja na chorobę).  Łosiak, Kubacka-Jasiecka Potwierdzenie obniżenie samooceny skłonność do introwersji wzrost pesymizmu wynik przeżyć związanych z chorobą i leczeniem

18 Zależność osobowość – choroba nowotworowa cd. Denolett (1998) Osobowość stresowa typu D Podstawowe cechy  negatywna emocjonalność  hamowanie społeczne

19 Zależność osobowość – choroba nowotworowa cd. Charakterystyczne cechy  tendencja do zamartwiania się, odczuwania napięcia  niska skłonność do dzielenia się emocjami  słabe więzi  tendencja do obwiniania się.

20 Sposoby pojmowania choroby  Przeciwnik  Zagrożenie  Kara  Rozwiązanie problemu, ułatwienie, ulga  Zaszyfrowana wiadomość

21 Dynamika pojmowania choroby Okres diagnozy Leczenie chirurgiczne Leczenie uzupełniające  wcześniejsze zachowania nasilone  w trakcie występowania objawów ubocznych waleczność chwilowo maleje, bierne zachowania mogą się zmieniać na aktywne

22 Powody niepokoju u pacjentów z chorobą nowotworową (Holland, Gooeden-Piels) Sytuacyjne  diagnoza – rak, dyskusja o prognozach  kryzysy - choroba, leczenie  konflikty w rodzinie lub w pracy  przewidywanie przerażających procedur  oczekiwanie na rezultaty badań  obawy przed nawrotem po zakończeniu leczenia

23 Powody niepokoju u pacjentów z chorobą nowotworową (Holland, Gooeden-Piels) Związane z chorobą  lokalizacja Związane z leczeniem  słaba kontrola bólu  niepokój wywołany lekami  mdłości...

24 Powody niepokoju u pacjentów z chorobą nowotworową (Holland, Gooeden-Piels) Nasilenie wcześniejszych zaburzeń lękowych  fobie  panika lub zespół uogólnionego lęku  PTSD  Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

25 Oswajanie się z chorobą nowotworową Etapy 1.Brak wiary, zaprzeczanie informacji  poszukiwanie dowodów nieprawdziwości diagnozy  uczucie niezrozumienia, sparaliżowanie  trwa krócej niż tydzień

26 Oswajanie się z chorobą nowotworową 2.Stopniowe zapoznawanie się z realnością choroby, rzeczywistością  depresja  niepokój  słaba koncentracja uwagi  bezsenność  nawracające myśli o chorobie, śmierci  trwa 1 – 2 tygodnie

27 Oswajanie się z chorobą nowotworową 3.Długoterminowa adaptacja  przyzwyczajanie się do diagnozy i leczenia  powody do optymizmu  własne sposoby radzenia sobie (zasoby)  trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy

28 Ważne Sekwencja trzech etapów pojawia się za każdym nowym kryzysem podczas trwania choroby.

29 Adaptacja, przystosowanie do choroby.  Polega na odzyskaniu równowagi w zakresie zaburzonej sfery emocjonalnej.  Aby to zrealizować należy zacząć od sfery poznawczej.  Aby lepiej czuć trzeba lepiej myśleć

30 Adaptacja, przystosowanie do choroby. Adaptacja, przystosowanie odbywa się poprzez 1.wysiłki aby uzyskać odpowiedz na pytanie co było przyczyną choroby. 2.szukanie, znalezienie sposobów uzyskania wpływu na przebieg choroby. 3.przetwarzanie informacji o sobie, ludziach, życiu aby umocnić poczucie swojej wartości.

31 Czynniki wpływające na adaptację do choroby 3 płaszczyzny 1.społeczna  poprawa komunikacji  ograniczenia, możliwości odnośnie przyszłości  utrudnienie – „wiedza”, że własna nieumiejętność radzenia sobie wpływa na rozwój choroby.

32 Czynniki wpływające na adaptację do choroby 2.sam pacjent trzy źródła osobistych czynników  intrapersonalne (osobowość, emocjonalna dojrzałość, strategie radzenia sobie, przekonania wobec choroby, doświadczenia)  interpersonalne (wsparcie społeczne)  socjoekonomiczne (klasa społeczna, dostępne środki materialne, dostęp do opieki)

33 Czynniki wpływające na adaptację do choroby 3.choroba  objawy  prognoza  leczenie  długoterminowy wpływ na funkcjonowanie  rehabilitacja

34 Ważne Chory oczekuje  poszanowania własnej autonomii  definicja autonomii „Autonomia jest to zdolność myślenia i niezależnego działania, kierowania się własnymi przemyśleniami i decyzjami. Autonomia jest jednym z rodzajów wolności albo po prostu swobody”


Pobierz ppt "Choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego – aspekty psychologiczne Maria Rogiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google